Energiaárak: uniós eszköztár a rendkívüli helyzetek kezelésére

Az Európai Bizottság közleményt fogadott el az energiaárakról, amelyben intézkedéseket vázol fel a globális energiaárak várhatóan az egész télen át tartó, rendkívüli emelkedésének kezelése, valamint az európai polgárok és vállalkozások támogatása érdekében. A közlemény ismerteti azt az eszköztárat, amelyet az EU és tagállamai alkalmazhatnak a jelenlegi áremelkedések azonnali hatásainak kezelése és energiarendszerünk jövőbeli ársokkokkal szembeni további védelme érdekében. A rövid távú nemzeti intézkedések közé tartozik a háztartásoknak nyújtott sürgősségi jövedelemtámogatás, a vállalatok által igénybe vehető állami támogatás és a célzott adócsökkentés. A Bizottság támogatni fogja továbbá a megújuló energiával és az energiahatékonysággal kapcsolatos beruházásokat, megvizsgálja az energiatárolásra és a gázkészletek beszerzésére vonatkozó intézkedések lehetőségét, valamint értékelni fogja a villamosenergia-piac jelenlegi szerkezetét.

Kadri Simson, az EU energiaügyi biztosa az eszköztárat bemutatva a következőket mondta: „A globális energiaárak emelkedése az Unió számára komoly aggodalmat okoz. Miközben kilábalunk a világjárványból, és megkezdődik a gazdasági fellendülés Európában, a kiszolgáltatott fogyasztók védelméről és az európai vállalkozások támogatásáról sem feledkezhetünk meg. A Bizottság segítséget nyújt a tagállamoknak abban, hogy azonnali intézkedéseket hozzanak a háztartásokra és a vállalkozásokra gyakorolt hatások mérséklése érdekében. Ugyanakkor más középtávú intézkedéseket is meghatározunk annak biztosítása érdekében, hogy energiarendszerünk ellenállóbb és rugalmasabb legyen, és hogy a zöld átállás során ellenálljon minden jövőbeli áringadozásnak. A jelenlegi helyzet kivételes, hiszen a belső energiapiac az elmúlt 20 évben jól teljesítette feladatát. Mindamellett biztosítanunk kell, hogy a jövőben is jól működjön, megvalósítva az európai zöld megállapodást, fokozva energiafüggetlenségünket és elősegítve éghajlat-politikai céljaink elérését.”

Rövid és középtávú intézkedések eszköztára

A jelenlegi árrobbanás gyors és összehangolt választ igényel. A meglévő jogi keret lehetővé teszi az EU és tagállamai számára, hogy intézkedéseket hozzanak a fogyasztókra és a vállalkozásokra gyakorolt közvetlen hatások kezelése érdekében.

Előnyben kell részesíteni azokat a célzott intézkedéseket, amelyek gyorsan enyhíthetik az áremelkedéseknek a kiszolgáltatott csoportokra és kisvállalkozásokra gyakorolt hatását. Ezeknek az intézkedéseknek könnyen módosíthatóknak kell lenniük tavasszal, amikor a helyzet várhatóan stabilizálódni fog. Ügyelni kell arra is, hogy az intézkedések ne zavarják meg a hosszú távú átállást és a tisztább energiaforrásokba való beruházásokat.

Azonnali intézkedések a fogyasztók és a vállalkozások védelme érdekében:

- sürgősségi jövedelemtámogatás az energiaszegénységben élő fogyasztók számára, például utalványok vagy a számlaösszeg egy részének elengedése révén, amelyek az EU kibocsátáskereskedelmi rendszeréből származó bevételekkel támogathatók,
- átmeneti számlabefizetési haladék engedélyezése,
- védintézkedések a hálózatról való lekapcsolás elkerülése érdekében,
- a kiszolgáltatott helyzetben lévő háztartások adókulcsainak átmeneti és célzott csökkentése;
- a vállalkozások vagy iparágak támogatása az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályokkal összhangban,
- a nemzetközi energiaügyi kapcsolatok erősítése a nemzetközi energiapiacok átláthatóságának, likviditásának és rugalmasságának biztosítása érdekében,
- az energiapiacokon tanúsított esetleges versenyellenes magatartás kivizsgálása, és az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) felkérése arra, hogy fokozza a szén-dioxid-piac fejleményeinek nyomon követését;
- a megújuló energiára vonatkozó beszerzési megállapodásokhoz való szélesebb körű hozzáférés elősegítése és e megállapodások támogatása kísérő intézkedések révén.

Fel kell gyorsítani a tiszta energiára való átállást, amely a legjobb biztosíték a jövőbeli ársokkokkal szemben. Az EU folytatni fogja egy olyan hatékony energiarendszer kialakítását, amelyben magas a megújuló energia aránya. Jóllehet az olcsóbb megújuló energiaforrások egyre nagyobb szerepet játszanak a villamosenergia-hálózat ellátásában és az árak meghatározásában, a kereslet megnövekedése idején még mindig szükség van más energiaforrásokra, többek között a gázra. A jelenlegi piaci struktúrában továbbra is a gáz ára határozza meg a teljes végleges villamosenergia-árat, mivel minden termelő ugyanazt az árat kapja ugyanazon termékért – a villamos energiáért –, amikor az belép a hálózatba. Általános az egyetértés a tekintetben, hogy a jelenlegi árképzési modell továbbra is a leghatékonyabb, ugyanakkor szükség van további elemzésekre. A válság emellett felhívta a figyelmet arra is, hogy a gáztárolás fontos szerepet játszik az uniós gázpiac működésében. Az EU jelenleg éves gázfelhasználásának több mint 20 %-át kitevő tárolókapacitással rendelkezik, de nem minden tagállamban vannak tárolók, és tagállamonként eltérők az ezek használatára vagy a tárolási kötelezettségekre vonatkozó szabályok.

