Felmérés: nagyobb uniós szerepvállalás a válságkezelésben

Az Európai Parlament az Európa jövőjéről szóló konferencia elindítása előtt közzétette az Unió kilátásairól szóló Eurobarométer kutatás eredményeit. A felmérés első adatait március 9-én hozták nyilvánosságra. A teljes felmérés legfontosabb eredményei:

- Tíz európaiból nyolc szerint az Európa jövőjéről rendezett konferenciának elsősorban azt kellene megvizsgálnia, hogy hogyan kezelhetné jobban az Unió a koronavírus-járványhoz hasonló válságokat. A válaszadók több mint harmada (38 százalékuk) határozottan egyetért ezzel.
- Az európaiak kétharmada (66 százalékuk) úgy véli, hogy az EU szerepe meghatározó a fiatalok jövője szempontjából. Hasonló arányban (65 százalék) tekinti az Uniót biztos pontnak egy zavaros világban.
- A válaszadók több mint kétharmada támogatja, hogy az Európai Bizottság elnökét a választásokon induló vezető jelöltek közül válasszák ki. Az eljárást kevesebb, mint negyedük (22 százalék) nem támogatja.
- Kétszer annyian vannak azok az európaiak (42 százalék), akik szerint jó ötlet, hogy transznacionális listákra szavazhassunk az európai választásokon, mint ahányan (19 százalék) elutasítják ezt.

Konferencia Európa jövőjéről

Tízből nyolc európai (81 százalék) egyetért azzal, hogy a konferenciának főképp azzal kellene foglalkoznia, hogy hogyan birkózhatna meg az Unió jobban a koronavírus-járványhoz hasonló válságokkal. Ezen válaszadók több mint harmada (38 százalék) határozottan egyetért az állítással.

A konferencia iránt érdeklődők leginkább helyi eseményeken, például vitákon és gyűléseken vennének szívesen részt (44 százalék). A konferencián zajló ötletelést leginkább kérdőív kitöltésével (34 százalék), európai és nemzeti politikusoknak bemutatott javaslatok formájában (31 százalék) és online vitafórumokon való részvétel keretében (30 százalék) találják praktikusnak.

Fiatalok és az Európai Unió jövője

Tízből több mint nyolcan (83 százalék) egyetértenek, ebből négyen (40 százalék) pedig határozottan egyetértenek azzal, hogy a konferenciának a fiatalokat külön meg kellene szólítania.

Az európaiak kétharmada szerint az EU szerepe meghatározó az európai fiatalság jövőjének szempontjából. Hasonló arányban (65 százalék) tekintik az Uniót biztos pontnak egy zavaros világban, azonban ez az érték 11 százalékkal alacsonyabb a 2018-ban mértnél.

Európai választások és az Európai Bizottság elnöke

A felmérés az európai választásokkal és a Bizottság elnökének megválasztásával is foglalkozott. Kétszer annyian (42 százalék) vélik úgy, hogy jó ötlet, ha transznacionális listákra szavazhatunk, mint ahányan (19 százalék) elutasítják ezt a lehetőséget. Az európaiak 36 százaléka közömbösen áll a kérdéshez.

A válaszadók több mint kétharmada támogatja, hogy az Európai Bizottság elnökét a választásokon induló vezető jelöltek közül válasszák ki, mert ez átláthatóbb és demokratikusabb. Kevesebb mint negyedük (22 százalék) nem támogatja ezt az eljárást.

Háttér

Az 500. számú, Európa jövőjéről szóló Eurobarométer tematikus felmérést az Európai Parlament és az Európai Bizottság megbízásából 27 tagállamban 2020. október 22. és november 20. között készítették el. A felmérést személyesen végezték el, és a járvány miatt szükség esetén online interjúkkal egészítették ki. Összesen mintegy 27 034 interjúra került sor.

Forrás: az Európai Parlament Sajtóközleménye, 2021. május 7.