Kohéziós politika 2020 után: a Bizottság támogatja a régiók innovativitásának növelését

A Bizottság megújította „A kiválósághoz vezető út” kezdeményezést, amellyel továbbra is testre szabott pénzügyi és szakértői támogatást kíván nyújtani az innováció terén hátramaradt régióknak. A kezdeményezés a 2021–2027-es költségvetési időszak előkészületei során segít a régióknak kidolgozni, aktualizálni és finomítani intelligens szakosodási stratégiájukat – azaz a versenyképesség szempontjából erősségüket alkotó, piaci rést jelentő területeket célzó regionális innovációs stratégiáikat. Emellett segít azonosítani az innovatív projektek finanszírozásához megfelelő uniós forrásokat, illetve innovációs klaszterek létrehozása céljából támogatja az összefogást a hasonló eszközökkel rendelkező más régiókkal. A jövőbeni kohéziós politikára és az új Horizont Európa programra vonatkozó bizottsági javaslatokra építve, továbbá a Bizottság megújult kutatási és innovációs programtervével összhangban „A kiválósághoz vezető út” lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy ilyen módon is támogassa Európa régióit olyan szilárd innovációs stratégiák kialakításában, amelyek a 2021–2027-es időszakra szóló következő hosszú távú uniós költségvetés keretében uniós támogatásban részesülhetnek. Corina Crețu, a regionális politikáért felelős uniós biztos kijelentette: „Az intelligens szakosodás a 2020 utáni időszakban fontosabb lesz, mint valaha. Ahhoz, hogy e stratégiák a következő években teljes potenciáljukat kifejthessék, két dologra van szükség: több partnerségre és nagyobb felelősségvállalásra, különösen azokban a régiókban, ahol a legnagyobb lemaradást kell behozni. Ez a kezdeményezés segít megalapozni a 2020 utáni időszakra vonatkozó szilárd innovációs stratégiákat." Carlos Moedas, a kutatásért, az innovációért és a tudományért felelős biztos hozzátette: „A most előterjesztett javaslat szerint a Horizont Európa az eddigi legnagyobb szabású uniós kutatás- és innovációfinanszírozási programként 100 milliárd euróval gazdálkodhat a 2021–2027 közötti időszakban. Ez azt jelenti, hogy a régióknak több lehetőségük lesz optimálisan kiaknázni kutatási és innovációs potenciáljukat. „A kiválósághoz vezető út” segít nekik abban, hogy az innovatív projektek finanszírozása céljából kombinálják a különböző uniós forrásokat." Navracsics Tibor, az oktatásért, a kultúráért, az ifjúságpolitikáért és a sportért felelős biztos kifejtette: „A kezdeményezés keretében a Közös Kutatóközpont – a Bizottság tudományos és tudásközpontja – szakértelmével segíti a régiókat, hogy erősségeikre és prioritásaikra alapozva tanulni tudjanak egymástól, és a legtöbbet tudják kihozni legértékesebb erőforrásukból: az emberek tehetségéből és kreativitásából.” A Közös Kutatóközpont által koordinált kezdeményezés négy fő támogatási formát biztosít a régióknak: A Bizottság és a külső szakértők segítséget nyújtanak a régióknak megtalálni azokat a területeket, ahol tökéletesíthetik intelligens szakosodási stratégiáikat, regionális innovációs rendszereiket (az államilag támogatott kutatás minősége, hatékony üzleti és tudományos kapcsolatok, vállalkozásbarát környezet), illetve a kutatás és innováció területén más régiókkal való együttműködésüket. A szakértők emellett segítik őket valamennyi potenciális finanszírozási forrás, például a Horizont Európa, a Digitális Európa és a kohéziós alapok kiaknázásában, és azok ötvözésében a 2021–2027-es uniós finanszírozásra vonatkozó bizottsági javaslatok által kínált új szinergialehetőségek révén. A Közös Kutatóközpont segít azonosítani és orvosolni az innovációt gátló regionális szűk keresztmetszeteket, például a helyi üzleti szférák és a tudományos körök közötti együttműködés hiányát, illetve a jelenlegi Horizont 2020 programban való alacsony fokú részvételt. A Közös Kutatóközpont emellett hálózatépítési lehetőségeket és műhelytalálkozókat szervez a régiók számára, ahol alkalmuk nyílik a regionális innovációs stratégiák kialakítása során bevált gyakorlatok megosztására. Mindez elősegíti az interregionális innovációs beruházásokra irányuló partnerségek kialakítását. A következő lépések A megújult kezdeményezés idén nyáron veszi kezdetét és 2 évre szól. A régiók az intelligens szakosodási platformon jelezhetik érdeklődésüket és vehetnek részt a munkában. Háttér-információk „A kiválósághoz vezető út” kezdeményezés 2014-ben indult útjára, az Európai Parlamenttel partnerségben, amikor az intelligens szakosodás követelménye megjelent a kohéziós politika szabályaiban. A kezdeményezés évről évre megújult, különböző munkaprogramokkal és prioritásokkal. A 2018–2019-es időszakban a következő hosszú távú uniós költségvetés előkészítésére összpontosít, az intelligens szakosodásra irányuló 2017-es kísérleti fellépések módszerére építve. Költségvetése a szóban forgó két évre 3 millió euró, melyet az Európai Parlament bocsát rendelkezésre. Forrás: Európai Bizottság sajtóközleménye - 2018. június 19.
Szerző: Piti Enikő
2018.06.22.