Új adózási szabályok segítik majd a tagállamokat a kriptoeszköz-ágazat megvilágításában

Az Európai Bizottság üdvözli az uniós pénzügyminiszterek között létrejött politikai megállapodást (az általános megközelítést) az EU-ban lakóhellyel rendelkező ügyfelek számára kriptoeszközügyleteket bonyolító valamennyi szolgáltatóra alkalmazandó új adózási átláthatósági szabályokról. A Bizottság javaslata alapján az új szabályok kiegészítik a kriptoeszközök piacairól szóló uniós rendelet és a pénzátutalásokról szóló rendeletet, továbbá teljes mértékben összhangban vannak a kriptoeszközökre vonatkozó jelentéstételi keret létrehozására irányuló OECD-kezdeményezéssel.

A méltányos és hatékony adóztatás kulcsfontosságú a közberuházásokat és -szolgáltatásokat fedező bevételek biztosításához, és egyúttal olyan üzleti környezetet teremt, amely kedvez az innovációnak. Az adóhatóságok azonban jelenleg nem rendelkeznek az ahhoz szükséges információkkal, hogy nyomon követhessék a határokon átnyúló kereskedelemben könnyen forgalmazható kriptoeszközök révén szerzett bevételeket. Ez nagymértékben korlátozza az adók tényleges megfizetésének biztosítására való képességüket, ami azzal a következménnyel jár, hogy az európai polgárok jelentős adóbevételektől esnek el.

Az irányelv javítani fogja a tagállamoknak az adócsalás, az adókijátszás és az adókikerülés felderítésére és leküzdésére való képességét azáltal, hogy az EU-ban székhellyel rendelkező kriptoeszköz-szolgáltatók számára előírja – függetlenül azok méretétől –, hogy tegyenek jelentést az EU-ban lakóhellyel rendelkező ügyfelek ügyleteiről. Emellett az aktualizált irányelv hatálya kiterjed majd a pénzügyi intézmények elektronikus pénzek és központi banki digitális fizetőeszközök tekintetében fennálló jelentéstételi kötelezettségeire, valamint a természetes személyek által igénybe vett, határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapításokkal kapcsolatos automatikus információcserére is.

A kriptoeszközökre, az elektronikus pénzre és a központi banki digitális fizetőeszközökre vonatkozó új jelentéstételi követelmények 2026. január 1-jén lépnek hatályba. Az új szabályok végleges elfogadására akkor kerülhet sor, amikor az Európai Parlament konzultatív véleménye rendelkezésre áll.

 

Forrás: az Európai Bizottság Sajtóközleménye, 2023. május 16.