Előnyök biztosítása a vállalkozások számára

Az Európai Bizottság közleményt fogadott el az uniós jog érvényesítéséről, amelyben ismerteti, hogy mit tett az uniós jog betartatása érdekében, valamint annak biztosítása céljából, hogy a polgárok és a vállalkozások az Unió egész területén azonos jogokat élvezhessenek. Az uniós jog helyes alkalmazásának köszönhető, hogy a polgárok tisztább levegőt lélegezhetnek, hogy az EU egész területén szabadon utazhatnak és vállalhatnak munkát, illetve hogy megtérítik számukra a külföldön igénybe vett egészségügyi ellátás költségeit. Az uniós jog kézzelfogható hatást gyakorol az európaiak mindennapi életére, ezért annak érvényesítése elsőrangú feladat a Bizottság számára.

A Bizottság már az uniós jogszabályok kidolgozásának és elfogadásának korai szakaszában megkezdi a jogkövetés elősegítését. A Bizottság számos intézkedést dolgozott ki – többek között gyakorlati iránymutatást, finanszírozást és nyomon követést biztosított –, amelyek elsősorban az uniós jog megsértésének megelőzését segítik elő. Ha azonban ezek mégis bekövetkeznek, a Bizottság habozás nélkül jogi lépéseket tesz, vagyis megindítja a kötelezettségszegési eljárásokat. Az elmúlt években a Bizottság úttörő jellegű eljárásokat indított az alapvető értékek – az egyenlőség, a jogérvényesülés és a polgárság – védelmében.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke így nyilatkozott: „Az uniós jog az, ami az EU-ban érvényre juttatja a szabadság, a méltányosság és az egyenlőség elveit. E nélkül nem teremthetjük meg azt a zöldebb, virágzóbb és digitálisabb Európát, ahol a polgárok biztonságban és védett környezetben érezhetik magukat, amihez kivétel nélkül minden európainak joga van. Ezért van szükségünk az uniós jog átfogó, intelligens és stratégiai jellegű érvényesítésére ahhoz, hogy az európai polgárok és vállalkozások teljes mértékben kiaknázhassák az EU kínálta előnyöket.”

A vonatkozó közlemény főbb megállapításai a következők:

1. Együttműködés a tagállamokkal

A Szerződések őreként a Bizottság központi szerepet tölt be az uniós jog érvényesítésében. Ehhez azonban elengedhetetlen a tagállamokkal való együttműködés. Az uniós jog alkalmazása és érvényesítése különböző szereplők, például a nemzeti bíróságok, parlamentek, szabályozó szervek, fogyasztóvédelmi vagy adatvédelmi hatóságok, valamint a civil társadalom és a nyilvánosság együttes erőfeszítésének eredménye. A nemzeti bíróságok, amelyek az uniós jog alkalmazásakor uniós bíróságként járnak el, különösen fontos szerepet játszanak a jogérvényesítési láncban, mivel a polgárok az ő közreműködésükkel juthatnak hatékony jogorvoslathoz.

2. Az uniós jog megsértésének figyelemmel kísérése és korai észlelése

A nagyobb mértékű átláthatóság és a fokozott figyelemmel kísérés hatékony eszköznek bizonyult ahhoz, hogy a Bizottság rávegye a tagállamokat a gyorsabb szabálykövetésre, és a szélesebb nyilvánosság figyelmét is felhívja a kérdésre. Az egységes piaci eredménytábla, az uniós igazságügyi eredménytábla, az európai szemeszter országspecifikus jelentései, a jogállamisági jelentés, a környezetvédelmi politikák végrehajtásának felülvizsgálata vagy a schengeni értékelés csak néhány azon eszközök közül, amelyek segítenek azonosítani azokat a potenciális problémákat, ahol szükség lehet az uniós jog érvényesítésére.

3. Intelligens jogérvényesítés és a jogsértések kezdettől fogva történő megelőzése

A Bizottság gyakorlati iránymutatást, találkozókat és képzéseket biztosít a tagállamok számára ahhoz, hogy megelőzze az újonnan elfogadott uniós jogszabályok eltérő értelmezését és előmozdítsa a meglévő szabályok egységes értelmezését. A technikai segítségnyújtás mellett a Bizottság pénzügyi támogatást is nyújt. Bár az európai regionális és strukturális alapok vagy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz keretében rendelkezésre álló finanszírozás nem a jog érvényesítésére szolgál, elősegítheti a változást és felgyorsíthatja az uniós jog végrehajtását.

