Új korszak kezdődik a szabadalmak uniós oltalma és érvényesítése terén

Az Európai Bizottság üdvözli, hogy bevezették az új egységes szabadalmi rendszert, amelynek révén a vállalatok számára könnyebb és egyszerűbb lesz megvédeni az innovációikat Európában és kiaknázni a szellemi tulajdonukat. Az egységes szabadalmi rendszer erősíteni fogja az uniós innovációt és versenyképességet, és kiteljesíti a szabadalmak egységes piacát. Kezdetben 17 tagállamra fog kiterjedni, amelyek összesen az EU GDP-jének mintegy 80%-át teszik ki. A jövőben további tagállamok is csatlakozhatnak.

Az egységes szabadalmi rendszer egyablakos ügyintézést biztosít a szabadalmak európai bejegyzéséhez és érvényesítéséhez. Ez alacsonyabb költségeket, kevesebb papírmunkát és kisebb adminisztratív terhet jelent az innovátorok, különösen a kis- és középvállalkozások számára. A vállalatoknak és más innovátoroknak lehetőségük lesz arra, hogy találmányaikra egyetlen „egységes” szabadalmat kapjanak, amely valamennyi részt vevő tagállamban érvényes. Ennek köszönhetően nem lesz szükséges végigjárni a különböző nemzeti szabadalmi jogszabályok és eljárások szövevényes rendszerét, és az európai szabadalmakra alkalmazandó meglehetősen költséges nemzeti jóváhagyási követelmények is megszűnnek.

Emellett létrejön az új Egységes Szabadalmi Bíróság, amelynek hatásköre kiterjed az egységes és a már meglévő európai szabadalmakra is, és lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy hatékonyabban érvényesítsék szabadalmi jogaikat. Az Egységes Szabadalmi Bíróság következetesebb jogi keretet fog biztosítani a szabadalmi jogviták számára, és csökkenteni fogja annak az esélyét, hogy egymásnak ellentmondó határozatok szülessenek. Egész pontosan a nemzeti bíróságok előtti sokféle párhuzamos eljárás helyébe az Egységes Szabadalmi Bírósághoz benyújtott egyetlen kereset lép.

Az új egységes szabadalmi rendszer fő előnyei a következők:

  • Csökkennek a szabadalmi oltalmak költségei Európában: az új rendszer költséghatékony megoldást jelent a részt vevő tagállamokban a szabadalmi oltalom terén, mivel nem lesz többé szükséges az egyes uniós országokban külön-külön lefolytatni a nemzeti jóváhagyási és megújítási eljárásokat, amelyek több költséggel járnak és nagyobb terhet jelentenek. Az egységes szabadalom 10 éves időszakra szóló megújítási díja nem éri el az 5 000 eurót sem, szemben a részt vevő tagállamokban jelenleg érvényes, összesen körülbelül 29 000 eurós megújítási díjjal. Az egységes szabadalom jelentősen csökkenteni fogja a különbséget a szabadalmi oltalom költségeinek terén az EU és főbb kereskedelmi partnerei, például az USA vagy Japán között.
  • Szabadalom bejegyzése egyablakos ügyintézéssel: a már meglévő európai szabadalomra építve az új, egyszerűsített eljárás révén, amely egyetlen, az Európai Szabadalmi Hivatal által jóváhagyandó egységes hatály iránti ingyenes kérelem benyújtásából áll, kevesebb idő és költség ráfordításával lehet majd megszerezni a több uniós országban érvényes szabadalmi oltalmat.
  • Egységes szabadalmi oltalom a részt vevő uniós országokban: Az egységes szabadalom olyan közös szabadalmi jogcím, amely egységes oltalmat biztosít az Unió GDP-jének mintegy 80%-át adó 17 részt vevő tagállamban, amelyek közt ott van a három legnagyobb uniós gazdaság, nevezetesen Németország, Franciaország és Olaszország. A jövőben várhatóan további tagállamok is csatlakoznak majd a rendszerhez, és a végső cél az, hogy az egész EU-ra kiterjesszék.
  • Nagyobb jogbiztonság a szabadalmak érvényesítése terén: az új Egységes Szabadalmi Bíróság megkönnyíti a szabadalmi jogviták kezelését, valamint egységesebbé és kiszámíthatóbbá teszi az igazságszolgáltatási keret működését. Kiküszöböli annak kockázatát is, hogy a részt vevő tagállamok eltérő jogi döntéseket hozzanak, mivel az Egységes Szabadalmi Bíróság előtti egyetlen kereset lép a nemzeti bíróságok előtti párhuzamos eljárások helyébe. Az Egységes Szabadalmi Bíróság jelentős előnye, hogy nemcsak az új egységes szabadalmakkal, hanem a más európai szabadalmakkal kapcsolatos jogvitákat is kezelni fogja.
  • Innováció, versenyképesség és gazdasági növekedés: mivel egyszerűbbé és költséghatékonyabbá teszi a feltalálók és a vállalkozások számára a szellemi tulajdonuk Unión belüli védelmét és érvényesítését, az új egységes szabadalmi rendszer ösztönözni fogja az innovációt. Emellett elő fogja mozdítani az új technológiák és termékek fejlesztését és kereskedelmi hasznosítását, valamint javítani fogja a versenyképességet és a gazdasági növekedést, ugyanakkor hozzá fog járulni ahhoz is, hogy külföldi befektetéseket vonzzon az EU-ba.

