Életbe léptek az újabb járványügyi intézkedések

Sok vállalkozást érintenek a Magyar Közlöny 2020. szeptember 18-án megjelent 207. számában kihirdetett újabb járványügyi intézkedések, melyek 2020. szeptember 21-én életbe is léptek. A szigorítások a maszkviselés szabályainak változása mellett a vendéglátó- és szórakozóhelyek működtetését befolyásolják a leginkább.

HOL KÖTELEZŐ A MASZKVISELÉS?

A hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje:

 • a tömegközlekedési eszközön,
 • a vendéglátó üzlet vendégei kivételével – az üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben történő munkavégzés során,
 • a vendéglátó üzlet vendégei, továbbá az irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az üzemi helyiségek területének kivételével – a bevásárlóközpont területén,
 • a fellépők kivételével az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott esemény helyszínén, függetlenül annak nyilvánosságától – így különösen színház, tánc-, zeneművészet –,
 • az irodák és az üzemi helyiségek kivételével – a mozi területén,
 • látogatók számára nyitva álló területen: muzeális intézményben, nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézményben, kép- és hangarchívumban, közművelődési intézményben, közösségi színtéren, integrált kulturális intézményben, közlevéltárban, nyilvános magánlevéltárban,
 • ügyfélfogadási időben
  • a közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló területén,
  • az egyetemes postai szolgáltató által vagy a postai közreműködők által üzemeltetett, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben, továbbá
  • minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyintézés céljából ügyfélfogadás zajlik és a helyiségben – az ott foglalkoztatottakat is beleértve – rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy időben,
 • minden olyan helyiségben, amelyben tömegközlekedési eszközre várakoznak.

Az operatív törzs ajánlása szerint minden zárt helyen (pl. fodrászat, kozmetika) javasolt a maszkhasználat, ahol nem tartható a másfél méteres távolság.


MIK AZ ÜZEMELTETŐ FELADATAI?

Az üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy a helyiségben tartózkodók a maszkot az orrot és a szájat folyamatosan elfedő módon viseljék. Ennek érdekében az igénybevétel rendjének megsértése esetén egyebekben alkalmazható intézkedéseket, szankciókat alkalmazhatja.

Azt a személyt, aki az üzemeltető felszólítására sem visel megfelelő módon maszkot, az üzemeltető köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a helyiséget, illetve a területet elhagyja.

Az üzemeltetőnem szankcionálható, ha a szükséges intézkedéseket megtette a jogellenes helyzet felszámolása érdekében, így különösen ha

 • a jogsértő személyt felszólította távozásra,
 • a jogsértő személy kiszolgálását megtagadta, és
 • azt követően, hogy a jogsértő személy a távozásra történő felszólításnak nem tett eleget, a rendőrséget értesítette.

 

KI ELLENŐRZI A MASZKVISELÉSI SZABÁLYOK BETARTÁSÁT?

A kötelezettségek betartását a fővárosi és megyei kormányhivatal ellenőrzi:

 • a tömegközlekedési eszközökön, és várókban,
 • az előadó-művészethez kapcsolódó eseményeken,
 • a muzeális, közművelődéssel kapcsolatos intézményekben,
 • és az ügyfélfogadást biztosító helyszínek esetében.

A kötelezettségek betartását a kereskedelmi hatóság ellenőrzi:

 • az üzletekben,
 • a bevásárlóközpontokban,
 • és a mozikban.

A kötelezettség betartását a rendőrség is ellenőrizheti. Ha a rendőrség az ellenőrzés során a kötelezettség megsértését észleli, az üzemeltető figyelmét erre felhívja, és az esetről a hatáskörrel rendelkező szervet értesíti.


MILYEN SZANKCIÓK ALKALMAZHATÓK?

Az üzletek, mozik esetében ha a kereskedelmi hatóság a kötelezettség megszegéséről szerez tudomást, akkor:

 • a kötelezettség első alkalommal történő megszegése esetén figyelmeztetést alkalmaz,
 • a kötelezettség második alkalommal történő megszegése esetén 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szab ki,
 • a kötelezettség harmadik alkalommal történő megszegése esetén az üzletet, illetve a helyiséget legalább 3 napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja,
 • a kötelezettség negyedik alkalommal történő megszegésétől kezdve az üzletet, illetve a helyiséget legalább a kötelezettségszegések alkalmainak számával megegyező számú napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.

A fenti szankciók azonos napon több egymást követő ellenőrzés alkalmával is kiszabhatók.


VENDÉGLÁTÓ- ÉS SZÓRAKOZÓHELYEK

A vendéglátó- és szórakozóhelyeken 23 órától reggel 6 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni. Ugyanez vonatkozik a zenés, táncos rendezvényekre is, melyeknél érvényben marad az 500 fős létszámkorlát is. 

A vendéglátó üzletekben este 11 és reggel 6 óra között az élelmiszer elvitelre történő megrendelése és átvétele, valamint a vételár megfizetése céljából és időtartamára megengedett a tartózkodás.

A kormányrendelet a cikk mellékletében olvasható teljes egészében. 

Amennyiben a védelmi intézkedésekkel kapcsolatos kérdése van, kérjük küldje el a jarvany@csmkik.hu email címre, és kollégáink segítenek a kötelezettségek értelmezésében.