Ezek a szabályok vonatkoznak november 4-től a rendezvényekre

November 4-étől nem tarthatók olyan főszolgáltatásként zeneszolgáltatást nyújtó rendezvények, ahol nincs előre megváltott ülőhely. Kulturális vagy sportrendezvényeken csak minden harmadik helyen ülhetnek, és a sorok között is 1,5 méteres távolságot kell biztosítani. Emellett a közművelődési intézményekben is 1,5 méteres távolságot kell tartani.

Főszolgáltatásként zeneszolgáltatást nyújtó rendezvények nem tarthatók, ha nincs előre megváltott ülőhely

Tilos az olyan rendezvény helyszínén tartózkodni:

 • amely rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, valamint nem nyilvános, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújt és
 • amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni.

Tilos a fentiek szerinti rendezvényt szervezni, illetve tartani.

Nagyobb távolságtartás a kultúrális rendezvényekeken, mozikban, sporteseményeken

A fenti rendezvények közé nem tartozó előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott esemény, függetlenül annak nyilvánosságától – különösen színház, tánc-, zeneművészet –, a mozielőadás, valamint a nem nemzetközi sportrendezvény (a továbbiakban együtt: kulturális vagy sportrendezvény) az alábbiak szerint tarthatók meg: 

 • A kulturális vagy sportrendezvény nézőterén a nézők – a páholyok kivételével –
  • csak minden harmadik ülőhelyet foglalhatják el, két néző között két ülőhelyet üresen kell hagyni és
  • a közvetlenül egymás mögötti ülőhelyeket nem foglalhatják el, azzal, hogy az egymás mellett és a különböző sorokban ülők között is lehetőség szerint 1,5 méteres távolságot kell biztosítani.
 • A kulturális vagy sportrendezvény során a nézők – a nézőtéren kialakított ülőhelyeken kívül – 1,5 méteres távolságot kötelesek egymástól megtartani, különösen
  • a páholyokban,
  • a kulturális vagy sportrendezvény szünetében,
  • a kulturális vagy sportrendezvény létesítményének területén, illetve
  • a kulturális vagy sportrendezvény helyszínén található vendéglátó üzletben. 

A védelmi intézkedések betartásáról és az  ahhoz szükséges feltételek biztosításáról a  kulturális vagy sportrendezvény szervezője, illetve a  kulturális vagy sportrendezvény helyszínének üzemeltetője köteles gondoskodni.

Azt a  személyt, aki a  szervező, az  üzemeltető, illetve a  szervező vagy az  üzemeltető alkalmazottja felszólítására sem tartja meg az előírt védelmi intézkedéseket, a  szervező, az  üzemeltető, illetve a  szervező vagy az  üzemeltető alkalmazottja köteles a  látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a helyiséget, illetve a területet elhagyja.

A  nemzetközi sportrendezvényekre az áltlános szabályokon túl a  nemzetközi szövetség előírásai alkalmazandóak.

A közművelődési intézményekben is 1,5 méteres távolságot kell tartani

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben meghatározott

 • muzeális intézmény,
 • nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézmény,
 • kép- és hangarchívum, d) közművelődési intézmény,
 • közösségi színtér, valamint
 • integrált kulturális intézmény látogatható, azzal, hogy a látogatók kötelesek egymástól 1,5 méter távolságot tartani.

A védelmi intézkedés betartásáról az  intézmény üzemeltetője köteles gondoskodni. Azt a  személyt, aki az  üzemeltető, vagy az  üzemeltető alkalmazottja felszólítására sem tartja meg a másik személytől az 1,5 méter távolságot, az üzemeltető vagy az üzemeltető alkalmazottja köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a helyiséget, illetve a területet elhagyja.

Ki ellenőriz, milyen szankciók alkalmazhatók?

A kötelezettségek betartását a rendőrség ellenőrzi. Ha a  rendőrség az  ellenőrzés során tudomást szerez arról, hogy a fentiekben szabályozott események helyszínének, vagy a közművelődési intézmény üzemeltetője megszegte az előírt kötelezettséget:

 • figyelmeztetést alkalmaz,
 • 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki,
 • a helyiséget, területet, intézményt, illetve a  helyszínt – a  sportrendezvény helyszíne kivételével – legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja, vagy
 • a sportrendezvény helyszíne esetében elrendeli, hogy a  helyszínen legalább egy, de legfeljebb tíz sportrendezvényt nézők nélkül, zártkapus formában kell megtartani.

Pénzbírság és ideiglenes bezárás együttesen is kiszabható. A szankció azonos napon több egymást követő ellenőrzés alkalmával is kiszabható. Szankció nem alkalmazható, ha a  szervező, az  üzemeltető, illetve a  szervező vagy az üzemeltető alkalmazottja a szükséges intézkedéseket megtette a jogellenes helyzet felszámolása érdekében, így különösen, ha

 • a jogsértő személyt felszólította távozásra, és
 • azt követően, hogy a  jogsértő személy a  távozásra történő felszólításnak nem tett eleget, a  rendőrséget értesítette.

Ha a szervező, az üzemeltető, illetve a szervező vagy az üzemeltető alkalmazottja a jogellenes helyzet felszámolása érdekében szükséges intézkedéseket nem tette meg, vagy azokat csak részben tette meg, a  rendőrség a jogkövetkezmények alkalmazásánál az  üzemeltető által tett, a jogszerű állapot helyreállítására irányuló intézkedéseket figyelembe veszi.
A  kiszabott bírság megfizetése a  rendőrség hivatalos honlapján közzétett számlaszámra történő befizetéssel történik.
A bírságot a bírságot kiszabó határozat véglegessé válását követő 15 napon belül kell megfizetni.

Szerző: Piti Enikő
2020.11.04.