Egységes európai hozzáférési pont: könnyű elérés a befektetőknek

Az EU egy olyan egységes hozzáférési pontot fog létrehozni, amelyen keresztül elérhetők lesznek az uniós vállalatokra és befektetési termékekre vonatkozó nyilvános pénzügyi és fenntarthatósági információk. A Tanács és az Európai Parlament tárgyalóküldöttsége a mai napon ideiglenes megállapodásra jutott három javaslatról az egységes európai hozzáférési pont (ESAP) létrehozására irányulóan, amely a tőkepiaci unióra vonatkozó cselekvési terv részét képezi.

Elisabeth Svantesson, Svédország pénzügyminisztere: "A mai megállapodás jó hír mind az európai vállalkozások, mind pedig a világ minden részéről érkező befektetők számára. Olyan platformot hozunk létre, amely sokkal könnyebbé teszi a fenntartható és jó pénzügyi kilátásokkal rendelkező befektetési termékek és vállalkozások – köztük kkv-k – megtalálását és összehasonlítását. Ez segíteni fogja az európai vállalkozásokat abban, hogy még vonzóbbá váljanak a befektetők számára."

Az európai vállalatok, köztük a kisvállalkozások által közzétett pénzügyi és fenntarthatósági információkhoz való ingyenes, felhasználóbarát, központosított és digitális hozzáférés megkönnyíti majd a döntéshozatali folyamatot a befektetők széles köre, így többek között a lakossági befektetők számára is. Az információk – határokon is átnyúló – áramlásának növelésével és az információk digitális felhasználásának fokozásával az ESAP tovább fogja erősíteni a pénzügyi szolgáltatások és a tőkepiacok integrációját az Unión belül, és elő fogja segíteni a tőkepiaci unió célkitűzéseinek elérését.

Az ESAP nem ír elő adatszolgáltatási többletkövetelményeket az európai vállalatok számára. Ennek az az oka, hogy az ESAP a vonatkozó európai irányelvekkel és rendeletekkel összhangban már most is nyilvánosságra hozott információkhoz fog hozzáférést biztosítani. A fenntarthatósági információk már az ESAP működésének korai szakaszában rendelkezésre fognak állni, ami elősegíti majd az európai zöld megállapodás célkitűzéseinek elérését.

Az ideiglenes megállapodás az ESAP platform 2027 nyarától való rendelkezésre állását és fokozatos bevezetését irányozza elő a megalapozott végrehajtás lehetővé tétele érdekében. Ez a koherens szakaszokon alapuló fokozatos bevezetés biztosítani fogja, hogy az európai rendeletek és irányelvek – a prioritásuktól függően – négy éven belül az ESAP hatálya alá kerüljenek. Ez biztosítani fogja, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a projekt szükséges technikai szempontjainak meghatározására és megvalósítására. Ezen idő alatt az ESAP működésének rendszeres értékelése és egy felülvizsgálati rendelkezés is bevezetésre kerül, amely azt hivatott biztosítani, hogy a platform megfeleljen a felhasználók igényeinek és technikailag hatékony legyen.

A társjogalkotók megállapodtak arról, hogy kezdetben (az 1. szakaszban) a short ügyletekről szóló rendelet (a 236/2012/EU rendelet), a tájékoztatóról szóló rendelet (az (EU) 2017/1129 rendelet), valamint az átláthatósági irányelv (a 2004/109/EK irányelv) szerinti információk tartoznak majd az ESAP hatálya alá.

A 2. szakasz az ESAP nyilvánossá tétele után 6 hónappal (a hatálybalépés után 48 hónappal) indul majd. A 2. szakasz hatálya meglehetősen tág lesz, ide tartoznak majd többek között a fenntartható finanszírozással kapcsolatos közzétételekről szóló rendelet, a hitelminősítő intézetekről szóló rendelet, valamint a referenciamutatókról szóló rendelet szerinti információk.

Az utolsó, 3. szakasz során pedig a hatály alá kerülnek majd a mintegy 20 további jogszabály értelmében szolgáltatandó információk. E jogszabályok közé tartozik a tőkekövetelményekről szóló rendelet (CRR), a pénzügyi eszközök piacairól szóló rendelet (MiFIR-rendelet) és az európai zöldkötvényekről szóló rendelet (EUGBR).

A megállapodás ideiglenes, mivel azt a Tanácsnak és a Parlamentnek még meg kell erősítenie ahhoz, hogy annak hivatalos elfogadására sor kerülhessen.

Háttér

Ez a javaslat a tőkepiaci unióra vonatkozó csomag részét képezi, amelyet a Bizottság 2021. november 25-én terjesztett elő. A Tanács 2022. június 29-én fogadta el a javaslatra vonatkozó álláspontját. Az Európai Parlamenttel folytatott háromoldalú tárgyalások 2023. március 8-án kezdődtek meg, és a mai napon létrejött ideiglenes megállapodással értek véget.

Forrás: az Európai Tanács Sajtóközleménye, 2023. május 23.