Energiapiacok: intézkedések az energiaárak kezelésére

Válaszul a több hónapja tartó, rendkívül magas és ingadozó energiaárakra, az Európai Bizottság további rövid távú intézkedéseket irányozott elő a magas energiaárak kezelésére és az Oroszországnak betudható esetleges ellátási zavarok kezelésére. A Bizottság emellett számos olyan területet is azonosít, ahol optimalizálható a villamosenergia-piac szerkezete; a cél a fosszilis tüzelőanyagokról való átálláshoz való igazodás, az ársokkokkal szembeni reziliencia, valamint a fogyasztók védelme és a megfizethető villamos energia biztosítása.

Kadri Simson uniós energiaügyi biztos a következőket nyilatkozta: „Az EU jól működő és összekapcsolt energiapiacot hozott létre, amely a jelenlegi nehéz helyzetben is folyamatosan biztosítja a megbízható energiaellátást. Rendkívüli helyzetekben azonban rendkívüli intézkedésekre van szükség, és a ma előterjesztett további intézkedések révén a tagállamok felvehetik a küzdelmet a magas árak ellen. Mivel Oroszország folytatja Ukrajna elleni, provokáció nélkül indított háborúját, szolidaritási intézkedésekkel és az árakba való esetleges beavatkozásokkal kell felkészülnünk a gázellátási zavarokra és azok hatására. Ezzel párhuzamosan folytatjuk a villamosenergia-piac javítására irányuló munkát a fogyasztók jobb védelme, a volatilitás csökkentése és a zöld átállás további támogatása érdekében.”

Rövid távú intervenciós intézkedések

A Bizottság felkéri a tagállamokat, hogy továbbra is használják az energiaárakra vonatkozó uniós eszköztárat, amely az európai fogyasztók energiaszámláinak csökkentését célzó intézkedéseket tartalmaz. Emellett számos rövid távú intézkedés áll a tagállamok rendelkezésére, amelyek most és a következő fűtési idényben is alkalmazhatók.

Gázpiacok:

  • A tagállamoknak lehetőségük van arra, hogy a szabályozott fogyasztói árakat ideiglenesen kiterjesszék a fogyasztók széles körére, beleértve a háztartásokat és az ipart is.
  • A tőzsdei kereskedés ideiglenes szüneteltetése és sürgősségi likviditási intézkedések a nyersanyagpiacok hatékony működésének támogatása érdekében, az állami támogatási rendelkezések teljes körű tiszteletben tartása mellett.
  • Az uniós energiaügyi platform használata a gázkereslet összesítésére, a versenyképes gázárak önkéntes közös beszerzések révén történő biztosítására, valamint az EU orosz fosszilis tüzelőanyagoktól való függőségének csökkentésére.

Intervenciós lehetőségek a tagállamok villamosenergia-piacain:

  • A fogyasztók támogatása érdekében a magas rendkívüli bevételek (extraprofit) átcsoportosításának kivételes lehetőségét kiterjesztik a következő fűtési idényre is.
  • Emellett a szűk keresztmetszetekből származó bevételeket a fogyasztók támogatásának finanszírozására is fel lehet használni.
  • A szabályozott kiskereskedelmi árak ideiglenes kiterjesztése a kis- és középvállalkozásokra.
  • A nagyon korlátozott rendszerösszeköttetésekkel rendelkező régiók esetében a villamosenergia-árak csökkentése érdekében lehetőség van a villamosenergia-termelés üzemanyagköltségeinek támogatására, feltéve, hogy e támogatásokat az uniós szerződésekkel összeegyeztethető módon alakítják ki, különös tekintettel a határokon átnyúló exportra vonatkozó korlátozások hiányára, az ágazati jogszabályokra és az állami támogatásokra vonatkozó szabályokra.

