Házhoz visszük a szakmaválasztással kapcsolatos tájékoztatókat

A Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara idén tavasszal újra felkeresi a megye iskoláit a pályaorientációs programjával. 2021 szeptemberétől a technikumban vagy szakképző iskolában továbbtanulók a struktúrájában és tartalmában is megújult szakképzési rendszerben folytathatják a tanulmányaikat. A sikeres pályaválasztás feltételei közé tartozik, hogy a tanulók és a szülők együtt tájékozódjanak, közösen gondolkodjanak, tudatosan keressenek középiskolát. Célunk, hogy a szakképzéssel kap- csolatos ismeretek minél több pedagógushoz, diákhoz és szülőhöz jussanak el. Ennek érdekében tájékoztatást nyújtunk a középfokú oktatási intézményekről, az általuk kínált szakokról és szakmákról, az egyes iskolatípusok előnyeiről, hátrányairól, az ágazati szakképzésről, valamint a szakképzési törvény változása kapcsán felmerülő új lehetőségekről.

Az én utam
A tanulóknak tartott foglalkozásokon játékos módszerekkel segítjük a diákokat önmaguk megismerésében, érdeklődési irányaik feltárásában, gondolkodtatjuk őket abban, hogy miben ügyesek, mennyire szeretnek tanulni, mik a céljaik a jövőben. Interaktív foglalkozásainkon a gyerekek motiválását is előtérbe helyezzük. Az osztályfőnöki órák egyik leghatékonyabb eszköze „Az én utam” pályaorientációs társasjáték, amely a döntéshozatalban és a stratégiai gondolkodásban támogatja a fiatalokat. A tanulók a kötetlen beszélgetéseinket is örömmel fogadják, amelyek a jövőképük formálásával, valamint a lehetséges karrierútjaik meghatározásával kapcsolatosak. Mind a személyes megkeresést, mind az online formában történő kapcsolattartást fon- tosnak tartjuk.

Számítanak ránk az iskolák
Idén is már megkezdtük újra felvenni a kapcsolatot az iskolákkal, ahonnan pozitív visszajelzéseket kaptunk. Az oktatási intézmények ismételten számítanak az együttműködésre, várják pályaorientációs tanácsadóinkat a pályaválasztást elősegítő foglalkozások megtartására. Az új szakképzési rendszer, valamint a Covid-19 által okozott bezárások miatt különös hangsúlyt fektetünk a szülők megfelelő szintű informálására is. A továbbtanulással kapcsolatos szülői értekezleteket és tájékoztatásokat terveink szerint online formában fogjuk megtartani az év első felében. Megkérjük az oktatási intézményeket, hogy jelezzék felénk ez irányú igényüket, kérésüket.

Irány az üzemekbe!
Tekintettel arra, hogy az üzemlátogatások során a diákok valós környezetben láthatják a munkafolyamatokat, a pályaválasztási döntést nagymértékben befolyásolhatja számukra ez a lehetőség is. Ennek érdekében szeretnénk minél több gazdasági társaságot, vállalkozást, céget is bevonni a tevékenységeinkbe.