Bizottsági támogatás a munkanélküliség csökkentéséért

Az Európai Bizottság a szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatokat mérséklő ideiglenes támogatást nyújtó európai eszköz (SURE) keretében 15 tagállamnak nyújtandó 81,4 milliárd eurós pénzügyi támogatásról szóló határozatjavaslatokat terjesztett az Európa Tanács elé. A SURE eszköz meghatározó elemként épül be abba az átfogó uniós stratégiába, amely a koronavírus-járvány összefüggésében a polgárok védelmét és a pandémia súlyos társadalmi-gazdasági következményeinek enyhítését célozza. Az eszköz az Európai Tanács által a munkavállalók, a vállalkozások és az országok védelme érdekében elfogadott három biztonsági háló egyike.

Amint a Tanács jóváhagyja a mostani javaslatokat, a tagállamok kedvező feltételek mellett nyújtott uniós kölcsönök formájában juthatnak hozzá a pénzügyi támogatáshoz. Ezek a kölcsönök segítenek kezelni a munkahelyek megőrzését célzó nemzeti közkiadások hirtelen megugrását. Konkrétan ahhoz járulnak majd hozzá, hogy a tagállamok fedezni tudják a csökkentett munkaidős foglalkoztatás nemzeti rendszereinek finanszírozásához, valamint a koronavírus-világjárvány nyomán bevezetett hasonló intézkedésekhez közvetlenül kapcsolódó költségeket, különösen az önálló vállalkozók esetében.

A támogatást igénylő tagállamokkal folytatott konzultációt, illetve kérelmeik értékelését követően az Európai Bizottság javasolja, hogy a Tanács az alábbiak szerint hagyja jóvá a pénzügyi támogatás nyújtását:

 

Belgium 7,8 milliárd euró
Bulgária 511 millió euró
Csehország 2 milliárd euró
Görögország 2,7 milliárd euró
Spanyolország 21,3 milliárd euró
Horvátország 1 milliárd euró
Olaszország 27,4 milliárd euró
Ciprus 479 millió euró
Lettország 192 millió euró
Litvánia 602 millió euró
Málta 244 millió euró
Lengyelország 11,2 milliárd euró
Románia 4 milliárd euró
Szlovákia 631 millió euró
Szlovénia 1,1 milliárd EUR

 

A SURE keretében az uniós tagállamoknak összesen legfeljebb 100 milliárd euró összegű pénzügyi támogatás nyújtható. A Bizottság által a Tanács elé terjesztett, pénzügyi támogatás nyújtásáról szóló határozatjavaslatok összesen 81,4 milliárd eurót irányoznak elő 15 tagállam számára. Portugália és Magyarország már benyújtotta hivatalos kérelmét, ezek értékelése még folyamatban van. A Bizottság szerint a Portugáliának és Magyarországnak nyújtandó támogatásról szóló javaslat hamarosan előterjesztésre kerül. Azok a tagállamok, amelyek még nem igényeltek hivatalosan támogatást, ezt továbbra is megtehetik.

A SURE eszköz keretében a tagállamoknak nyújtott kölcsönöket a tagállamok által önkéntes alapon vállalt garanciák fogják fedezni. A Bizottság várakozásai szerint hamarosan lezárul a tagállamok és a Bizottság közötti garanciamegállapodások véglegesítésének folyamata.

A biztosi testület tagjainak gondolatai:

Ursula von der Leyen elnök a következőket nyilatkozta: „Minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk a munkahelyek és a megélhetés megőrzése érdekében. A mai nap fontos lépést jelent e tekintetben: mindössze négy hónap telt el a SURE létrehozásának kezdeményezése óta, és a Bizottság most azt javasolja, hogy az eszköz keretében 81,4 milliárd euróval járuljunk hozzá a koronavírus-járvány által érintett munkahelyek és munkavállalók védelméhez Unió-szerte. A SURE eszköz a szolidaritás egyértelmű szimbóluma egy példa nélkül álló válság közepette. Európa elkötelezett a polgárok védelme mellett.”

Valdis Dombrovskis, az emberközpontú gazdaságért felelős ügyvezető alelnök szerint: „A munkavállalók jelenleg hatalmas bizonytalanságban vannak, ezért támogatnunk kell őket a válság leküzdése és gazdaságaink újraindítása érdekében. A Bizottság ezt felismerve javasolta a SURE létrehozását, amely a munkavállalók védelmét és a gazdasági fellendülés elősegítését szolgálja. Üdvözöljük, hogy a tagállamok élénk érdeklődést tanúsítanak a csökkentett munkaidős rendszerek és hasonló intézkedések finanszírozása céljából kedvező feltételekkel igénybe vehető SURE-források iránt. Várakozásaink szerint gyors döntéshozatali folyamatra számíthatunk, amelynek lezárultával megkezdhető a kölcsönök folyósítása.”

Nicolas Schmit, a foglalkoztatásért és a szociális jogokért felelős biztos így nyilatkozott: „A SURE volt az egyik első biztonsági háló, amelyet azért vezettünk be, hogy garantáljuk az állásukból felfüggesztett munkavállalók jövedelmét és munkahelyük fenntartását. Következésképpen elő fogja segíteni a gazdaság mielőbbi helyreállítását. Valamennyi tagállam hozzájárulásának köszönhetően rövidesen összesen 25 milliárd euró összegű garancia áll majd rendelkezésre, és javasoljuk, hogy a támogatást igénylő 15 tagállam összesen 81,4 milliárd euró összegű kölcsönt kapjon. Ez bizonyítja az európai szolidaritást és azt, hogy közös fellépéssel hatékonyabban tudjuk valamennyi európai polgár javát szolgálni.”

Paolo Gentiloni gazdaságpolitikai biztos hozzáfűzte: „A csökkentett munkaidős foglalkoztatási rendszerek kulcsszerepet játszottak a Covid19-világjárvány munkahelyekre gyakorolt hatásának enyhítésében. Az Európai Unió a SURE eszköz révén járul hozzá ezekhez a nélkülözhetetlen biztonsági hálókhoz: segít elkerülni, hogy a munkavállalók elveszítsék állásukat, és támogatja a gazdaságaink helyreállítása szempontjából nélkülözhetetlen munkahelyek és készségek megőrzését. A tagállamok által mutatott élénk érdeklődés megerősíti, hogy e rendszer elengedhetetlenül szükséges.”

Háttér-információk

A koronavírus-járvány elleni válaszintézkedések részeként a Bizottság 2020. április 2-án javaslatot tett a szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatokat mérséklő ideiglenes támogatást nyújtó európai eszköz (SURE) létrehozására. A Tanács 2020. május 19-én elfogadta a SURE létrehozásáról szóló rendeletet.

Az egyes tagállamoknak a garancia teljes összegéhez való hozzájárulása megfelel az Európai Unió teljes bruttó nemzeti jövedelmén (GNI) belüli, a 2020. évi uniós költségvetésen alapuló részarányuknak.

Forrás: az Európai Bizottság Sajtóközleménye, 2020. augusztus 24.