Mit kell tudni a kkv-rezsicsökkentésről?

A december 5-től hatályos kormányrendelet szerint azon mikro-, kis- vagy közepes vállalkozások köthetnek egyetemes szolgáltatóval határozott idejű, legfeljebb 2022. június 30-áig tartó villamosenergia-vásárlási szerződést, amelyek mérlegfőösszege legfeljebb 4 milliárd forint, legfeljebb 10 főt foglalkoztatnak, és 2021. november 22-e előtt indult a vállalkozás.

A Magyar Közlöny 220. számában megjelent a 670/2021-es (XII. 2.) Kormányrendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról:

  1. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 50.  § (4) bekezdésében meghatározottakon túl, legfeljebb 2022. június 30. napjáig terjedő időszakra a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet szerinti nem lakossági felhasználók esetében alkalmazandó árszabás szerint jogosult egyetemes szolgáltatóval határozott idejű villamosenergia-vásárlási szerződést kötni az a felhasználó, amely
  2. a) a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdése szerint, a 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésében meghatározott adatok alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül,
  3. b) az összes foglalkoztatotti létszáma legfeljebb 10 fő, és
    c) létesítő okiratának aláírására, illetve – egyéni vállalkozó esetén – nyilvántartásba vételére 2021. november 22. előtt került sor.

Az MVM Next tájékoztatót készített az érintett kkv-k számára, ami a jogosultsággal, és az igényléssel kapcsolatos gyakori kérdésekre ad választ, és ahonnan letölthetőek a kapcsolódó nyomtatványok és dokumentumok. A tájékoztató felület ITT érhető el.