Közös munkára hívják a tanulóikat

A Szolgáltatási Tagozat díját Feketű Béla, a Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Szakképző Iskola igazgatója kapta, aki több mint huszonhat éve, 1994 óta, a diplomájának megszerzése óta dolgozik Szeged szakképzéséért.


1994–2000 között a pályája iránt elhivatott, tanítványai segítése mellett elkötelezett pedagógusként tevékenykedett, 2000–2005 között igazgatóhelyettesként felelt a Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Szakképző Iskola közismereti oktatásáért és tanügy-igazgatási feladatainak ellátásáért. 2005 óta igazgatóként irányítja az iskola szakképzését. Pedagógiai elkötelezettsége vezetőként is megmaradt, számos pedagógiai újítás központi figurája az iskolában. Vezetőként teret ad munkatársai kezdeményező ötleteinek, támogatja őket azok megvalósításában. A pályázati munka motorja a Móravárosiban. Pedagógiai és szakképzési tudására, tapasztalataira a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara is támaszkodik. Feketű Béla a kamara továbbképzéseinek, szakmai rendezvényeinek rendszeres előadója.

 

Követik a munkaerő-piaci trendeket

Ahogy a Móravárosi szakképző iskola igazgatójától megtudtuk, az intézménybe több mint 1400 tanuló jár, közülük 500-nál is többen a felnőttképzésben vesznek rész. Az iskola jellemző szakirányai: elektro- nika és elektrotechnikai, építőipari, épületgépészeti, fa- és bútoripari, gépészeti, nyomdaipari, szépészeti és vegyipari ágazatok. Ezeken belül vagy húszféle szakmát kínálnak, amelyeket szakképző iskolai, illetve technikumi formában oktatnak.
Régi szlogen, hogy a szakképzés feleljen meg a gazdaság igényeinek. Az iskola tájékoztatójában sze- repel, hogy az adott tanév kínálatát a munkaerő-piaci jelzések alapján állítják össze. Mennyire megbízhatók

ezek a jelzések, és hogyan lehet ezekre rugalmasan reagálni? – kérdeztük az intézmény vezetőjétől.
– Trendeket ma már elég jól lehet azonosítani, persze mindig vannak olyan aktuális gazdaságpolitikai döntések, amelyek befolyásolhatják a keresletet, de az ilyen gyors megoldást kívánó helyzetekre ott vannak a tanfolyami jellegű képzések, amelyek viszonylag rövid időn belül megszerezhető tudást adnak. A mi szakmai kínálatunk azért alapvetően az iskolai rendszerre épül, tehát 3, illetve 5 éves képzéseink vannak. És persze van a felnőttképzés, ahová az utóbbi időben jellemzően az építőiparból jönnek a legtöbben. A rendszer elég rugalmas ahhoz, hogy a jelentkezők meglévő tudásszintjét figyelembe vegyük a kétéves képzés során. Május–júniusban 59 szigetelő végzett nálunk eredményesen. A fenőttképzésbe jellemzően cégek küldik tudásbővítési szándékkal dolgozóikat, de sokan jelentkeznek olyanok is, akik pályamódosításra készülnek. Fontos, hogy a felnőttképzés két szakmáig ingyenes.

 

Közelítenek egymáshoz

Örvendetes módon egyre na- gyobb teret nyer a munka világára való felkészítésben a duális képzés. Kölcsönösen közelítenek egymáshoz a szakképző intézmények és a gazdasági szereplők a móravárosi iskola igazgatója szerint.
– Egyre több vállalkozásban isme- rik fel, hogy akár a saját munkaerő- utánpótlásuk kapcsán, akár a meg- lévő dolgozóik tudásbővítése terén jók a lehetőségek. Több irányból erősítik egymást a partnerek, olyan is van, amikor a gyerekek néznek ki maguknak vállalkozót az ismeretségi körükben, meg olyan is, hogy a

vállalkozó jelentkezik, mit kell tennie, ha tanulókkal szeretne foglalkozni. Egyébként pedig az iskola is keresi a vállalkozásokat, és fordítva, a vállalkozók is keresik az iskolákat. A kamarába is azért íratják be munkatársaikat gyakorlati oktatói képzésre, mert szeretnének bekapcsolódni a szakképzésbe – emelte ki az igazgató.

 

A szemléletváltás gyümölcsei

Az Iskolaválasztó című kiadvány különböző szempon- tok alapján évről évre elkészíti a magyar középiskolák eredményességi rangsorát. A kutatók többek között azt is vizsgálják, mely iskolák fejlesztik legjobban a tanulók egyes kompetenciáit a 8. és a 10. osztály között. Nos, a Móravárosi Iskola rendre a legjobbak között végez, volt olyan esztendő, amikor a fiúk szövegértését fejlesztő középfokú iskolák ragsorában
– valamennyi középiskolát és gimnáziumot is megelőzve – országos első helyezést értek el. A bravúr magyarázatra szorul.
– Azon múlik a színvonal, hogy mennyire tud egymásra találni oktató és diák ebben a közös munkában. A 15-20 évvel ezelőtti állapotokhoz képest igen sokat változott kollégáim szemlélete is. Már nem gondoljuk, hogy a kiállok, előadok és osztom az észt típusú oktatási módszer az üdvözítő, hanem az, ha bevonjuk a gyerekeket a munkába. Egyszerűen azzal, hogy van mit csinálni, a diákok szövegeket elemeznek, értelmeznek, retorikai gyakorlatokat végeznek, kis szónoklatokat, előadásokat is tartanak, szinte észrevétlenül dol- gozva rajta, fejlődik a szövegértési kompetenciájuk –, mesélte jogos büszkeséggel Feketű Béla.