Új uniós eszköz a gázáremelkedések ellen

Az Európai Bizottság újabb válasszal állt elő a jelenlegi energiaválságra: egy olyan piaci korrekciós mechanizmus bevezetését javasolja, amely megvédené az uniós vállalkozásokat és háztartásokat a gázárak hirtelen és túlzott mértékű megugrásától az EU-ban. Ez olyan, már meglévő intézkedések kiegészítése, mint a gázkereslet csökkentése és az energiaellátás minél többféle forrásból való biztosítása a nagyobb ellátásbiztonság érdekében. Az új mechanizmus célja, hogy mérsékelje az európai gázpiacokon fellépő áringadozásokat, miközben védi a gázellátás biztonságát is.

Ukrajna orosz megszállásának és az energiaellátás fegyverként való felhasználásának következményeként a földgázárak példátlan csúcsokat értek el mindenhol az EU-ban, és ez év augusztusának második felében minden eddiginél magasabbra szöktek. Augusztusban a közel két hét alatt bekövetkezett szélsőséges áremelkedés rendkívüli károkat okozott az európai gazdaságnak, továbbgyűrűzött a villamosenergia-árakra, és általános áremelkedéshez vezetett. Azért, hogy ez lehetőleg ne forduljon elő még egyszer, a Bizottság azt javasolja, hogy a gázárak szélsőséges megugrásának esetére egy ideiglenes, célirányos eszközt vezessenek be, amely automatikusan beavatkozna a piaci folyamatokba. 

Biztonsági gázárplafon

A javasolt eszköz egy 275 eurós biztonsági árplafon a TTF-en értékesített, legközelebbi lejáratú származtatott pénzügyi eszközök vonatkozásában. A Title Transfer Facility (más néven TTF) az EU leggyakrabban használt gázár-referenciaértékeként kulcsszerepet játszik az európai nagykereskedelmi gázpiacon. A mechanizmus a két alábbi feltétel egyidejű teljesülése esetén automatikusan működésbe lépne:

  • a TTF-en értékesített, legközelebbi lejáratú (front-month) származtatott pénzügyi eszközök elszámolási ára két héten keresztül meghaladja a 275 eurót;
  • a TTF-árak a szóban forgó két héten 10 egymást követő kereskedési napon legalább 58 euróval meghaladták az LNG-referenciaárat.

Amennyiben ezek a feltételek teljesülnek, az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) haladéktalanul piaci korrekciós értesítést tesz közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában, továbbá tájékoztatja erről a Bizottságot, az Európai Értékpapírpiaci Hatóságot (ESMA) és az Európai Központi Bankot (EKB). Másnap hatályba lép az árkorrekciós mechanizmus, és többé nem fogadják el azokat a TTF-en értékesített, legközelebbi lejáratú származtatott pénzügyi eszközökre vonatkozó megrendeléseket, amelyek meghaladják a biztonsági árplafont. A mechanizmus 2023. január 1-jétől aktiválható. 

Biztosítékok az ellátásbiztonság és a piac stabilitása érdekében

A javasolt tanácsi rendelet biztosítékokat tartalmaz az energia- és pénzügyi piacok zavarainak elkerülésére. Az ellátásbiztonsági problémák megelőzése érdekében az árplafon csak egy határidős termékre korlátozódna (a rákövetkező hónap TTF-termékeire), hogy a piaci szereplők továbbra is ki tudják elégíteni a keresletet, és az azonnali piacon és a tőzsdén kívül is be tudják szerezni a gázt. Azért, hogy a gázkereslet ne növekedjen, a javaslat értelmében a tagállamoknak a piaci korrekciós mechanizmus aktiválásától számított két héten belül be kell jelenteniük, hogy milyen intézkedéseket hoztak a gáz- és villamosenergia-fogyasztás csökkentésére. Amint a Tanács elfogadja a piaci korrekciós mechanizmusra vonatkozó, ma előterjesztett javaslatot, a Bizottság javaslatot fog tenni arra is, hogy a gázkereslet-csökkentési intézkedésekről szóló, júliusban elfogadott rendelet értelmében uniós riasztást hirdessenek ki, amely a keresletcsökkentés érdekében kötelező gázmegtakarítást irányoz elő. Emellett az Európai Értékpapírpiaci Hatóság, az Európai Központi Bank, az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER), a gázkoordinációs csoport és a Földgázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata (ENTSO-G) folyamatosan nyomon fogja követni a mechanizmus működését.

