Körforgásos gazdaság: Az új szabályok révén az EU globális szinten élenjáróvá válik a hulladékgazdálkodás és az újrafeldolgozás terén

Az uniós tagállamok ambiciózus intézkedéseket fogadtak el annak érdekében, hogy a hulladékokkal kapcsolatos uniós jogszabályok az EU szélesebb körű körforgásos gazdaságpolitikájának részeként megfeleljenek a jövőbeli kihívásoknak. Az új szabályok – amelyek a Bizottság 2015 decemberében benyújtott, a körforgásos gazdaságról szóló csomag részét képező javaslatain alapulnak – elősegítik a hulladékképződés megelőzését, ahol pedig ez nem lehetséges, jelentősen fokozzák a települési hulladék és a csomagolási hulladék újrafeldolgozását. Ezen túlmenően fokozatosan felszámolják a hulladéklerakást és ösztönzik a gazdasági eszközök – mint például a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerek – használatát. Az új szabályozás megerősíti a „hulladékhierarchiát” vagyis előírja a tagállamok számára a hulladéklerakással és a hulladékégetéssel szemben a megelőzés, az újrahasznosítás és az újrafeldolgozás előtérbe helyezéséhez szükséges konkrét intézkedések meghozatalát, ezáltal megvalósítva a körforgásos gazdaságot. Karmenu Vella, a környezetpolitikáért, a tengerügyekért és a halászati politikáért felelős biztos a következőket mondta: „A hulladékokkal kapcsolatos új uniós szabályok Tanács általi végleges jóváhagyása fontos pillanat az európai körforgásos gazdaság számára. Az új újrafeldolgozási és hulladéklerakási célkitűzések hiteles és ambiciózus utat jelölnek ki a jobb hulladékgazdálkodás számára Európában. Fő feladatunk most annak biztosítása, hogy az e hulladékgazdálkodási csomagban foglalt ígéretek a gyakorlatban megvalósításra kerüljenek. A Bizottság mindent tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az új jogalkotás a gyakorlatban is megvalósuljon.” A Bizottság eredetileg 2014-ben nyújtott be javaslatokat a hulladékokkal kapcsolatos új szabályokra, amelyeket visszavontak, és 2015 decemberében jobban tervezett, körforgásosabb jellegű és ambiciózusabb javaslatokkal váltottak fel a Juncker–Bizottság körforgásos gazdaságra vonatkozó napirendjének részeként. Ezeket a javaslatokat ezt követően elfogadták, és immár az európai uniós szabálykönyv részét képezik. A ma elfogadott új szabályok a hulladékokkal kapcsolatos legmodernebb szabályozást jelentik a világon, ahol az EU jó példával jár elöl. A hulladékokkal kapcsolatos új szabályok részletei: A települési hulladék újrafeldolgozási célkitűzései: 2025-ig 2030-ig 2035-ig 55% 60% 65% Ezen túlmenően az újrafeldolgozási arányok kiszámítására vonatkozó szigorúbb szabályok segítenek a körforgásos gazdaság felé történő tényleges előrelépés jobb nyomon követésében. A csomagolási hulladék új újrafeldolgozási célkitűzései: 2025-ig 2030-ig Minden csomagolás 65% 70% Műanyag 50% 55% Fa 25% 30% Vasfémek 70% 80% Alumínium 50% 60% Üveg 70% 75% Papír és karton 75% 85% Szelektív gyűjtés A papír és karton, az üveg, a fémek és a műanyagok tekintetében meglévő kötelező szelektív gyűjtésre építve az új szelektív gyűjtési szabályok előmozdítják a másodlagos nyersanyagok jobb minőségét és azok elterjedését: a szelektív gyűjtést a veszélyes háztartási hulladék esetében 2022-ig, a biohulladék esetében 2023-ig, a textiltermékek esetében pedig 2025-ig meg kell valósítani. A hulladéklerakás fokozatos felszámolása A hulladéklerakás értelmetlen a körforgásos gazdaságban, és szennyezheti a vizet, a talajt és a levegőt. 2035-re a hulladéklerakókban elhelyezett települési hulladék arányát a képződő teljes települési hulladékmennyiség 10%-ára vagy még kevesebbre kell csökkenteni. Ösztönzők Az új jogszabályok a hatékony gazdasági eszközök és a hulladékhierarchiát támogató más intézkedések fokozott használatát tervezik. A gyártók fontos szerepet kapnak ebben az átmenetben azáltal, hogy felelősek lesznek a hulladékká váló termékeikért. A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerekre vonatkozó új követelmények elősegítik teljesítményük és irányításuk javítását. Ezen túlmenően valamennyi csomagolás vonatkozásában 2024-ig létre kell hozni kötelező kiterjesztett gyártói felelősségi rendszereket. Megelőzés Az új jogszabályok különös hangsúlyt helyeznek a hulladékképződés megelőzésére, és fontos célkitűzéseket vezetnek be az élelmiszer-pazarlással kapcsolatban az EU-ban, valamint a tengeri hulladék ellen, az ENSZ fenntartható fejlesztési céljainak megvalósítása érdekében ezen a területen. A következő lépések Az új szabályok 20 nappal az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetést követően lépnek hatályba. Háttér-információk A körforgásos gazdaságra vonatkozó uniós cselekvési terv részeként az Európai Bizottság 2015. december 2-én a hulladékokra vonatkozó jogalkotási javaslatcsomagot fogadott el.A társjogalkotók 2017. december 18-én ideiglenesen megállapodtak a Bizottság négy jogalkotási javaslatáról. Az Európai Parlament 2018. áprilisi plenáris ülésén jóváhagyta a megállapodást. Az elmúlt két évtizedben számos tagállam fokozatosan javította hulladékgazdálkodását, az uniós hulladékhierarchiával összhangban. 1995-ben az EU-ban a települési hulladéknak átlagosan 64%-át helyezték el hulladéklerakókban. 2000-re az átlagos arány 55%-ra csökkent, míg az átlagos újrafeldolgozási arány 25%-os volt. 2016-ban az EU-ban a háztartási hulladék hulladéklerakókban történő lerakása összességében 24%-ra esett vissza, az újrafeldolgozás aránya pedig 46%-ra nőtt. Ugyanakkor továbbra is kihívások és jelentős különbségek állnak fenn az uniós tagállamok között. 2016-ban tíz tagállam háztartási hulladékának még mindig több mint 50%-át helyezte el hulladéklerakókban, hat közülük pedig legalább 40%-ot elégetett. Forrás: Európai Bizottság sajtóközlemény - 2018. május 22.
Szerző: Piti Enikő
2018.05.24.