Gazdaság, jog és szuverenitás az EU-ban

2019. április 25-én Gazdaság, jog és szuverenitás az EU-ban – tagállami érdekek és kötelezettségek összehangolása a globális gazdasági térben címmel tart konferenciát az Szegedi Tudományegyetem ÁJTK Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézete. Időpont: 2019. április 25. 10.00 óra Helyszín: SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ, alagsori előadó (6722 Szeged, Ady tér 10.) A konferencia fókuszában a gazdaság, az Európai Unió joga és a szuverenitás összefüggései állnak, nevezetesen, hogy milyen jogaik vannak az EU tagállamainak a nemzeti gazdasági érdekeik védelmére. Az Európai Unió az egyik legnyitottabb gazdaság a külföldi közvetlen befektetések fogadása tekintetében, ide érkezik a legtöbb külföldi beruházás. Többek között a kínai vállalatok európai befektetéseinek mértéke évről évre rohamosan emelkedik, és több tagállam kormánya aggodalommal figyeli a folyamatot, mind a fejlett csúcstechnológiával rendelkező vállalatok felvásárlása, mind a felvásárlások közrendre és biztonságra gyakorolt lehetséges veszélyei miatt. A külföldi felvásárlásokra vonatkozóan több tagállam is sürgeti az uniós jogalkotást, de míg annak a megszületésére várunk, egyre nő a kínai befektetések mértéke a nemzetbiztonság szempontjából is jelentős, olyan területeken, mint például az energia- szektor, tengeri és légi közlekedés, tengeri kikötők, stratégiai infrastruktúra vagy csúcstechnológiai know-how-val rendelkező vállalatok. Napjainkban elmozdulást tapasztalunk a multilaterális, globalizált jogi megoldásoktól (pl.: a WTO rendszere) a bilateralizmus, így például a kétoldalú beruházásvédelmi megállapodások felé. A tőke szabad áramlása az Európai Unió megingathatatlannak tűnő alapelve és a külföldi beruházások elméletileg szükségesek még a fejlett gazdaságokban is. A konferencián választ keresnek olyan kérdésekre, hogy a harmadik államból az EU-ba érkező befektetésekkel szemben milyen jogi lehetőségei vannak a tagállamoknak, hogyan tudják a nemzeti gazdasági érdekeiket képviselni és a közrendet, nemzetbiztonságot megvédeni. Vizsgálják a külföldi beruházásokra vonatkozó gazdasági és jogi trendek összefüggéseit, valamint a kapcsolódó tagállami cselekvési lehetőségeket, figyelembe véve a nemzeti, nemzetközi és európai uniós jogi vonatkozásokat is. A részletes program EZEN AZ OLDALON található. Részvételi szándékát jelezze az alábbi módok egyikén: On-line regisztráció: www.ed.u-szeged.hu (Aktualitások menüpont) E-mail: ed@irsi.u-szeged.hu Telefon: 62/544-242
Szerző: Füzesi Edina
2019.04.10.