Ha az árkorlát esetleges nem kívánt negatív következményekkel járna, a javaslat értelmében a mechanizmust bármikor azonnal fel lehet függeszteni. Ez két módon történhet:

  • Automatikusan, deaktiválással, ha a mechanizmus működését a földgázpiaci helyzet már nem indokolja, azaz ha a TTF-ár és az LNG-ár fent említett különbsége 10 egymást követő kereskedési napon már nem teljesül.
  • Bizottság felfüggesztő határozatot hoz, amennyiben olyan kockázatokra derül fény, amelyek az Unió ellátásbiztonságát, a keresletcsökkentési törekvéseket, az EU-n belüli gázáramlást vagy a pénzügyi stabilitást érintik.

A Bizottságnak lehetősége lesz emellett arra is, hogy már abban az esetben is megakadályozza a mechanizmus életbe lépését, ha az érintett hatóságok, köztük az EKB, az említett kockázatok előfordulásának lehetőségét jelzik.

Háttér-információk

A mai javaslat nem előzmények nélküli, hanem azon intézkedések széles körére épül, amelyeket a Bizottság hozott az elmúlt évben a magas energiaárak problémájának kezelése érdekében. 2022 tavaszán a rövid távú energiapiaci intervenciók és a villamosenergia-piac szerkezetének hosszú távú fejlesztése című közleménnyel és a REPowerEU tervvel kibővítette a 2021 októberében az energiaárak vonatkozásában kidolgozott eszköztárat. Az európai kereslet és kínálat közötti egyensúly javítása érdekében új gáztárolási minimumkötelezettségekre és gázkereslet-csökkentési célokra tett javaslatot, és a tagállamok még nyár előtt gyorsan elfogadták ezeket.

Az árak a nyári hónapokban tovább emelkedtek, amit az éghajlatváltozás miatti szélsőséges időjárási körülmények is tetéztek. Szeptemberben erre reagálva a Bizottság gyorsan további sürgősségi intézkedéseket javasolt a villamosenergia-kereslet csökkentésére és az energiaágazat váratlan többletbevételének a polgárok és az ipar javára történő szétosztására.

Október 18-án a Bizottság további intézkedéseket javasolt a magas gázárak visszaszorítására és a gázellátás biztonságának közös beszerzéssel történő megerősítésére. A javaslat elemei között szerepelt a vészhelyzet esetén alkalmazandó alapértelmezett szolidaritás, új LNG-referenciaár, valamint a származékos piacokon egy ideiglenes kamatlábgallér a szélsőséges árcsúcsok megelőzésére. Javaslatot tett továbbá egy olyan piaci korrekciós mechanizmus jogalapjára is, amellyel a rendkívül magas gázárakat rövid távon kezelni lehetne.

A mai javaslat a Bizottság október 18-i javaslatának 23. és 24. cikkén alapul. Az uniós vezetők október 20–21-i felhívására adott válaszként és a tagállamokkal folytatott kiterjedt konzultációk eredményeként jött létre. A Bizottság akkor arra kapott felkérést, hogy sürgősen nyújtson be konkrét határozatokat a magas energiaárak visszaszorítására irányuló további intézkedésekről. Ilyen például a földgázügyletekre vonatkozó ideiglenes dinamikus árfolyosó, amellyel – a szükséges biztosítékok mellett – azonnal gátat lehetne szabni a túlzott gázáraknak. A pénzügyi stabilitás megőrzése a Bizottság szerint elengedhetetlen, ezért a piaci korrekciós mechanizmusra irányuló javaslat is tartalmaz elemeket ennek biztosítására.  A tanácsi rendeletre irányuló mai javaslat, amelyet a tagállamok minősített többséggel fogadhatnak el, a Szerződés 122. cikkén alapul. Elméletileg egy évig lehet hatályban, de a 2023 novemberéig esedékes felülvizsgálatot követően hatálya meghosszabbítható.

Forrás: az Európai Bizottság Sajtóközleménye, 2022. november 22.