Brexit: Az EU vezetői elutasították May javaslatát

Fenntartásoktól mentes megközelítést kért az ír határkérdés kapcsán készenlétben tartott tartalékmegoldás („backstop”) ügyének kezeléséhez a brit miniszterelnök európai uniós kollégáitól annak érdekében, hogy eloszlassák a kilátásba helyezett intézkedés „csapda jellegét”, és az EU-brit kilépési megállapodás zöld jelzést kaphasson a brit parlamentben is. May azt javasolta, hogy határolják be 12 hónapra a terv használhatóságát, ezt azonban az uniós oldal elvetette. Theresa May csütörtök este a szokottnál lényegesen hosszabb időt, a korábbi 10 perces álláspont-ismeretésekhez képest közel fél órát, az ezt követő kérdés-felelet szakasszal együtt összesen mintegy 60 perces lehetőséget kapott, hogy az EU-huszonhetek vezetőivel ismertesse a kilépési megállapodás kapcsán megfogalmazódó aktuális brit igényeket és észrevételeket. Üzenetének az volt a lényege, hogy a megállapodás brit parlamenti elfogadásának kulcsa, hogy eloszlassák az ír határkérdéshez kapcsolt vészmegoldásról kialakult „csapdahelyzet” benyomását a képviselők körében. Ennek érdekében „politikai és jogi” együttműködést kért uniós partnereitől, jóllehet, az utóbbinál – kiszivárgott információk szerint – nem mindenki látta világosan, hogy konkrétan mit is lehetne érteni alatta. Miként azt már a csütörtök esti ülés előtt tudni lehetett, magának a november 25-én aláírt megállapodásnak az újranyitásától a huszonhetek – csakúgy, mint a nevükben eljáró Európai Bizottság – vezetői továbbra is mereven elzárkóztak (miként az kiderült a vonatkozó zárónyilatkozat nyitó pontjából is), azaz csakis egy azt kiegészítő (Brexit-megállapodást értelmező) plusz nyilatkozat elfogadása jöhetett szóba. Miután az EU-huszonhetek Maytől elköszöntek, „saját körben” mintegy kétórás megbeszélést tartottak még a brit felvetésekről.  May a maga részéről egyetlen konkrét fogódzót adott a brit kormányzati törekvés értelmezéséhez, amikor „optimális megoldásként” ajánlotta, hogy a biztonsági tartalék esetleges alkalmazása kapcsán húzzák meg 12 hónapban igénybevehetőségének a határát. Kiszivárgott értesülések szerint a felvetést a soros osztrák EU-elnökség és a német kancellár kész lett volna támogatni, ám számos tagállam – így mindenekelőtt Franciaország, Spanyolország és Belgium, de mellettük még több más ország is – ellene volt bármilyen dátumszerű behatárolásnak. A Brexit-témakörben kiadott EU-huszonhetes konklúzió ennek megfelelően nem is említ pontos időtartamot, e helyett igen határozott formában hangsúlyozza, hogy a „biztonsági tartalék" annak szavatolására szolgál, hogy egyfelől minden körülmény között elkerülhető maradjon a fizikai határ helyreállítása az Ír Köztársaság és a brit északír tartomány között, másfelől semmilyen formában ne sérüljön az EU egységes piacának integritása. Az EU határozott szándéka, hogy mindent megtegyen egy olyan – kapcsolatok jövőjét célzó – további megállapodás elérésére, amely 2020 december 31-ig működőképes alternatív megoldást kínál a tartalékban hagyott „backstop”-hoz képest, amelynek bevetése ilyen formában okafogyottá válhat – olvasható ennek kapcsán a huszonhetek zárónyilaktozatának 3. pontjában. Amennyiben igénybevétele esetleg kezdetben mégsem lesz elkerülhető, az EU kész aláhúzni, hogy csakis ideiglenes megoldásról van szó, amit azonnal felválthat egy életképes alternatívát kínáló jobb rendszer – teszi mindehhez hozzá a tanácsi konklúzió negyedik pontja. Megfigyelők körében ugyanakkor feltűnést keltett, hogy az ötödik – utolsó – pont azt is elég erőteljesen hangsúlyozza, hogy kívánatos, hogy „valamennyi szinten” fokozzák a brit kilépésre való felkészülés intenzítását, méghozzá úgymond „minden lehetséges vonatkozásban”, ami általános vélemények szerint alig burkolt csúcsszintű utalás az esetleges megállapodás nélküli („no deal”) brit távozás lehetőségére is.   Forrás: BruxInfo - 2018. december 14.
Szerző: Piti Enikő
2018.12.14.