Február 25. a KKV-k helyi adócsökkentési kérelmének benyújtási határideje

A kis- és középvállalkozások számára (a kormány még decemberben jelentette be, hogy) a helyi iparűzési adó mértékét felére csökkenti, de a vállalkozásoknak a jogosultság fennállásának feltételeiről 2021. február 25-éig mindenképpen nyilatkozni kell.

A Rendelet alapján a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évben csak az adott előleg-fizetési időpontban esedékes adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni, de ennek az adókönnyítésnek az igénybevételéhez a vállalkozónak 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára nyilatkozni kell az alábbiakról:

a) mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül,

b) az 1. § szerinti intézkedés külön kormányrendelet szerinti támogatástartalmának megfelelő összeget jogosult igénybe venni átmeneti támogatásként, és

c) 2019. december 31-én nem minősült az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 6. § (4a)-(4b) bekezdése szerinti nehéz helyzetű vállalkozásnak.

A KATA szerint adózóknak azonban nem kell nyilatkozatot tenniük, ha az egyszerűsített adóalap megállapítást választották.

Továbbá, ha azt az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. melléklet 29. pont 1. alpontja szerint nem tették meg – most telephelyének címét is be kell, hogy jelentsék.

A Rendelet alábbiak szerint definiálja a mikro-, kis- és középvállalkozásokat:

A 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint.

A nyilatkozatokat a 21NYHIPA nyomtatvány kitöltésével és beküldésével lehet megtenni.

Az alacsonyabb adómérték tehát automatikusan érvényesíthető az arra jogosultak számára a 2021. évről 2022-ben esedékes bevalláskor, az előleg-fizetési kedvezményhez azonban a vállalkozóknak/vállalkozásoknak nyilatkozniuk kell.

Fontos, hogy az adatok pontosan kerüljenek megadásra annak érdekében, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a megfelelő települési önkormányzat részére tudják azt továbbítani nyilatkozatukat.

Amennyiben kérdése merülne fel az eljárással kapcsolatban a keressék bizalommal a területileg illetékes önkormányzati adóhatóság munkatársát.