Bővül az állami támogatásra fordítható uniós keret

Az Európai Bizottság úgy döntött, hogy évvégég meghosszabbítja azt az állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keretet, amely a koronavírus miatt szükséges gazdasági intézkedéseket célozza.  Emellett arról is döntöttek, hogy kibővítik az ideiglenes keret hatályát: felemeli a felső összeghatárokat, és a jövő év végéig lehetővé teszi egyes visszafizetendő eszközök közvetlen támogatásokká való átalakítását.

Margrethe Vestager, a versenypolitikáért felelős ügyvezető alelnök így nyilatkozott: „Mivel a koronavírus-járvány jobban elhúzódik annál, mint ahogyan mindannyian reméltük, a továbbiakban is gondoskodnunk kell arról, hogy a tagállamok biztosíthassák a vállalkozások számára a túlélésükhöz szükséges támogatást. Ma az év végéig meghosszabbítottuk az ideiglenes keret alkalmazását. Emellett felemeltük az ideiglenes keretben meghatározott egyes intézkedések összeghatárát, és egyes kölcsönök és egyéb visszafizetendő eszközök közvetlen támogatásokká alakításának engedélyezésével ösztönözzük a visszafizetendő eszközök alkalmazását. Így módot adunk arra, hogy a tagállamok teljes mértékben kihasználhassák az állami támogatási szabályok által biztosított rugalmasságot, és egyúttal a verseny torzulását is korlátozzuk.”

Az ideiglenes keret meghosszabbítása

Az Európai Bizottság folyamatosan vizsgálja, hogy szükség van-e az ideiglenes keret további kiigazítására. Az ideiglenes keret 2021. június 30-án vesztette volna hatályát, kivéve a 2021. szeptember 30-ig nyújtható feltőkésítési támogatásokat. A koronavírus-járvány alakulására és elhúzódására tekintettel, a mai módosítás 2021. december 31-ig meghosszabbítja az ideiglenes keretben meghatározott valamennyi intézkedés hatályát, köztük a feltőkésítési támogatásokét is.

A támogatási összeghatárok megemelése

Az elhúzódó gazdasági bizonytalanságra és a gazdasági tevékenységet korlátozó kormányzati intézkedések meghosszabbítására figyelemmel, a mai módosítás egyes támogatási intézkedések tekintetében megemeli az ideiglenes keretben foglalt összeghatárt:

- Mostantól gyakorlatilag kétszeresükre növekednek a korábbi, vállalatonkénti támogatási összeghatárok az ideiglenes keret alapján nyújtott, korlátozott támogatási összegek tekintetében (figyelembe véve a csekély összegű támogatás rendelkezésre állását is). Az új támogatási összeghatárok a következők: az elsődleges mezőgazdasági termelésben tevékenykedő vállalatonként 225 000 EUR (korábban 100 000 EUR), a halászati és akvakultúra-ágazatban tevékenykedő vállalatonként 270 000 EUR (korábban 120 000 EUR), az összes többi ágazatban tevékenykedő vállalatonként 1,8 millió EUR (korábban 800 000 EUR). A korábbi helyzethez hasonlóan– a csekély összegű támogatás megfelelő követelményeinek teljesülése esetén – ezek az összegek három pénzügyi évet felölelő időszakban kombinálhatók vállalatonként legfeljebb 200 000 EUR (a halászati és akvakultúra-ágazatban tevékenykedő vállalatonként 30 000 EUR, a mezőgazdasági ágazatban tevékenykedő vállalatonként legfeljebb 25 000 EUR) csekély összegű támogatással.

- A koronavírus-válság által különösen sújtott azon vállalatok esetében, amelyek árbevétele a járvány miatt a meghatározott időszakban legalább 30%-kal csökkent 2019 azonos időszakához képest, az állam (a korábbi 3 millió EUR helyett) vállalatonként legfeljebb 10 millió EUR-val hozzájárulhat az állandó költségeknek a vállalatok bevételei által nem fedezett részéhez.

