Cselekvési terv az uniós vámhatóságok szerepének megerősítésére

Az Európai Bizottság útnak indította a vámunióra vonatkozó új cselekvési tervét, amely egy sor intézkedést előirányoz az elkövetkező négy évre az Unió vámügyeinek intelligensebbé, innovatívabbá és hatékonyabbá tétele érdekében. A bejelentett intézkedések célja az egységes piac egyik sarokkövét jelentő vámunió megszilárdítása. Megerősítik továbbá a vámunió központi szerepét az EU bevételeinek, valamint az uniós polgárok és vállalkozások biztonságának, egészségének és jólétének védelme terén.

Politikai iránymutatásaiban von der Leyen elnök bejelentette, hogy a vámuniót magasabb szintre kell emelni, különösen a vámokkal kapcsolatos kockázatkezelés egy olyan integrált európai megközelítésének biztosításával, amely támogatja a hatékony tagállami ellenőrzéseket. A mostani cselekvési tervvel mindez kezdetét veszi.

Paolo Gentiloni, gazdaságpolitikai biztos így nyilatkozott: „A vámunió volt az európai integráció egyik első konkrét vívmánya. Immár több mint öt évtizede védi az európaiakat és segíti a kereskedelem áramlását határainkon keresztül, amelyek sebezhetősége a leggyengébb láncszemen múlik. Napjaink új kihívásai miatt intelligensebbé kell tennünk vámszabályozásunkat, és biztosítanunk kell, hogy jobban működjön mind a tagállamok, mind pedig a polgárok és a jogszerűen működő vállalkozások számára. Ez az adatok jobb felhasználását kívánja meg, jobb eszközöket és felszereléseket előfeltételez és szorosabb együttműködést kíván az EU-n belül és a partnerországok vámhatóságaival. Ezenfelül jobb előrejelzést tesz szükségessé, hogy az uniós vámhatóságok bizalommal nézhessenek szembe a jövővel. A mai nap arról szól, hogy miképpen kívánjuk megvalósítani a vámunió következő szintjét.”

A mai cselekvési terv számos különböző területet érintő kezdeményezést tartalmaz, többek között a kockázatkezelés, az e-kereskedelem kezelése, a megfelelés előmozdítása és a vámhatóságok egységes fellépése terén.

  • Kockázatkezelés: a cselekvési terv különösen arra összpontosít, hogy javítsa az adatok és az adatelemzés vámügyi célú elérhetőségét és felhasználását. Felhív az ellátási láncok intelligens, kockázatalapú felügyeletének és egy, a vámügyi adatok gyűjtését, elemzését és megosztását szolgáló új, Bizottságon belüli kapcsolattartó pont szükségességére, amely a kritikus döntések megalapozójaként segítené a vámhatóságokat abban, hogy könnyebben tudják azonosítani az EU külső határainak gyenge pontjait, és kezelni tudják a jövőbeli válságokat.

  • Az e-kereskedelem kezelése: e tekintetben, valamint az e-kereskedelem új kihívásainak kezelése érdekében meg kell erősíteni a pénzforgalmi szolgáltatók és az online értékesítési platformok kötelezettségeit az e-kereskedelmen keresztüli vám- és adócsalás elleni küzdelem támogatása céljából.

  • A megfelelés előmozdítása: a küszöbön álló „egyablakos kezdeményezés” révén a jogszerűen működő vállalkozások egyszerűen, egy külön portálon keresztül végezhetik el a határátlépési formalitásokat. Lehetőség lesz ezenfelül az információk együttműködésen alapuló feldolgozására, megosztására és cseréjére, valamint a vámhatóságok szempontjából a jobb kockázatértékelésre.

