Januártól a köztes értékesítők mentesülnek a turizmusfejlesztési hozzájárulás alól

A törvénymódosítás a turisztikai ágazat egyes szereplőinek hoz könnyítést: 2021. január 1-jétől a köztes értékesítők mentesülnek a turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetése alól. A módosítás értelmében nem kell 2021. január 1-jétől fizetni a hozzájárulást akkor, ha az adóalany e szolgáltatások nyújtásában a saját nevében, de más javára jár el.

További változás, hogy 2021. január 1-jétől a turizmusfejlesztési hozzájárulás forintra való átszámításának alapjához az Áfa.tv. vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni olyan esetben, amikor az adó alapja nem forintban kifejezett.

A hatályos szabályozás szerint azonban nem kapnak mentességet a turizmusfejlesztési hozzájárulás megfizetése alól azon cégek, amelyek csak köztes szolgáltatóként lépnek fel.

A szabályozás részletei:

  • A Magyar Közlöny 2020. évi 261. számában az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény tartalmazza a módosítást.
  • Ez a törvény többek között módosította a 2016. évi LXVI. törvényt is. A 2016. évi LXVI. törvény most hatályos szövege alapján (261. § (1) bekezdés)  hozzájárulás-köteles tevékenység az ÁFA tv. 3. számú melléklet II. részében foglalt táblázat 3. és 5. pontja szerinti szolgáltatás, azaz az étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom, valamint a  kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás.
  • A módosítás ezt a szabályt egészítette ki 2021. január elsejétől egy új szabállyal (261. § (1a) bekezdéssel), amely szerint a fenti szolgáltatások nem hozzájárulás-kötelesek, ha azokat a szolgáltató az ÁFA tv. 15. §-a szerint nyújtja, azaz ha az adóalany a szolgáltatás nyújtásában a saját nevében, de más javára jár el. Ezt az ÁFA tv. 15. §-a szerint úgy kell tekinteni, mint aki (amely) ennek a szolgáltatásnak igénybevevője és nyújtója is. Vagyis azt kell vizsgálni, hogy a cég az adott szolgáltatást ÁFA tv. 15. §-a szerint, azaz a saját nevében, de más javára nyújtja-e vagy sem.
  • A fenti rendelkezések értelmében ezek a könnyítések a köztes értékesítők (pl. szálláshely-közvetítők, éttermi kiszállítócégek, utazásközvetítők) mentesítését jelentik a hozzájárulás fizetése alól.