Kilenc hónapig érvényesek a védettségi igazolványok az EU-n belül

Az Európai Bizottság az uniós digitális Covid-igazolványhoz kapcsolódó szabályokat fogadott el, amelyekben 9 hónapos (pontosan 270 napos) kötelező elfogadási időszakot állapít meg az EU-n belüli utazást elősegítő oltási igazolványokra vonatkozóan. A oltási igazolványokra vonatkozó egyértelmű és egységes elfogadási időszak garantálni fogja, hogy az utazás tekintetében hozott intézkedések továbbra is összehangoltak legyenek, amint arra az Európai Tanács legutóbbi, 2021. december 16-i ülését követően felszólított. Az új szabályok biztosítják, hogy a korlátozások a rendelkezésre álló legjobb tudományos bizonyítékokon és objektív kritériumokon alapuljanak. A folyamatos koordináció elengedhetetlen az egységes piac működéséhez, és egyértelmű helyzetet teremt a szabad mozgáshoz való jogukkal élő uniós polgárok számára.

Az uniós digitális Covid-igazolvány története igazi sikertörténet. Az igazolvány a jövőben is elősegíti azt, hogy a polgárok az Európai Unió egész területén biztonságosan utazhassanak a világjárvány idején. Eddig 807 millió igazolványt állítottak ki az EU-ban. Az uniós digitális Covid-igazolvány globális standardot teremtett: mára öt kontinensről 60 ország és terület csatlakozott a rendszerhez.

Az EU-n belüli utazásra vonatkozó új szabályok harmonizálják a tagállamok eltérő szabályait. Az érvényességi időszak meghatározása során figyelembe vették az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ iránymutatását, amelyben azt ajánlja, hogy az emlékeztető adagokat legkésőbb az első oltási ciklus befejezését követő hat hónapon belül adják be. Az igazolvány az említett hat hónapot követően további három hónapig érvényben marad annak érdekében, hogy a nemzeti oltási kampányok alkalmazkodni tudjanak a szabályozáshoz, és a polgárok számára biztosított legyen az emlékeztető adagokhoz való hozzáférés.

Az oltási igazolványok elfogadási időszakára vonatkozó új szabályok az utazással összefüggő célokra alkalmazandók. A Bizottság arra ösztönzi a tagállamokat, hogy az igazolványok belföldi használatára vonatkozó eltérő szabályaikat hozzák összhangba a most megállapított új szabályokkal, hogy egyértelmű helyzetet teremtsenek az utazók számára, és mérséklődjenek a fennakadások.

Emellett a Bizottság a mai napon az oltási igazolványok kódolására vonatkozó szabályokat is kiigazította. Erre annak érdekében van szükség, hogy az alapoltási sorozat befejezését követően kiállított oltási igazolványokat meg lehessen különböztetni az emlékeztető adag beadását feltüntető oltási igazolványoktól.

Az emlékeztető oltásra vonatkozó adatokat a következőképpen kell feltüntetni:

- 3/3 a két adagból álló alapoltási sorozat befejezését követő emlékeztető adag esetében.
- 2/1 az egy adagból álló alapoltási sorozat befejezését követő emlékeztető adag vagy egy kétadagos oltóanyag gyógyult személynek beadott első adagja esetében.

A biztosi testület tagjainak nyilatkozatai:
Sztella Kiriakídisz, az egészségügyért és az élelmiszer-biztonságért felelős biztos így nyilatkozott: „Az uniós digitális Covid-igazolvány érvényességi idejének harmonizációja elengedhetetlen a biztonságos szabad mozgáshoz és az uniós szintű koordinációhoz. Ennek a polgárok és vállalkozások számára felbecsülhetetlen értékű eszköznek az erőssége és sikere abban rejlik, hogy Unió-szerte egységesen alkalmazzák. Most arra van szükség, hogy az emlékeztető adagok beadását célzó kampányok a lehető leggyorsabban haladjanak, hogy minél több polgár részesüljön a további adag nyújtotta védelemből, és hogy az oltási igazolványok továbbra is kulcsfontosságú eszközként szolgálják az utazást és a közegészség védelmét.”

Didier Reynders, jogérvényesülési biztos a következőket nyilatkozta: „Az uniós digitális Covid-igazolvány története igazi sikertörténet. Gondoskodnunk kell arról, hogy ez így is maradjon, és alkalmazkodnunk kell a változó körülményekhez és az új ismeretekhez. A tagállamok egyoldalú intézkedései a múlt tavasszal tapasztalt széttagoltság és bizonytalanság visszatéréséhez vezetnének. Az oltási igazolványok 9 hónapban meghatározott elfogadási időszaka bizonyosságot nyújt a polgároknak és a vállalkozásoknak ahhoz, hogy bizalommal tervezhessék utazásaikat. Most a tagállamok dolga biztosítani, hogy egészségünk védelme és az utazás biztonsága érdekében gyorsan rendelkezésre bocsássák az emlékeztető adagokat.”

