Közbeszerzések hatékonyságára vonatkozó kérdőíves felmérés

Az 1425/2022. (IX. 5.) Korm. határozatában (a továbbiakban: Korm. határozat) Magyarország Kormánya a közbeszerzések hatékonyságát és költséghatékonyságát értékelő teljesítménymérési keretrendszer kidolgozását tűzte ki célul, amelybe bevonásra kerülnek nyílt pályázati felhívás keretében kiválasztott, a hazai közbeszerzések területén tevékenykedő, független, nem kormányzati szervezetek és közbeszerzési szakértők.

A teljesítménymérési keretrendszer részét képezi a közbeszerzések hatékonyságára vonatkozó kérdőíves felmérés is a közbeszerzési eljárások releváns tapasztalatokkal rendelkező résztvevői körében. Kérjük, segítse a munkát azzal, hogy válaszol a kérdőívben feltett kérdésekre.

A kérdőív 2023.02.06-ig tölthető ki. A válaszokat anonim módon kezelik és összesített statisztikák készítésére használják fel. Személyes adatok megadását a kérdőív nem igényli.

A kérdőív kitöltését ITT kezdheti el.

Köszönjük, hogy válaszaival segíti a felmérést!