Változás az aktuális tanév eredeti tervezésében

 

  1. szeptember 30-án hatályba lépett a 2022/2023. tanév rendjére alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 368/2022. (IX. 29.) Kormányrendelet, amely több változást is hozott az aktuális tanév eredeti tervezésében. Ennek alapján őszi szünet a 2022/2023. tanévben nem adható ki.

A tanév rendjéről korábban kiadott rendelettől eltérően a 2022/2023. tanévben a téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21., a szünet utáni első tanítási nap 2023. január 9., illetve a tanítási év utolsó tanítási napja 2023. június 16. lesz.

 

A fenti változásokat, különös tekintettel az őszi és téli szünetet illetően, a duális képzés szervezésénél is figyelembe kell venni a következőképpen:

 

1. Önmagában az a tény, hogy az őszi szünet 3 nappal rövidebb lesz (november 2-4.), nem változtat azon, hogy az Mt. 123. § (1) bekezdése alapján a szabadságot az esedékességének évében kell kiadni. A szabadság átvitele a következő évre jogszabály adta lehetőség (az Mt. 123. § (4) bekezdésben leírtak figyelembevételével), de a munkáltató duális képzőhelyet erre semmi sem kötelezi.

2. 2022. november 2-4. közötti időszakkal kapcsolatban egyeztetni kell a szakképző iskolával, hiszen ezekre a napokra eredetileg oktatási nap nem volt tervezve:

               a) Amennyiben a képzési program alapján eleve a duális képzőhelyre volt beosztva a szakmát tanuló, a szabadság kiadásának továbbra sincs akadálya.

          b) Amennyiben a jogszabályváltozás miatt a szakképző intézmény mégis oktatási napot tervez erre az időszakra, ez a képzési program átalakítását teszi szükségessé. Amennyiben a módosított képzési program alapján oktatási napban egyeznek meg a szakképzésben érintett felek, szabadság nem adható ki, a szakmát tanulók az Szkr. 252/B. § a) pontja alapján mentesülnek a munkavégzési kötelezettség alól.

3. A b) pontban ismertetett esetben a duális képzőhely dönthet úgy is, hogy az így „beragadt” szabadságnapokat az Mt. idézett szakaszának figyelembevételével a 2023. január elején meghosszabbított téli szünetre átviszi és ekkor adja ki.

 

A jogszabálymódosítással előállt helyzetben a duális képzőhelyeknek a szakképző intézménnyel való egyeztetés (képzési program esetleges módosításáról, óraelosztásról a korábban őszi szünetként kezelt időszakban) és együttműködés elsődleges fontosságú, mindkét fél érdeke.

 

A projekt az Innovációs Technológiai Minisztérium finanszírozásában valósul meg a Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap képzési alaprész terhére, a projekt illetve a támogatási szerződés száma: GFA-KA-ITM-12/2021/TK/05.