4. Stratégiai jogérvényesítés és a kötelezettségszegési eljárást megelőző eljárás (EU Pilot)

A Bizottság célja, hogy a polgárok és a vállalkozások a lehető leghamarabb élvezhesssék az uniós jog előnyeit. Ezért egyes esetekben (akár szakmaibb jellegű kérdésekben is) előfordulhat, hogy a Bizottság az EU Pilot elnevezésű megelőző eljárást alkalmazza, amelynek segítségével valószínűleg gyorsabban érhető el a szabálykövetés, mint hivatalos kötelezettségszegési eljárás révén. Idővel ugyanis az EU Pilot hatékony eljárásnak bizonyult. 2021-ben az EU Pilot eljárások több mint 80%-a sikeresen lezárult. Az eredménytelen ügyekben pedig a Bizottság kötelezettségszegési eljárást indít.

5. Az uniós jog megsértésének jogi úton történő kezelése

Az idők során változott a kötelezettségszegési eljárások Bizottság általi alkalmazásának módja; jelenleg elsőbbséget élvez a polgárok és a vállalkozások érdekeire legnagyobb hatást gyakorló jogsértésekkel szembeni fellépés. A Bizottság erélyesebben lép fel a környezetet, a digitális átállást, valamint az alapvető jogokat érintő kérdésekben is. A Bizottság eddig példa nélküli jogi lépéseket tett az EU alapvető értékeinek védelme érdekében, ideértve az LMBT-közösség megkülönböztetésének tilalmát, a tömegtájékoztatás szabadságát, a rasszizmus és az idegengyűlölet elleni küzdelmet, valamint az igazságszolgáltatás függetlenségét. Emellett az ügyek nagyobb hányada indult a Bizottság saját vizsgálatai alapján, azok száma pedig a súlyos válságok ellenére az elmúlt öt évben folyamatosan nőtt. Összességében elmondható, hogy a kötelezettségszegési eljárások eredményre vezetnek, és az ügyek több mint 90%-a még azelőtt megoldódik, hogy szükségessé válna a Bírósághoz fordulni.

6. Gyors és hatékony válságreagálás

A válságok és a veszélyhelyzetek – például a Covid19-világjárvány és az Ukrajna elleni orosz agresszív háború – próbára tették a tagállamokat abból a szempontól, hogy képesek-e maradéktalan szabálykövetést elérni. A Bizottság különféle lépéseket tett annak érdekében, hogy segítse a tagállamokat a változó körülményekhez való alkalmazkodásban; ezek új jogszabályok előterjesztésétől a meglévő szabályok kiigazításán át iránymutatások és pénzügyi támogatás nyújtásáig terjedtek. A Bizottság szükség esetén kötelezettségszegési eljárásokat is alkalmazott, például az exportkorlátozások megelőzése és a fogyasztók jogainak védelme érdekében.

Következő lépések

Az uniós jog érvényesítése nem egyszeri feladat, hanem folyamatos és tartós erőfeszítéseket igényel a tagállamok és a Bizottság részéről az uniós szabályok következetes és hatékony alkalmazásának előmozdítása érdekében. A Bizottság jelenleg felmérést végez arról, hogy a szervezeten belül és a tagállamokban rendelkezésre állnak-e a lehető legmegfelelőbb jogérvényesítési eszközök az uniós jog gyakorlati működőképességének biztosításához. Kiemelt figyelmet fordít a rendeletek megfelelő alkalmazásának jobb nyomon követésére és arra, hogy tovább növelje jogérvényesítési tevékenységeinek átláthatóságát. A Bizottság 2023-ban jelentést tesz majd a felmérésének eredményéről.

Háttér-információk

Az uniós jog teljes körű, gyors és következetes tagállami végrehajtása és alkalmazása elengedhetetlen ahhoz, hogy az uniós polgárok és vállalkozások a lehető leghamarabb élvezhessék a közösen elfogadott szabályok előnyeit. Ez szavatolja, hogy polgárok mindig számíthassanak jogaik tiszteletben tartására bárhol élnek is az EU-ban. Ez különösen igaz a közös értékeinkre, a jogállamiságra, a biztonságra, a négy alapvető uniós szabadságra és az egységes piac működésére.

Az Európai Bizottság a „Szerződések őreként” érvényt szerez az uniós jogszabályokat és Szerződéseknek. Ez az átfogó szerep központi felelősséget ró a Bizottságra a jogérvényesítés tekintetében. Ez az az alap, amelyre építve az EU optimálisan kihasználhatja a belső piac előnyeit, ösztönözheti a még inkább környezetbarát és digitális Európára való átállást, megvédheti és előmozdíthatja értékeinket és Uniónk biztonságát, valamint egyenlő jogokat biztosíthat mindenki számára. A legfontosabb munkafolyamatok, mint például az éves jogállamisági jelentések, az európai demokráciáról szóló cselekvési terv, valamint az Alapjogi Charta végrehajtására irányuló új stratégia révén összességében véve sokkal intenzívebbé vált az EU jogi és demokratikus alapjainak megszilárdításra irányuló tevékenység.


Forrás: az Európai Bizottság Sajtóközleménye, 2022. október 13.