Elindult a magyar vállalatok külföldi terjeszkedését támogató program

A Külgazdasági és Külügyminisztérium a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség és a CED Közép-Európai Gazdaságfejlesztési Hálózat közreműködésével a magyar vállalatok külföldi terjeszkedését, regionális, vagy globális multinacionális vállalattá válását támogató programot indít. A támogathatóság feltételeit a Külpiaci Növekedési Támogatási Program szerinti támogatások szabályairól szóló 31/2021. (VIII. 31.) KKM rendelet szabályozza. A két kijelölt szakmai támogató szerv, a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt. és a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. folyamatosan fogadja, fejleszti, valamint elbírálja a projektjavaslatokat. A projektek támogatására 2021. évben 10 milliárd forint áll rendelkezésre. A CED a határon túli gazdaságfejlesztési stratégák által érintett területekre, a HEPA az ezen kívüli területekre irányuló kérelmeket kezeli. A két célterületet egyszerre érintő koncepciók szakmai támogató szervéről a Külgazdasági és Külügyminisztérium egyedileg dönt.

Mire igényelhető támogatás?

A támogatás hazai/külföldi beruházás megvalósítására, meglévő hazai/külföldi vállalkozás bővítésére vagy bezárásra ítélt hazai/külföldi létesítmény megvásárlására és fejlesztésére is fordítható. A projektek kizárólag az Eximbank Zrt. által meghatározott 1-5-ös országkockázati besorolású, vagy olyan 6-os országkockázati besorolású államban valósíthatók meg, amelyben működik magyar külképviselet.

Ki pályázhat?

Önálló beruházó vagy a beruházás céljából létrehozott konzorcium vezetője lehet az a Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, az Áht. előírásainak megfelelő, kettős könyvvitelt vezető, gazdasági tevékenységet folytató gazdasági társaság, európai részvénytársaság,

a) amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen sem éri el a 25%-ot, és
b) amelyek vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező közvetlen tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása beszámolóval alátámasztva rendelkezik legalább öt lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel – amelybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele –, és amely vagy amelynek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása beszámolóval alátámasztva az utolsó lezárt üzleti év vagy 2019. év nettó árbevétele elérte az 500 millió forintot, vagy
c) amely nagyvállalati beszámolóval alátámasztva rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, amelybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele, és az utolsó lezárt üzleti évben vagy a 2019. évben az értékesítés nettó árbevétele elérte a legalább 50 milliárd forintot, vagy
d) amely vagy amelynek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása rendelkezik legalább két lezárt üzleti évvel, és legalább egy üzleti évben megduplázta előző évi nettó árbevételét, mely így elérte a legalább 500 millió forintot.

A programra beruházási koncepció benyújtásával 2021. szeptember 1-jétől lehet jelentkezni, melyet elektronikus úton kell benyújtani a Segédletben leírtak szerint.

A beruházási koncepciót a HEPA/CED értékeli, amely alapján a külgazdasági és külügyminiszter dönt annak támogatásáról. A koncepció támogatása esetén, a HEPA/CED együttműködési megállapodást köt a beruházóval, melyet követő konzultációs eljárás eredményeként a beruházónak legfeljebb hat hónapos határidőn belül be kell nyújtania a részletes támogatási kérelmét. A támogatási kérelem elfogadása esetén a külgazdasági és külügyminiszter meghatározza a támogatás összegét, ezt követően kerülhet sor a támogatási szerződés megkötésére.

A kapcsolódó dokumentumok ITT érhetőek el.

Szerző: CSMKIK
2021.09.03.