Konzultáció a nyári időszámításról: az európaiak 84 %-a eltörölné az óraátállítást

Az Európai Bizottság ma közzétette az európai óraátállításról szóló nyilvános konzultáció előzetes eredményeit. A szóban forgó online konzultáció során, amely 2018. július 4. és augusztus 16. között zajlott, 4,6 millió válasz érkezett a 28 tagállamból, ami az eddigi legmagasabb válaszadási arányt jelenti a Bizottság nyilvános konzultációinak történetében. Az előzetes eredmények alapján (lásd a mellékletet) a válaszadók 84 %-a a félévenkénti óraátállítás megszüntetését támogatja. Violeta Bulc közlekedéspolitikáért felelős európai biztos ismertette ezeket az előzetes eredményeket a biztosi testület előtt, amely első ízben egyeztetett a lehetséges következő lépésekről. Bulc biztos elmondta: „Nyilvános konzultációnk keretében európai polgárok milliói adtak hangot véleményüknek. Üzenetük egyértelmű: 84 %-uk nem kívánja többé átállítani az órát. Ennek megfelelően fogunk cselekedni, és jogalkotási javaslatot készítünk az Európai Parlament és a Tanács számára, amely intézmények ezután közösen határoznak.” Az előzetes eredmények azt is jelzik, hogy a válaszadók több mint háromnegyedének (76 %-ának) „nagyon negatív” vagy „negatív” tapasztalata van az évi kétszeri óraátállítással kapcsolatban. A nyári időszámítás eltörlését a válaszadók a negatív egészségügyi hatásokkal, a közúti balesetek számának növekedésével, illetve az energiamegtakarítás hiányával kapcsolatos szempontokkal indokolták. Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke a nagy horderejű kérdésekben történő nagyobb szerepvállalás jegyében politikai programjába illesztette a nyári időszámítás kérdését, a döntéseket mindazonáltal a legilletékesebbeknek, a tagállamoknak kell meghozniuk. A nyári időszámítás rendszerére vonatkozó nyilvános konzultációt az Európai Bizottság szervezte az európai óraátállításra vonatkozó jelenlegi intézkedések folyamatban lévő értékelésének részeként. Az értékelés kiindulópontjául az Európai Parlament 2018. februári állásfoglalása, valamint a tagállamok, az érdekelt felek és a polgárok kérései szolgáltak. Következő lépések A nyilvános konzultáció végső eredményei a következő hetekben kerülnek közzétételre. A Bizottság most javaslatot terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé a jelenlegi óraátállítási rendelkezések módosítása céljából. Háttér-információk Az európai óraátállítás jelenlegi rendszerének folyamatban lévő értékelése keretében az Európai Bizottság nyilvános konzultációt szervezett 2018. július 4. és augusztus 16. között. Az online felmérés formáját öltő konzultáció az európai polgárok véleményét vizsgálta, különösen az óraátállítással kapcsolatos általános tapasztalataikról, illetve a fő alternatívákkal (a jelenlegi rendszer változatlan formában való fenntartása vagy eltörlése az egész EU-ban) kapcsolatos preferenciáikról. A nyilvános konzultáció azon eszközök egyike, amelyeket a Bizottság a szakpolitikák értékelése céljából használ, kombinálva más elemekkel, például tudományos kutatásokkal. A korábbi kiemelkedő konzultációk közé tartoznak a madárvédelmi és élőhelyvédelmi jogszabályokkal (több mint 550 000 válasz) vagy a közös agrárpolitika korszerűsítésével (több mint 322 000 válasz) kapcsolatos egyeztetések. A tagállamok többsége régi hagyományokkal rendelkezik az óraátállítást illetően, amelyek közül sok az első és a második világháború, illetve az 1970-es évekbeli olajválság idejére nyúlik vissza. Az 1980-as évektől az Európai Unió fokozatosan szabályozást vezetett be annak érdekében, hogy minden tagállam koordinálja az óraátállítást, és megszűnjenek az eltérő nemzeti gyakorlatok. 1996 óta minden európai polgár március utolsó vasárnapján egy órával előre-, október utolsó vasárnapján pedig egy órával visszaállítja az órát. Az uniós szabályok célja nem az uniós időszámítás harmonizálása volt, hanem az év során alkalmazott óraátállítások összehangolatlanságából fakadó problémák kezelése, különösen a közlekedési és a logisztikai ágazatban. A nyári időszámításra vonatkozó uniós szabályozással párhuzamosan a tagállamok háromféle zónaidőt alkalmaznak az Európai Unióban, azaz három különböző időzónába sorolhatók. A zónaidőre vonatkozó döntés nemzeti hatáskörbe tartozik. Forrás: Európai Bizottság sajtóközlemény - 2018. augusztus  31.
Szerző: Piti Enikő
2018.09.06.