Kamarai Pénzügyi Alapból kiírt pályázat: 2020. április 24. a következő beadási határnap

Kamaránk továbbra is várja a tagok pályázatait Gazdaság- Kereskedelemfejlesztési és Innovációs pályázati felhívására. A támogatási igényeket folyamatosan befogadjuk, a soron következő elbíráláson azon pályázatok kerülnek előterjesztésre, melyek 2020. április 24-ig hiánytalanul benyújtásra kerülnek.

Támogatási rendszerünk keretében többek között gépek, berendezések, eszközök beszerzését, vásárokon, kiállításokon való megjelenést, telephely vásárlást és kialakítást; innovációs fejlesztéseket, valamint készletfinanszírozást támogatunk. A pénzügyi segítségnyújtás formája visszatérítendő kamatmentes támogatás, mely a fejlesztés értékének 80%-áig terjedhet, a minimálisan szükséges vállalkozói saját erő 20%.

Az igényelhető támogatás legmagasabb összege 10 millió Ft lehet azon vállalkozások esetében, akik legalább három éve tagjai gazdasági önkormányzatunknak; esetükben a támogatási összegből legfeljebb 5 millió Ft fordítható készletfinanszírozásra. A három évnél rövidebb visszamenőleges kamarai tagsággal rendelkező vállalkozások által igényelhető maximális támogatási összeg 5 millió Ft, melyből a készletfinanszírozásra felhasználható rész legfeljebb 2,5 millió Ft. Az igényelhető támogatási összeg függ a vállalkozási éves árbevételtől is, nem haladhatja meg azt.

A törlesztés futamideje 5 év, így hosszú távú segítséget nyújt a vállalkozások számára.

Pályázatunk egy egyszerű adatlap kitöltésével és néhány alátámasztó dokumentum csatolásával nyújtható be. A pályázati kiírás, a pályázati adatlap és kitöltési útmutató ezen az oldalon található.  

Információs telefonszám: 30/894-6998

Szerző: Bakosné Nagy Éva
2020.04.16.