Eljárás

Az egységes szabadalom megszerzésére irányuló eljárás első lépése az európai szabadalmi bejelentés benyújtása az Európai Szabadalmi Hivatal felé. Az Európai Szabadalmi Hivatal ezt követően vizsgálatot folytat le, amely – ha pozitív eredménnyel zárul – az európai szabadalom megadását eredményezi. Ez az eljárási szakasz már ma is létezik, és változatlan marad.

Ezt követően a szabadalom jogosultja a szabadalom megadásától számított egy hónapon belül a részt vevő tagállamokban érvényes egységes hatály iránti kérelmet nyújthat be az Európai Szabadalmi Hivatalhoz. Ugyanakkor az európai szabadalom jogosultja az egységes szabadalmi rendszer hatálya alá nem tartozó további országokban is hatályosíthatja a szabadalmat a jelenleg alkalmazandó nemzeti eljárásoknak megfelelően és a tervezett földrajzi hatókör szerint.

Háttér-információk

Az Európai Szabadalmi Hivatalt 1978-ban hozták létre, és nagy előrelépést jelentett az addig létező nemzeti szabadalmi rendszerekhez képest. Azonban az európai szabadalom megadását követően létrejönnek az egymástól független nemzeti szabadalmak is. Ennek következtében a szabadalmi jogviták rendezése külön-külön, több nemzeti bíróság előtt történik, ami azzal a veszéllyel jár, hogy eltérő határozatok születhetnek.

2000-ben a Bizottság előterjesztette az egységes szabadalmi rendszer alapját képező két jelenlegi uniós rendeletre vonatkozó első javaslatokat. A két rendeletet 2012-ben fogadták el. Az Egységes Szabadalmi Bíróság létrehozásáról szóló megállapodás a részt vevő tagállamok által 2013-ban aláírt kormányközi megállapodás. Az idei év elején az Egységes Szabadalmi Bíróság létrehozásáról szóló megállapodás összes megerősítéssel kapcsolatos követelménye teljesült, ezáltal a megállapodás 2023. június 1-jén hatályba léphet (legelőször 17 tagállam részvételével).

Azonban a szabadalmaztatás jogi keretének több más aspektusa továbbra is javításra szorult. A Bizottság ezért 2023. április 27-én az egységes szabadalmi rendszer kiegészítésére irányuló intézkedéseket javasolt, nevezetesen olyan új szabályokat, amelyek a szabványmegfelelőségi szempontból elengedhetetlen szabadalmakra, a szabadalmak válsághelyzetben történő kényszerengedélyezésére, valamint a kiegészítő oltalmi tanúsítványokra vonatkozó jogszabályok reformjára, többek között az egységes kiegészítő oltalmi tanúsítvány létrehozására vonatkoznak.

 

Forrás: az Európai Bizottság Sajtóközleménye, 2023. június 1.