Ismét elérhető a munkahelyteremtő támogatás

A területileg illetékes járási hivatalok foglalkoztatási osztályain ismét igenyelhető munkahelyteremtő bértámogatás. Ezúttal 25 év alatti vagy alacsony iskolai végzettségű regisztrált álláskeresők foglalkoztatásához igényelhető 5 hónapos, 50%-is intenzitású támogatás.

Az a regisztrált álláskeresők alkalmazható:

  • aki alacsony iskolai végzettségű álláskereső: legfeljebb 8 általános iskolai végzettséggel rendelkező, vagy akinek nincsen befejezett középfokú iskolai végzettsége,
  • aki 25 év alatti álláskereső: 15 és 24 év közötti életkorú álláskereső, tehát a 25. életévét nem töltötte be.

Támogatás időtartama, mértéke:

  • A folyósítási időtartama fix 5 hónap lehet.
  • A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bruttó bér és tényleges átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó 50%-a, de legfeljebb havi 100 ezer Ft teljes, napi 8 órás munkaidő esetében. (részmunkaidő esetében arányosítani szükséges)
  • A támogatás igénybevételével egyidejűleg ugyanazon személy foglalkoztatására tekintettel – az adójogi jogszabályoknak megfelelően – az adókedvezmények (például a szociális hozzájárulási adóról szóló törvény általi kedvezmények) is érvényesíthetőek. 

További feltételek:

  • Be kell jelenteni a munkaerőigényt: Amennyiben ismert a foglalkoztatni kívánt regisztrált hátrányos helyzetű álláskereső személye, akkor a kérelemben fel kell tüntetni az adatait és ebben az esetben nem kell Munkaerőigény bejelentő lapot benyújtani a munkáltatónak a járási hivatalhoz. Ha még nem ismert az álláskereső személye, abban az esetben a munkáltatónak vállalnia kell, hogy a kérelem beadásával egyidejűleg munkaerőigényét is bejelenti a járási  hivatalnak. 
  • Létszámtartási kötelezettség: A munkaadónak vállalnia szükséges, hogy a foglalkoztatási kötelezettség alatt közös megegyezéssel nem szünteti meg a résztvevő munkaviszonyát, valamint, hogy a foglalkoztatási kötelezettség alatt a munkaadó működésével összefüggő okból történő felmondással nem szünteti meg a résztvevő, illetve a vele azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát. I
  • Létszámbővítés: A foglalkoztatásnak a 2020. október 15-én számolt statisztikai állományi létszámához viszonyítva a munkavállalói létszám növekedését kell eredményeznie azzal, hogy minden részmunkaidős 1 főnek számít. Támogatás akkor adható, amennyiben a kérelem napján meglévő statisztikai állományi létszám azonos vagy nagyobb, mint 2020. október 15. napján meglévő statisztikai létszám.

A kérelmeket a foglalkoztatást megelőzően a foglalkoztatni kívánt nyilvántartott álláskereső személy lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatalhoz kell benyújtani. A hátrányos helyzetű álláskeresőt a járási hivatal kiközvetíti a munkáltatóhoz, a foglalkoztatást csak a hatósági szerződés megkötését követően lehet megkezdeni. 

A hivatalos felhívás és a kapcsolódó dokumentumok ITT érhetők el.