Már hozzáférhető az Agrár Széchenyi Beruházási Hitel Plusz

A hitel segítségével megvalósítható lehetséges hitelcélok például: immateriális javak beszerzése, ingatlan építése, vásárlása, – beleértve a termőföld vásárlást – fejlesztése (lakóingatlan és üdülő kivételével, amelynek finanszírozása nem lehetséges ezen konstrukció keretében) , ültetvény telepítése, új vagy használt gép, berendezés, jármű, egyéb tárgyi eszköz beszerzése, fejlesztése tenyészállat beszerzése, tulajdonrész (üzletrész) vásárlása. A Konstrukció keretében lehetőség van a Vállalkozás által belföldi hitelintézettől vagy pénzügyi vállalkozástól legkésőbb 2020. március 31. napjáig megkötött szerződés keretében felvett, piaci árazás szerint nyújtott beruházási hitel kiváltására (az Üzletszabályzatában leírt feltételeknek való megfelelés esetén).

Amennyiben a beruházás mezőgazdasági termeléshez vagy erdőgazdálkodáshoz  kapcsolódik (tehát amennyiben a hitelcél szerinti TEÁOR 011-015 vagy 02), akkor a hitel fenti hitelcélokon belül kizárólag az ÜSZ-ben meghatározott korlátozottabb hitelcélokra igényelhető.

 

A konstrukcióról szóló részletes információkat itt olvashat.

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlatnak. További információkért keresse Széchenyi Kártya ügyintézőinek kamaránkban a 62/554-250-es számon vagy a szkartya@csmkik.hu email-címen.