European Business Number (EBN) adatbázis - az adatszolgáltatás NEM kötelező!

A 2017 óta már több hullámban kereste meg levelével a Csongrád megyei vállalkozásokat is a németországi DAD GmbH (Hamburg), akik a European Business Number - EBN - adatbázisba történő regisztrációra vagy annak aktualizálására ösztönzik a vállalkozókat. (EBN adatbázis levél - minta) A levél hivatalosnak tűnő külalakja, szövegezése, valamint a valós, EU-s jogszabályokra való hivatkozás azt a téves benyomást keltheti, hogy a vállalkozásnak valóban kötelessége eleget tenni a közösségi adószám és a céges adatok egyeztetésének: ez azonban NEM kötelező, az adatszolgáltatás önkéntes! A külföldi cég adatszolgáltatás igénylésének célja ezzel szemben az, hogy az anyagot nem értő, vagy nem odafigyelő vállalkozások nem kívánt szerződéses jogviszonyba kerüljenek az adatigénylővel. Ha Önnek is ilyen vagy más hasonló cégadatbázisba - korábban pl. EUCOM-DAT Ausztriából -,  történő regisztrációval, adatfrissítéssel kapcsolatos - levele érkezett, válaszadás és aláírás előtt alaposan olvassa el, s amennyiben szükséges, kérjen segítséget a szakmai vagy jogi szervezetektől, akár a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamarától! A német cég általában egy részben kitöltött angol nyelvű adatlapot küld, esetenként egy angol nyelvű tájékoztatóval/emlékeztetővel kiegészítve, mely a közösségi adószám, valamint a cég adatainak egyeztetésére, a hiányzó adatok - elsősorban a közösségi adószám - pótlására, szükség esetén azok módosítására szólít fel. Az adatokra azért van szükség, hogy a magyar vállalkozás adatait a hamburgi cég adatbázisában megjelentesse. Az adatok kitöltésével és az adatlap visszaküldésével azonban a gazdálkodó szervezet egy három évre szóló szerződést köt a hamburgi céggel! Mivel az European Business Number EBN, DAD GmbH levelében kiköti a német jogot, mint irányadót a felek közötti jogvita rendezésére, ezért a szerződés magyar bíróság előtt a magyar jog rendelkezései alapján nem támadható meg. A szerződés szerint a hamburgi cég a magyar vállalkozás adatait megjelenteti honlapján, ezért a magyar vállalkozás díjat fizet. A díj összege évente 771 euró, mely összeg előre fizetendő. Mivel a szerződés 3 évre jön létre, a fizetendő összeg ennek háromszorosa lesz. Újabb csavar az ügyben, hogy a szerződés automatikusan meghosszabbodik, ha a magyar fél legkésőbb a szerződés lejáratát megelőzően 3 hónappal nem mondja fel azt. A felmondás elmaradása esetén a szerződés újabb 3 évre meghosszabbodik újabb fizetési kötelezettséget keletkeztetve ezzel a magyar fél számára. A fentiek alapján felhívjuk a vállalkozások figyelmét, hogy az adatszolgáltatás NEM KÖTELEZŐ. A szerződés megkötése az European Business Number EBN, DAD GmbH céggel ugyancsak nem kötelező, azt minden megkeresettnek magának kell mérlegelnie, hogy ilyen feltételekkel igénybe veszi-e a hamburgi cég szolgáltatását. Amennyiben az adatlapot már visszaküldték, de mégsem áll szándékukban ezt a fajta fizetős "többletszolgáltatást" igénybe venni, akkor javasoljuk, hogy írásban, tértivevényes levélben mondják fel a szerződést (mert ennek hiányában az 3 év után automatikusan meghosszabbodik!) Ha a visszamondást sikerül a megrendelés keltétől számított 14 napon belül megtenni, a levél szerint ezzel elálltak a szerződéstől, vagyis olyan helyzet áll elő, mintha az meg sem kötötték volna. Ezzel a fizetési kötelezettség sem áll fenn. Amennyiben túllépték a 14 napos határidőt (legtöbbször ez történik, ugyanis a német cég gyakran csak a visszaküldéstől számított 1 hónapon túl küldi ki a számlát), s a német cég a felmondás ellenére is a kiszámlázott összeg befizetését kéri, nem javasolt az összeget kifizetni - szükség esetén a német jogban jártas ügyvéd segítségét célszerű kérni. A fenti tárgyú levelet nemcsak papír alapon, hanem e-mail-ben is elküldik a vállalkozásoknak. Az elektronikus levelek esetében ugyanaz a jogi helyzet áll fenn, mint a papír alapon érkezett levél esetében. Információink szerint az említett levelet több magyarországi vállalkozás is megkapta, sőt több európai országban sem ismeretlen a vállalkozások ilyen irányú megkeresése a német cégtől. Németországi ügyvédi irodák is óvatosságra intik a vállalkozásokat: azt javasolják, hogy minden esetben figyelmesen olvassák át a kapott dokumentumokat, s ha bizonytalanok a kötelezettséget illetően, kérdezzenek utána ügyvédi irodánál, gazdasági kamaránál, szakmai vagy egyéb vállalkozásokat segítő szervezeteknél az adatszolgáltatási kötelezettséget illetően, mielőtt bármit aláírnának. (Gyakran az apró betűs részben vannak az arra vonatkozó információk elrejtve, hogy az adatszolgáltatás önkéntes.) ******************************* TÁJÉKOZTATÁS A VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE A KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM MEGERŐSÍTÉSSEL ÉS ÁFA INFORMÁCIÓKKAL KAPCSOLATBAN Hivatalos tájékoztatás az alábbi bizottsági adatbázisokban érhető el közösségi adószám-megerősítés, illetve ÁFA információk tekintetében: Az Európai Bizottság a Közösségi adószámokkal kapcsolatban létrehozott egy adatbázist, melyben a vállalkozások ellenőrizhetik, hogy partnerük rendelkezik-e érvényes közösségi adószámmal. Az adatbázisban szereplő adatokat az egyes nemzeti igazgatási szervek szolgáltatják, s naprakész. (Az elérhető információk tekintetében a Bizottság semmiféle felelősséget nem vállal, mivel az adatokat az egyes tagállamok szolgáltatják.) A Közösségi adószám megerősítésére vonatkozó információk a NAV honlapján ITT érhetőek el. Az ÁFA-információs csere-rendszerre (VIES) vonatkozó tájékoztatás az alábbi Európai Bizottsági linken érhető el: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/faq.html?locale=hu A Közösségi adószám-megerősítésre vonatkozóan az alábbi linken lehet lekérdezéseket indítani: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html  
Szerző: Tóthné Horváth Mónika
2019.02.01.