  • Egységesen fellépő vámhatóságok: a cselekvési terv tartalmazza a korszerű és megbízható vámellenőrzési berendezések bevezetésének a következő uniós költségvetés keretében történő részleteit, továbbá javaslatot tesz egy, a tagállamok és a vállalkozások képviselőiből álló új vitacsoport felállítására, amely segítene felkészülni a jövőbeli válságokra és kihívásokra, úgymint az előre nem látott globális fejleményekre, illetve a jövőbeli üzleti modellekre.


Az EU vámuniója

Az EU vámuniója – amely 2018-ban ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját – egy vámügyi szempontból egységes terület, amelyben közös szabályok alkalmazandók. Az EU vámunióján belül az uniós tagállamok vámhatóságai az ellenőrzések széles és egyre szélesedő körének elvégzésével vannak megbízva.

Ezért az uniós vámhatóságokra fontos szerep hárul az uniós gazdaság és a jövőbeli növekedés támogatása terén. A vámhatóságoknak meg kell könnyíteniük a növekvő volumenű legális kereskedelem kezelését, mégpedig a lehető leggyorsabban és leggördülékennyebben. A hatóságok ugyanakkor folyamatosan küzdenek a tiltott vagy nem biztonságos termékekkel kapcsolatos növekvő mértékű csalás és csempészet ellen. A vámügy tehát elengedhetetlen szerepet játszik a példa nélküli egészségügyi válságból való kilábalásban. Az uniós vámhatóságok és vámtisztviselők a koronavírus-világjárvány kezdete óta központi szerepet játszottak olyan alapvető feladatok ellátásában, mint a védőeszközök behozatalának megkönnyítése, miközben az EU külső határain kiszűrték a hamisított termékeket, például a hamis védőmaszkokat és a hamisított gyógyszereket.

Az elmúlt években nyilvánvalóvá vált, hogy a tagállami vámhatóságok nehezen küzdenek meg a különböző szerepeik betöltéséhez kapcsolódó kihívásokkal. Az olyan jelentősebb kihívások, mint a jelenlegi népegészségügyi szükséghelyzet, az Egyesült Királyság uniós egységes piacról és vámunióból való kilépésének következményei, valamint a digitalizáció és az e-kereskedelem térnyerése, továbbra is fenn fognak állni, sőt fokozódhatnak is. Annak érdekében, hogy vámhatóságaink teljes mértékben hozzájárulhassanak az uniós polgárok jólétéhez és a kereskedelem megkönnyítéséhez, olyan élvonalbeli műszaki berendezésekkel és elemzési kapacitásokkal kell ellátni őket, amelyek révén jobban elő tudják jelezni a behozatali és kiviteli kockázatokat. A főbb nemzetközi kereskedelmi partnerekkel, például Kínával folytatott fokozott vámügyi együttműködés támogatni fogja a kereskedelem megkönnyítésére és ezzel egyidejűleg a hatékony ellenőrzések biztosítására irányuló erőfeszítéseinket.

Háttér-információk

Az EU vámuniója az egységes piac sarokkövévé nőtte ki magát. Hozzájárul az uniós határok biztonságához és védi polgárainkat a tiltott és veszélyes áruktól, például a fegyverektől, a kábítószerektől és a hamisított termékektől, miközben megkönnyíti az EU és a világ többi része közötti kereskedelmet, emellett bevételeket biztosít az uniós költségvetés számára. A közelmúltban ugyanakkor világossá vált, hogy intelligensebb munkamódszerekre van szükség ahhoz, hogy a vámhatóságok el tudják látni egyre sokasodó feladataikat.

A cselekvési terv sokat meríthetett „A vámügy jövője az Unióban – 2040” elnevezésű innovatív előretekintő projektből, melynek célja a jelenlegi és jövőbeni vámügyi kihívások kezelésének lehetőségeivel kapcsolatos közös és stratégiai látásmód kialakítása volt, valamint egy vízió felvázolása arról, hogy milyeneknek kellene lenniük az uniós vámügyeknek 2040-ben.

Forrás: az Európai Bizottság Sajtóközleménye, 2020. szeptember 28.