A dekarbonizált és reziliens energiarendszerre irányuló középtávú intézkedések:

- a megújuló energiaforrásokra, az épületkorszerűsítésekre és az energiahatékonyságra irányuló beruházások fokozása, valamint a megújuló energiaforrások aukcióinak és engedélyezési eljárásainak felgyorsítása;
- a villamosenergia-tárolási kapacitás fejlesztése, ideértve az akkumulátorokat és a hidrogént is, az egyre növekvő részarányt képviselő megújuló energiaforrások integrálásának támogatása érdekében,
- az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynökségének (ACER) arra irányuló megbízása, hogy tanulmányozza a villamosenergia-piac jelenlegi szerkezetének előnyeit és hátrányait, és adott esetben fogalmazzon meg ajánlásokat a Bizottság számára,
- az ellátásbiztonságról szóló rendelet felülvizsgálatának mérlegelése az európai gáztárolási rendszer hatékonyabb használatának és működésének biztosítása érdekében,
- gázkészletek tagállamok általi önkéntes közös beszerzésében rejlő lehetséges előnyök vizsgálata,
- új, határokon átnyúló, regionális gázkockázati csoportok létrehozása, amelyek elemzik a kockázatokat és tanácsot adnak a tagállamoknak nemzeti megelőzési és veszélyhelyzeti cselekvési terveik kidolgozásához,
- a fogyasztók energiapiacon betöltött szerepének megerősítése a szolgáltatóválasztás és -váltás, a saját villamosenergia-termelés és az energiaközösségekhez való csatlakozás lehetőségének biztosításával.

Az eszköztárban meghatározott intézkedések elő fogják segíteni, hogy idejében válaszoljunk a kivételes globális helyzet okozta jelenlegi energiaár-emelkedésre. Hozzá fognak járulni továbbá a megfizethető, méltányos és fenntartható energetikai átálláshoz, valamint Európa energiafüggetlenségének növeléséhez. A megújuló energiába és az energiahatékonyságba történő beruházások nemcsak csökkentik az importált fosszilis tüzelőanyagoktól való függőséget, hanem megfizethetőbb és a globális ellátási korlátokra kevésbé érzékeny nagykereskedelmi energiaárakat biztosítanak. A tiszta energiára való átállás – amelyet az éghajlatváltozás elleni küzdelem érdekében is fel kell gyorsítani – a legjobb biztosíték a jövőbeli ársokkokkal szemben.

Háttér-információk

Az EU-ban – a világ számos más régiójához hasonlóan – az energiaárak jelenleg kiugróan magasak. Ennek fő oka az energia és különösen a földgáz iránti növekvő globális kereslet, mivel a Covid19-világjárvány lecsengését követően gyorsul a gazdasági fellendülés. Az európai szén-dioxid-ár is meredeken emelkedett 2021-ben, de kisebb mértékben, mint a földgáz ára. A gázár emelkedése kilencszer akkora hatást gyakorol a villamosenergia-árakra, mint a szén-dioxid-ár emelkedése.

A Bizottság széles körű konzultációt folytatott a jelenlegi helyzetre adandó megfelelő válaszlépésekről. Részt vett az Európai Parlament képviselőivel és az Európai Unió Tanácsának minisztereivel e kérdésről folytatott vitákban, és felvette a kapcsolatot az ipar és a nemzetközi energiaszolgáltatók reprezentánsaival. Több tagállam már bejelentett nemzeti intézkedéseket az áremelkedések enyhítésére, mások iránymutatást kértek a Bizottságtól arra vonatkozóan, hogy milyen lépéseket tehetnek. Néhány nemzetközi partner máris jelezte, hogy tervezi az Európába irányuló energiaszállítások növelését.

A most bemutatott eszköztár összehangolt reagálást tesz lehetővé a legveszélyeztetettebbek védelme érdekében. Kialakítása során a Bizottság különös figyelmet fordított arra, hogy a háztartások és a vállalkozások energiaköltségeinek csökkentését célzó rövid távú lépések ne veszélyeztessék az EU belső energiapiacát vagy középtávon a zöld átállást.

A következő lépések

Kadri Simson biztos október 14-én, csütörtökön ismertette az európai parlamenti képviselőkkel a közleményt és az eszköztárat, október 26-án pedig az európai energiaügyi minisztereknek mutatja be azt. Az európai vezetők ezt követően az Európai Tanács soron következő, október 21–22-i ülésén vitatják majd meg az energiaárak témáját. Ez a közlemény a Bizottság hozzájárulása az uniós politikai döntéshozók közötti, folyamatban lévő vitához. A Bizottság folytatni fogja a párbeszédet a nemzeti közigazgatási szervekkel, az iparral, a fogyasztói csoportokkal és a nemzetközi partnerekkel ebben a fontos témában, és készen áll arra, hogy válaszoljon a tagállamoktól érkező esetleges további megkeresésekre.


Forrás: az Európai Bizottság Sajtóközleménye, 2021. október 13.