Thierry Breton, a belső piacért felelős biztos hozzátette: „Az uniós digitális Covid-igazolvány globális standardot teremtett. Az igazolvány – annak köszönhetően, hogy az emlékeztető adagokkal kapcsolatos legújabb tudományos ismeretekhez igazodik – továbbra is a világjárvány különböző hullámai elleni küzdelem alapvető eszköze marad. A tömeges oltóanyag-előállítással és -szállítással párosulva az igazolvány segíteni fogja a tagállamokat abban, hogy – a közegészség védelme szempontjából elengedhetetlen intézkedésként – felgyorsítsák az emlékeztető adagok beadását, ugyanakkor továbbra is biztosítsák polgáraik számára a szabad mozgás lehetőségét.”

Háttér-információk

A Covid19-világjárvány idején a biztonságos és szabad mozgás megkönnyítése érdekében az Európai Parlament és a Tanács 2021. június 14-én elfogadta az uniós digitális Covid-igazolványról szóló rendeletet. E rendelet elfogadásakor még nem álltak rendelkezésre megbízható adatok azzal kapcsolatban, hogy az adott személyek mennyi ideig lesznek védettek a Covid19-oltóanyag alapoltási sorozatát követően. Ennek következtében az oltási igazolványban feltüntetendő adatmezők – a gyógyultsági igazolványban szereplő adatmezőkkel ellentétben – nem tartalmaznak elfogadási időszakra vonatkozó adatokat. Eddig tehát a tagállamok feladata volt az arra vonatkozó szabályok megállapítása, hogy az utazással összefüggésben mennyi ideig fogadják el az oltási igazolványokat.

Most, hogy folyamatban van a Covid19 elleni oltóanyag emlékeztető adagjainak beadása, egyre több tagállam fogadott el szabályokat arra vonatkozóan, hogy mennyi ideig fogadják el az alapoltási sorozat befejezését feltüntető oltási igazolványokat. Ennek során figyelembe veszik, hogy a Covid19-fertőzéssel szemben az oltóanyag által előidézett védelem idővel csökkenni látszik. Ezek a szabályok vagy csak a belföldi felhasználás eseteire vonatkoznak, vagy az oltási igazolványok utazás céljából történő felhasználására is.

A felhatalmazáson alapuló jogi aktus összhangban van a Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítésére vonatkozó koordinált megközelítésről szóló tanácsi ajánlásra irányuló 2021. november 25-i új bizottsági javaslatban elfogadott megközelítéssel. Az oltási igazolványokat a tagállamok az alapoltási sorozat utolsó adagjának beadásától számított kilenc hónapig fogadják el. Egyadagos oltóanyag esetében ez azt jelenti, hogy az igazolvány az első és egyetlen adag beadásától számított 270 napig marad érvényben. Kétadagos oltóanyag esetében az elfogadási időszak a második adag vagy – az oltás beadásának helye szerinti tagállam oltási stratégiájával összhangban – a vírus okozta betegségből való felépülés után beadott első és egyetlen adag beadásától számított 270 nap. Az Unión belüli utazásra vonatkozó, most elfogadott új uniós szabályok értelmében a tagállamoknak minden olyan oltási igazolványt el kell fogadniuk, amelyet kevesebb mint 9 hónappal az alapoltás utolsó adagjának beadása után állítottak ki. A tagállamok nem írhatnak elő ennél rövidebb vagy hosszabb elfogadási időszakot.

A Bizottság arra ösztönzi a tagállamokat, hogy tegyenek meg minden szükséges lépést annak érdekében, hogy hozzájussanak az oltáshoz azok a lakosaik, akiknek a korábban kiadott oltási igazolványa hamarosan eléri a 9 hónapos standard elfogadási időszak végét. A jelenlegi állás szerint az emlékeztető adagok beadását követően kiállított igazolványokra nem vonatkozik standard elfogadási időszak, mivel most még nem áll rendelkezésre elegendő adat arra vonatkozóan, hogy azok mennyi időre nyújtanak védelmet.

Maga az igazolvány nem tartalmaz az elfogadási időszakra vonatkozó információt. Ehelyett az uniós digitális Covid-igazolványok ellenőrzéséhez használt mobilalkalmazásokat módosítják. Ha az oltás időpontja óta több mint 270 nap telt el, az ellenőrzésre használt mobilalkalmazás azt fogja jelezni, hogy az igazolás lejárt.

Annak érdekében, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre az elfogadási időszak technikai végrehajtásához és a tagállamoknak az emlékeztető adagok beadására irányuló oltási kampányaira, az új szabályokat 2022. február 1-jétől kell alkalmazni.

Forrás: az Európai Bizottság Sajtóközleménye, 2021. december 21.