A visszafizetendő eszközök közvetlen támogatássá alakítása

A Bizottság az ideiglenes keret feltételeinek teljesülése esetén azt is lehetővé fogja tenni, hogy a tagállamok 2022. december 31-ig az ideiglenes keret alapján nyújtott visszafizetendő eszközöket (pl. garanciákat, kölcsönöket, visszafizetendő előlegeket) más támogatási formákká, például közvetlen támogatássá alakítsák át.Az ilyen átalakítás elvben nem haladhatja meg a korlátozott összegű támogatások új összeghatárait (az elsődleges mezőgazdasági termelésben tevékenykedő vállalatonként 225 000 EUR, a halászati és akvakultúra-ágazatban tevékenykedő vállalatonként 270 000 EUR, az összes többi ágazatban tevékenykedő vállalatonként 1,8 millió EUR). Ennek célja, hogy a tagállamokat arra ösztönözze, hogy elsősorban visszatérítendő eszközöket válasszanak támogatási formaként.

Meghosszabbítják valamennyi ország ideiglenes törlését a rövid lejáratú exporthitel-biztosításról szóló közlemény szerinti „piacképes kockázatú” országok jegyzékéből

Végezetül, figyelembe véve, hogy továbbra sem áll rendelkezésre elegendő magánkapacitás a piacképes kockázatú országok jegyzékében szereplő országokba irányuló kivitel valamennyi gazdaságilag indokolható kockázatának fedezésére, a módosítás (a jelenlegi 2021. június 30. helyett) 2021. december 31-ig meghosszabbítja az összes ország ideiglenes törlését a rövid lejáratú exporthitel-biztosításról szóló közlemény szerinti „piacképes kockázatú” országok jegyzékéből.

Háttér-információk az ideiglenes keretről és a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz előmozdításán zajló munkáról

A Bizottság 2020. március 19-én az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikke (3) bekezdésének b) pontja alapján elfogadott egy új, állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keretet a gazdaságnak a koronavírus-járvánnyal összefüggésben történő támogatásáról. Az ideiglenes keretet először 2020. április 3-án módosították, hogy bővítsék a koronavírus-járvány elleni küzdelem szempontjából fontos termékek kutatásához, teszteléséhez és gyártásához, a munkahelyek védelméhez és a gazdaság megsegítéséhez nyújtható állami támogatási lehetőségeket. 2020. május 8-án a feltőkésítési és az alárendelt kölcsönt nyújtó támogatások lehetővé tétele érdekében, 2020. június 29-én pedig a mikro-, kis- és induló vállalkozások további támogatása, illetve a magánberuházások ösztönzése érdekében újabb módosításokra került sor. A Bizottság 2020. október 13-án elfogadta a negyedik módosítást is, hogy meghosszabbítsa az ideiglenes keretet és lehetővé tegye a tagállamoknak, hogy a válság által érintett vállalatok fedezetlen állandó költségeinek egy részét átvállalják.

Az ideiglenes keret elismeri, hogy a teljes uniós gazdaságban komoly zavar áll fenn. Lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy a gazdaság támogatása érdekében maradéktalanul kihasználják az állami támogatási szabályok rugalmasságát, korlátozva ugyanakkor az egységes piacon belüli egyenlő versenyfeltételekre gyakorolt negatív következményeket.

Ezen túlmenően, ahogy Európa elmozdul a válságkezeléstől a gazdasági helyreállítás felé, az állami támogatások ellenőrzése a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtását is kísérni és támogatni fogja. Ezzel függ össze, hogy a Bizottság 2020. december 21-én közzétett több beruházási projekttípusra kiterjedő, állami támogatásokra vonatkozó irányadó sablont is, összhangban a Bizottság 2021. évi éves fenntartható növekedési stratégiájának „európai kiemelt kezdeményezéseivel”. Ezek a sablonok arra szolgálnak, hogy segítsék a tagállamokat nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési terveiknek az uniós állami támogatási szabályokkal összhangban történő kidolgozásában. A Bizottság soron kívül fogja elbírálni a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz keretében a tagállamoktól kapott, állami támogatásról szóló valamennyi bejelentést.

Emellett azok a tagállamok, amelyek módosítani kívánják a meglévő támogatási intézkedéseket azok időtartamának 2021. december 31-ig történő meghosszabbítása, költségvetésük emelése vagy a ma módosított ideiglenes kerethez (így a vállalatonkénti magasabb támogatási felső összeghatárokhoz) való hozzáigazítása érdekében, e módosításokat csoportos bejelentésben jelenthetik be. Ennek köszönhetően minimálisra fognak csökkeni a tagállamok adminisztratív terhei.

 

Forrás: az Európai Bizottság Sajtószolgálata, 2021. január 28.