Iránymutatás az Európai Bizottságtól az önálló vállalkozások kollektív szerződéseire vonatkozóan

Az Európai Bizottság iránymutatást fogadott el az uniós versenyjognak az egyéni önfoglalkoztatók munkafeltételeire vonatkozó kollektív szerződésekre történő alkalmazásáról (iránymutatás). Az iránymutatás tisztázza, hogy egyes önálló vállalkozók milyen esetekben folytathatnak egymással összefogva kollektív tárgyalásokat munkakörülményeik javítása érdekében anélkül, hogy ez az uniós versenyszabályok megsértésének minősülne.

Margrethe Vestager, a digitális korra felkészült Európáért felelős ügyvezető alelnök és a versenypolitikáért felelős biztos így nyilatkozott: „A digitális gazdaságban és azon kívül is előfordul, hogy az egyéni önfoglalkoztatók külön-külön nem képesek jó munkafeltételeket kialkudni, és ezért nehéz munkakörülményekkel szembesülnek. Az egymással összefogva folytatott kollektív tárgyalás a munkakörülmények javításának hatékony eszköze lehet. Az új iránymutatás célja, hogy jogbiztonságot teremtsen az egyéni önfoglalkoztatók számára annak egyértelműsítése révén, hogy a versenyjog értelmében milyen esetekben folytathatnak kollektív tárgyalásokat munkafeltételeik javítása érdekében.”

A kollektív szerződésekre vonatkozó iránymutatás

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 101. cikke tiltja a vállalkozások közötti, versenyt korlátozó megállapodásokat. A munkáltató és a munkavállalók közötti kollektív szerződések nem tartoznak az uniós versenyszabályok hatálya alá, az önálló vállalkozók ezzel szemben „vállalkozásnak” tekintendők, ezért fennáll a veszélye annak, hogy a díjakról vagy egyéb kereskedelmi feltételekről folytatott kollektív tárgyalásaik a versenyszabályok megsértésének minősülnek. Ennek következtében az önfoglalkoztatók számára gyakran nem egyértelmű, hogy folytathatnak-e kollektív tárgyalásokat munkakörülményeikről.

Az iránymutatás a teljes mértékben önállóan dolgozó, másokat nem foglalkoztató egyéni vállalkozókra vonatkozik.

Az iránymutatás tisztázza, hogy bizonyos egyéni önfoglalkoztatók milyen körülmények között folytathatnak kollektív tárgyalásokat munkakörülményeik javítása érdekében anélkül, hogy megsértenék az uniós versenyszabályokat. Az iránymutatás egyértelművé teszi különösen azt, hogy

  • a versenyjog nem alkalmazandó a munkavállalókhoz hasonló helyzetben lévő egyéni önfoglalkoztatókra. Közéjük tartoznak azok az egyéni önfoglalkoztatók, akik i. kizárólag vagy túlnyomórészt egyetlen vállalkozásnak nyújtanak szolgáltatásokat; ii. munkavállalókkal együtt dolgoznak; iii. valamely digitális munkaplatformon nyújtanak szolgáltatásokat.
  • a Bizottság nem fogja érvényesíteni az uniós versenyszabályokat a gyenge tárgyalási pozícióban lévő egyéni önfoglalkoztatók által kötött kollektív szerződésekkel szemben, így például azokban az esetekben sem, amikor az egyéni önfoglalkoztatók a gazdasági szempontból erősebb vállalkozásokkal folytatott tárgyalások során egyenlőtlen erőviszonyokkal szembesülnek, vagy amikor valamely nemzeti vagy uniós jogszabály alapján folytatnak kollektív tárgyalásokat.

A Bizottság az Európai Versenyhatóságok Hálózatán keresztül és az európai szociális partnerekkel tartott célzott találkozók révén nyomon fogja követni, hogy az iránymutatásban foglaltak miként érvényesülnek nemzeti szinten. A Bizottság 2030-ig felülvizsgálja az iránymutatást.

Az iránymutatás – a Bizottság irányelvjavaslata és a platformalapú munkavégzés munkakörülményeinek javításáról szóló közlemény mellett – a platform-munkavállalók munkakörülményeinek megfelelő kezelését célzó intézkedések részét képezi. Az iránymutatás hatálya azonban nem korlátozódik a digitális munkaplatformokon keresztül dolgozó személyekre, hanem az offline gazdaságban tevékenykedő egyéni önfoglalkoztatókat érintő helyzetekre is kiterjed.

Háttér-információk

2020 júniusában a Bizottság kezdeményezést indított annak biztosítására, hogy az uniós versenyszabályok ne álljanak az önfoglalkoztatók munkakörülményeinek javítását célzó kollektív szerződések útjába.

2021 januárjában a Bizottság bevezető hatásvizsgálatot indított, amelynek során további bizonyítékokat gyűjtött, többek között egy nyilvános konzultáció és egy külső tanulmány révén.

2021 decemberében a Bizottság nyilvános konzultációt indított, amelyben felkérte az érdekelt feleket, hogy tegyék meg észrevételeiket az iránymutatás-tervezettel kapcsolatban.

A Bizottság ma az iránymutatással együtt a kezdeményezésről szóló végleges hatásvizsgálati jelentést és az azt alátámasztó külső tanulmányt is közzéteszi.


Forrás: az Európai Bizottság Sajtóközleménye, 2022. szeptember 29.