Uniós intézkedések a gázellátás teljes zavara esetén:

Az orosz gázellátás teljes zavara nyomán előálló helyzet kezeléséhez további rendkívüli intézkedésekre lehet szükség. A Bizottság felkéri a tagállamokat, hogy a Bizottság uniós felkészültséget áttekintő dokumentumában foglalt ajánlásokat figyelembe véve aktualizálják vészhelyzeti terveiket.

  • A Bizottság elő fogja segíteni egy megelőző jellegű, önkéntes megszorítási intézkedéseket tartalmazó, összehangolt uniós keresletcsökkentési terv kidolgozását, hogy az szükség esetén készen álljon. A szolidaritás szellemében a kevésbé érintett tagállamok csökkenthetik gázkeresletüket a jobban érintett tagállamok javára.
  • Ezen intézkedések kiegészítéseként az ellátás teljes zavara esetén uniós szinten szükség lehet a gázra vonatkozó hatósági árplafon bevezetésére. Bevezetése esetén ezt a felső határt az uniós vészhelyzet időtartamára kell korlátozni, továbbra is fenntartva az EU azon képességét, hogy alternatív vezetékesföldgáz- és LNG-forrásokat vonzzon, és csökkentse a keresletet.

Időtálló villamosenergia-piaci szerkezet

Az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége (ACER) legutóbbi jelentése arra a következtetésre jut, hogy a piacszerkezet alapjai jelentős előnyökkel járnak a fogyasztók számára. Megjegyzi továbbá, hogy számos lehetőség kínálkozik a fogyasztók jobb védelmére, a megfizethető villamos energia biztosítására, a piac megszilárdítására és jövőbeli sokkhatásokkal szembeni ellenállóbbá tételére, valamint az európai zöld megállapodás célkitűzéseivel való további összehangolására.

A Bizottság ezért számos megvizsgálandó kérdést határoz meg a piac optimális jövőbeli működése érdekében. Ezek közé tartoznak a fogyasztók áringadozásokkal szembeni védelmét szolgáló piaci alapú eszközök, a keresletoldali választ megkönnyítő intézkedések, az egyéni önellátó rendszerek előmozdítása, a megfelelő beruházási jelzések és az átláthatóbb piacfelügyelet. A ma előterjesztett elemzésre építve a Bizottság hatásvizsgálatot fog indítani a villamosenergia-piac szerkezetének lehetséges kiigazításait illetően.

Háttér-információk

Az energiaárakra vonatkozó 2021. októberi eszköztár előterjesztését követően a Bizottság 2022. március 8-án további iránymutatást bocsátott a tagállamok rendelkezésére, hogy megvédjék a vállalkozásokat és a háztartásokat a magas áraktól. Ez megerősítette, hogy kivételes körülmények között szabályozott fogyasztói árak alkalmazhatók, és bemutatta, hogy a tagállamok miként oszthatják fel újra az energiaágazat magas nyereségéből és a kibocsátáskereskedelemből származó bevételeket a fogyasztók között. Március 23-án a Bizottság további lehetőségeket vázolt fel a magas energiaárak csökkentésére, valamint minimális gáztárolási kötelezettségeket és önkéntes közös gázbeszerzéseket javasolt.

Az Európai Tanács 2022. március 24–25-i ülésén az uniós vezetők felkérték a Bizottságot, hogy terjesszen elő olyan javaslatokat, amelyek az egységes piac integritásának megőrzése, a zöld átállás ösztönzőinek fenntartása, valamint változatlan ellátásbiztonság mellet, ugyanakkor aránytalan költségvetési ráfordítások nélkül kezelik a túlzott villamosenergia-árak problémáját. A Bizottság kötelezettséget vállalt arra, hogy megvizsgálja, miként optimalizálható az uniós villamosenergia-piac szerkezete, és részletesen kidolgozza az orosz fosszilis tüzelőanyagoktól való függőségünk megszüntetésére irányuló tervet.


Forrás: az Európai Bizottság Sajtóközleménye, 2022. május 18.