Jelentés az uniós kutatási és innovációs teljesítményről

Az Európai Bizottság közzétette az EU tudományos, kutatási és innovációs teljesítményéről szóló legfrissebb jelentését, amely elemzést nyújt arról, hogy hogyan teljesít Európa világviszonylatban.

A jelentés kiemeli, hogy a kutatásnak és az innovációnak (K+I) a vállalatok, régiók és országok fenntartható és inkluzív növekedését kell szolgálnia, garantálva, hogy senki se maradjon le az innovációs rendszerek megerősítésére irányuló törekvések terén, különösen a kevésbé fejlett régiókban. Hangsúlyozza ezenfelül annak fontosságát, hogy az európaiak megfelelő, az új technológiai forradalmakhoz elengedhetetlen készségekkel rendelkezzenek, továbbá azt, hogy a K+I szakpolitika döntő szerepet játszik a vállalatok termelékenységének megerősítésében, ezáltal fenntartható módon munkahelyeket és többletértéket teremt. A 2020. évi kétéves jelentés 11 politikai ajánlást fogalmaz meg az emberek támogatása, valamint bolygónk és jólétünk érdekében.

Marija Gabriel, az innovációért, a kutatásért, a kultúráért, az oktatásért és az ifjúságért felelős biztos így nyilatkozott: „A kutatás és az innováció a koronavírus-világjárvány miatt kialakult példátlan válságra adott válasz központi eleme, és jelentős mértékben elősegítheti a gazdaság fellendülését. Az EU tudományos, kutatási és innovációs teljesítményéről szóló 2020. évi jelentés rámutat, hogy a kutatás és innováció elengedhetetlen eleme az Európa számára nélkülözhetetlen ökológiai és digitális átállásnak. Ebben pedig kulcsszerepe lesz a Horizont 2020 és a jövőbeli Európai horizont programnak.”

Az EU a tudományos eredményeket és a kiválóságot tekintve az éllovasok közé tartozik: az éghajlattal kapcsolatos legnépszerűbb tudományos publikációk 25 %-a, míg a biogazdasági publikációk 27 %-a uniós kutatók tollából származik. Az e két területen bejelentett szabadalmi kérelmeket illetően az EU szintén vezető szerepet tölt be, az éghajlatváltozás terén a kérelmek 24 %-át, a biogazdaság terén pedig 25 %-át jegyezve. Ugyanakkor még több erőfeszítésre lesz szükség ahhoz, hogy a kutatási eredményekből fenntartható és piacképes megoldások váljanak, és hogy egy szilárd Európai Kutatási Térség épüljön ki és növekedjen az állami kutatási rendszerek hatékonysága.Mivel a digitalizáció gyökeresen átalakítja a kutatást és az innovációt, a szakpolitikai intézkedések megfelelő ötvözésével elő kell mozdítani a haladó technológiákat és fejleszteni kell a kutatók digitális készségeit, emellett pedig elő kell mozdítani a nyílt tudományt, továbbá biztosítani kell a magas színvonalú adatinfrastruktúrákba történő megfelelő mértékű beruházást. Az Európai horizont mint az EU következő kutatási és innovációs keretprogramja – küldetésorientált megközelítésén és az általa előmozdítandó európai partnerségeken keresztül – kulcsfontosságú szerepet fog játszani a K+I fejlesztésében és irányításában.

Az uniós kutatás kiválóságára és az EU-nak a tudományosan megalapozott kutatás és innováció terén nyújtott kiemelkedő teljesítményére építve a tudományos, kutatási és innovációs teljesítményről szóló jelentés 11 szakpolitikai ajánlást tartalmaz, amelyek három fő pillér köré csoportosulnak:

- a biztonságos és igazságos globális élettér megteremtését célzó kutatás és innováció;

- az EU globális vezető szerepét elősegítő kutatás és innováció;

- a gazdasági és társadalmi hatásokkal kapcsolatban végzett kutatás és innováció.

Ezek együtt megnyitják az utat afelé, hogy a kutatás és az innováció hozzá tudjon járulni a fenntartható fejlődési célok teljesüléséhez, beépítve azokat olyan uniós szakpolitikákba és kezdeményezésekbe, amelyek elősegítik a méltányos, klímasemleges és digitális Európa megteremtését, ezzel párhuzamosan pedig erősítik az európai vállalkozások és régiók versenyképességét.

Háttér-információk

Az EU tudományos, kutatási és innovációs teljesítményéről szóló jelentése elemzést nyújt a kutatási és innovációs dinamikáról, valamint Európa tudományos és innovációs teljesítményéről és e területek mozgatórugóiról. A jelentés a mutatóalapú makrogazdasági elemzést mélyreható analitikus kutatással ötvözi egy olyan narratíva kialakítása érdekében, amely egyaránt megszólítja mind a kutatás és az innováció terén érdekelt közönséget, mind pedig a gazdasági és pénzügyi politikaformálókat és -elemzőket. Ez az Európai Bizottság Kutatási és Innovációs Főigazgatósága által kétévente közzétett harmadik jelentés. 


Forrás: az Európai Bizottság sajtóközleménye, 2020. május 27.