Bizottsági intézkedések a mezőgazdasági és élelmiszeripari ágazatért

Az Európai Bizottság közzétette a koronavírus-válság által leginkább érintett mezőgazdasági és élelmiszeripari ágazatok további támogatását célzó, újabb rendkívüli intézkedéscsomagját.

Az április 22-én bejelentett rendkívüli intézkedések a tej- és a húságazatban nyújtható magántárolási támogatást, a járvány által erősen sújtott ágazatokban működő gazdasági szereplők önszerveződésű piaci intézkedéseinek átmeneti engedélyezését, illetve a piactámogatási programok rugalmas végrehajtását foglalták magukban. E piaci intézkedéseken felül az Európai Bizottság javasolta, hogy a tagállamok a vidékfejlesztési alapokból fizethessenek kompenzációt a mezőgazdasági termelőknek és az agrár-élelmiszeripari kisvállalkozásoknak, maximum 5 000, illetve 50 000 euró összegig.

Janusz Wojciechowski, a mezőgazdaságért és a vidékfejlesztésért felelős biztos kijelentette: „Gyorsan kellett cselekednünk, hogy a lehető leghamarabb minden szükséges intézkedéssel támogatni tudjuk a mezőgazdasági termelőket és mindazokat, akiknek szükségük van rá. A válság erősen sújtott egyes mezőgazdasági és élelmiszerpiacokat. Bízom benne, hogy a most elfogadott intézkedések kézzelfogható segítséget jelentenek, egyértelmű jelzést küldenek a piacoknak, és hamarosan némi stabilitást biztosítanak. Ez a csomag és a korábbi támogatási intézkedések is azt bizonyították, hogy a Bizottság készen áll, hogy meghozza a helyzet által megkívánt lépéseket. Továbbra is nyomon követjük a helyzetet az érdekelt felekkel, az Európai Parlamenttel és a tagállamokkal szoros együttműködésben.”

Az április 22-én előterjesztett és immár teljes körűen elfogadott és közzétett rendkívüli piaci intézkedések az alábbiakat foglalják magukban:

Magántárolási támogatás: a Bizottság magántárolási támogatást nyújt a tejtermékekre (sovány tejpor, vaj, sajt) és a húsipari termékekre (marha-, juh- és kecskehús). Ez a támogatási rendszer lehetővé teszi a termékeknek legalább 2–3 hónapra, de legfeljebb 5–6 hónapra való, ideiglenes kivonását a piacról. A programban való részvételre 2020. május 7-től lehet jelentkezni. Az intézkedés célja a piac stabilizálása a kínálat átmeneti csökkentése révén.

A piactámogatási programok rugalmassá tétele: a Bizottság rugalmasabbá teszi a borra, a gyümölcsre és zöldségre, az étkezési olajbogyóra és az olívaolajra, valamint a méhészeti termékekre vonatkozó piactámogatási programok, továbbá az uniós iskolaprogram (iskolagyümölcs-, iskolazöldség- és iskolatejprogram) végrehajtását. E rugalmasság célja a kínálat korlátozása az egyes ágazatok piaci egyensúlyának helyreállítása érdekében. Emellett lehetővé teszi, hogy a finanszírozási prioritások a válságkezelési intézkedésekre helyeződjenek át.

Átmeneti eltérések az uniós versenyjogi szabályoktól: A közös piacszervezésről szóló rendelet 222. cikke lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy a piacokon uralkodó súlyos egyensúlytalanságok idején átmeneti eltéréseket fogadjon el bizonyos uniós versenyszabályoktól. A Bizottság most ilyen eltéréseket fogadott el a tej-, a virág- és a burgonyaágazat tekintetében. Ezek maximum hat hónapig tartó időszakra lehetővé teszik a piaci szereplők számára, hogy a saját szintjükön, önszerveződő alapon hajtsanak végre piaci intézkedéseket ágazatuk stabilizálása érdekében, tiszteletben tartva a belső piac működését. A tejágazatban például lehetőség nyílik a tejtermelés közös megtervezésére, a virág- és burgonyaágazatban pedig a termékek piacról való kivonására. A magántárolás is megengedett lesz. A kedvezőtlen hatások elkerülése érdekében a Bizottság szorosan figyelemmel fogja kísérni a fogyasztói árak mozgását és a belső piac megosztásának veszélyét.

A fentieken túlmenően a Bizottság javasolja, hogy a tagállamok a vidékfejlesztési alapok maradványösszegeit 2020-ban a mezőgazdasági termelők és agrár-élelmiszeripari kisvállalkozások támogatására fordíthassák. Ez azonnali könnyebbséget jelenthet a válság által leginkább sújtott szereplőknek. A tagállamok által nyújtható támogatás maximális összege a mezőgazdasági termelők esetében 5000, a kisvállalkozások esetében 50 000 euró. Mindez kiegészíti a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokat és az állami támogatások plafonjának korábban elfogadott megemelését. A javaslatot jóváhagyás céljából be kell nyújtani a Tanácsnak és a Parlamentnek.

A mostani intézkedéseket a Bizottság által korábban elfogadott széles körű intézkedéscsomag előzte meg. Ennek keretében a Bizottság az állami támogatási összegek és az előlegkifizetések mértékének növelésével, illetve a kifizetési kérelmek határidejének meghosszabbításával igyekezett könnyíteni az agrár-élelmiszeripari ágazat helyzetén e kihívásokkal teli időszakban. A közös agrárpolitika szabályai terén alkalmazható nagyobb rugalmasság célja a mezőgazdasági termelőkre és a nemzeti közigazgatásokra nehezedő adminisztratív terhek csökkentése.

Forrás: az Európai Bizottság Sajtóközleménye, 2020. május 4.