KÜLKERESKEDELMI ÁRUKÁROK, ÁRUHIÁNYOK, SÉRÜLÉSEK VIZSGÁLATA, MINŐSÉGELLENŐRZÉS

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezeti egységei között évtizedeken át működött a független és semleges Kárbiztosok Testülete, amely klasszikus kamarai tevékenység keretében töltött be független kárszakértői, kárbiztosi és kárrendezői szerepet a külföldi biztosító intézetek megbízásából. A kárbiztosi, kárszakértői feladatok ellátására a kereskedelemben résztvevő áruk nemzetközi és belföldi továbbításának szinte minden területén szükség lehet (szállítmányozás, csomagolás, raktározás, stb.). 2005-től, az MKIK Szolgáltató Nonprofit Kft. nyújtja a fenti hagyományokhoz hű, azonos színvonalú, nemzetközileg is elismert kárbiztosi szolgáltatást független megbízott igazságügyi szakértőin keresztül, amely magában foglalja a külkereskedelmi és egyéb magyarországi káresemények veszteségeinek megállapítását, igazolását, illetve az alábbi alapvető kárbiztosi tevékenységeket: -   kárszakértés, kármegállapítás helyszíni szemlével, Magyarországon és külföldön, megbízás alapján -   kárszemle-jegyzőkönyv készítés, idegen nyelven is -   áruszakértés, mennyiségi és minőségi árureklamációkban, kereskedelmi minőségi viták esetén -   raktárellenőrzés, raktározási körülmények vizsgálata -   berakodás ellenőrzés, fuvareszköz tisztaság, súly- és minőségvizsgálat, árumintavétel -   tanácsadás, szakvélemény készítés -   kárrendezés, kárigényekkel kapcsolatos intézkedések: kárigények összegszerű megállapítása, helyszíni szemlék, kárszemle-jegyzőkönyvek, kárszámlák alapján, maradványérték megállapítás kárigények érvényesítése biztosítási kötvény alapján külföldi biztosítókkal szemben, a biztosított károsult javára kárigények érvényesítése szállítmányozó, fuvarozó vállalatokkal, raktárakkal, vagy más kárért felelős intézményekkel szemben a károsult javára A kárbiztos szakértők szakismerete és tevékenységi köre kiterjed a nemzetközi kereskedelemben előforduló ipari és mezőgazdasági termékek teljes skálájára, speciális szállítmányozási, csomagolástechnikai, raktározási jártassággal, idegen nyelvismerettel rendelkeznek. Szolgáltatásaikat megbízás alapján nyújtják, és díjazás ellenében végzik. Kárszemle-megbízás, illetve kárszakértői megbízás adható a szállítmány átvételekor észlelt sérülés esetén, valamint a szállítmány átvétele után utólag észlelt, csomagoláson belüli sérülés, áruhiány esetén (utólagos felszólamlás) az MKIK Szolgáltató Nonprofit Kft. alábbi elérhetőségeinek valamelyikén: MKIK Szolgáltató Nonprofit Kft. 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Tel: 06-1/474-5154, 474-5151 Fax: 06-1/474-5159 e-mail: forbat@mkik.hu Kiss István, igazságügyi szakértő (tel: +3620 258 7099)
Szerző: Tóthné Horváth Mónika
2018.06.06.