Jön a Külpiaci Növekedési Támogatási Program

A hazai vállalatok külföldi beruházásainak támogatását célzó, programszerűen nyújtható Külpiaci Növekedési Támogatási Program (a továbbiakban: KNTP) célja, hogy a magyar vállalkozások külföldi beruházásait támogassa.

Támogatás a célországokban gazdasági tevékenységet végző új leányvállalat, fióktelep, vagy többségi tulajdonú vegyesvállalat létrehozásán keresztül megvalósítandó beruházásra, vagy a kedvezményezett meglévő leányvállalata, fióktelepe, vagy többségi tulajdonú vegyesvállalata fejlesztésére igényelhető. A projektek kizárólag az Eximbank Zrt. által meghatározott 1-5-ös országkockázati besorolású, vagy olyan 6-os országkockázati besorolású államban valósíthatók meg, amelyben működik magyar külképviselet (az egyes országok minősítése EZEN A LINKEN elérhető).

A KNTP főbb paraméterei a következők:

támogatás típusa: vissza nem térítendő támogatás
- igényelhető összeg: min. 250 millió max. 4 milliárd forint
- támogatási intenzitás: legfeljebb 50% (ill. jogcím alapján)
- támogatásban részesíthető köre: kis-, közép-, és nagyvállalatok
- kötelező fenntartási időszak: n+3 év (nagyvállalatok esetében n+5)
- üzleti tevékenység fenntartása: n+10 év

A kedvezményezett vállalkozásnak a támogatási szerződés megkötésével vállalnia kell, hogy a projekt keretében végzett tevékenységekhez kapcsolódóan a magyar anyacég árbevétele, vagy pénzügyi műveletek bevétele az üzleti tevékenység fenntartásának végéig összesen (kumuláltan) eléri a megítélt támogatás 100%-át.

A cégek önállóan támogatható tevékenység (maga a beruházás) keretében pályázhatnak
- regionális beruházási támogatásra,
- megújuló energia termelésére irányuló beruházási támogatásra,
- induló vállalkozásoknak nyújtott támogatásra.

Kapcsolódó egyéb, önállóan nem támogatható tevékenységek (pl. előkészítési, menedzsment, vagy kommunikációs költségek) jogcímei:
- kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás,
- csekély összegű (de minimis) támogatás.

A támogatás folyósítása a beruházó által a támogatási szerződésben meghatározott ütemezés szerint benyújtott számlák, illetve egyéb számviteli bizonylatok alapján, utólag történik. Előleg a támogatási összeg legfeljebb 50%-áig nyújtható. A Magyarországgal szomszédos országokba irányuló kérelmek a CED-nél, minden további országba irányuló kérelem a HEPA-nál kerül elbírálásra. A kérelmek szeptember 1-jét követően nyújthatók be, a HEPA és a CED honlapján később közzétett módon és formában.

Forrás: HEPA