Az uniós közlekedés védelme válság idején

Az Európai Bizottság a közlekedési vészhelyzeti tervet fogadott el annak érdekében, hogy válság idején megerősítse az uniós közlekedés rezilienciáját. A terv levonja a Covid19-világjárvány tanulságait, valamint figyelembe veszi azokat a kihívásokat is, amelyekkel az uniós közlekedési ágazatnak Oroszország Ukrajna elleni katonai agressziójának kezdete óta szembe kell néznie. Mindkét válság súlyosan érintette az áru- és személyszállítást, de az ágazat ellenálló képessége és a tagállamok közötti hatékonyabb koordináció kulcsfontosságú volt ahhoz, hogy az EU reagálni tudjon e kihívásokra.

Adina Vălean, a közlekedésért felelős biztos így nyilatkozott: „Ezek a kihívásokkal teli és nehéz idők emlékeztetnek bennünket az uniós közlekedési ágazat fontosságára, valamint arra, hogy még felkészültebbé és még ellenállóbbá kell válnunk. A Covid19-világjárvány nem az első olyan válság volt, amely következményekkel járt a közlekedési ágazatra nézve, és Ukrajna illegális orosz megszállása azt mutatja, hogy nem is az utolsó. Ezért kell készen állnunk. A mai vészhelyzeti terv, amely elsősorban a Covid19-világjárvány során levont tanulságokon és kezdeményezéseken alapul, szilárd keretet teremt a válságbiztos és reziliens uniós közlekedési ágazat számára. Szilárd meggyőződésem, hogy ez a terv a közlekedés rezilienciájának egyik fő hajtóereje lesz, mivel számos eszköze már alapvető fontosságúnak bizonyult Ukrajna támogatása során, ideértve az EU-Ukrajna Szolidaritási folyosókat is, amelyek jelenleg segítik Ukrajnát a gabonaexportban.”

10 intézkedés, hogy levonjuk a közelmúltbeli válságok tanulságait

A terv egy 10 intézkedésből álló eszköztárat tartalmaz, amely iránymutatással szolgál az EU és tagállamai számára az ilyen vészhelyzeti válságkezelési intézkedések bevezetésekor. Egyéb intézkedések mellett kiemeli a minimális összekapcsoltság és az utasvédelem biztosításának, a kibertámadásokkal szembeni ellenálló képesség kiépítésének, valamint a reziliencia tesztelésének fontosságát. Hangsúlyozza továbbá a zöld sávok elveinek fontosságát, amelyek biztosítják, hogy a szárazföldön fuvarozott áruk 15 percnél rövidebb idő alatt átléphessék a határokat, és megerősíti a kapcsolattartó pontok hálózatának szerepét a nemzeti közlekedési hatóságokban. Mindkét szempont döntő fontosságúnak bizonyult úgy a Covid19-világjárvány, mint az Ukrajna elleni orosz agresszió által okozott jelenlegi válság idején.

A 10 cselekvési terület a következő:

1.Az uniós közlekedési jogszabályok hozzáigazítása a válsághelyzetekhez
2.A közlekedési ágazat megfelelő támogatásának biztosítása
3.Az áruk, szolgáltatások és személyek szabad mozgásának biztosítása
4.A menekültáradat kezelése, valamint az elakadt utasok és közlekedési dolgozók hazaszállítása
5.A minimális összekapcsoltság és az utasvédelem biztosítása
6.A közlekedési információk megosztása
7. A közlekedéspolitikai koordináció megerősítése
8.A kiberbiztonság megerősítése
9.Közlekedési vészhelyzeti teszt
10.Együttműködés a nemzetközi partnerekkel

A világjárvány egyik fő tanulsága az, hogy a válságkezelési intézkedéseket fontos összehangolni – például az olyan helyzetek elkerülése érdekében, amikor a teherautók, vezetőik és a nélkülözhetetlen áruk a határokon vesztegelnek, amint az a világjárvány első napjaiban történt. A közlekedéssel kapcsolatos vészhelyzeti terv olyan irányadó elveket vezet be, amelyek biztosítják, hogy a válságkezelési intézkedések arányosak, átláthatók és megkülönböztetésmentesek legyenek, összhangban legyenek az uniós szerződésekkel, és képesek legyenek biztosítani, hogy az egységes piac továbbra is megfelelően működjön.

A következő lépések

A Bizottság és a tagállamok ezt a vészhelyzeti tervet a közlekedési ágazatot érintő jelenlegi kihívások kezelésére fogják felhasználni. A Bizottság az uniós ügynökségekkel együttműködve támogatja a tagállamokat és irányítja a válsághelyzetekre való felkészülést azáltal, hogy koordinálja a nemzeti közlekedési kapcsolattartó pontok hálózatát, és rendszeres megbeszéléseket folytat a nemzetközi partnerekkel és érdekelt felekkel. Az azonnali kihívásokra reagálva és annak biztosítása érdekében, hogy Ukrajna gabonát exportálhasson, de a humanitárius segítségnyújtástól kezdve az állati takarmányokig és műtrágyákig a szükséges árukat is importálhassa, a Bizottság koordinálni fogja a szolidaritási folyosók kapcsolattartó pontjainak hálózatát és a szolidaritási folyosók kapcsolatteremtési platformját.

Háttér-információk

A mai kezdeményezés válasz a Tanács azon felhívására, hogy a Bizottság dolgozzon ki vészhelyzeti tervet az európai közlekedési ágazat számára világjárványok és más súlyos válságok esetére. Teljesíti a fenntartható és intelligens mobilitási stratégia keretében tett egyik bizottsági kötelezettségvállalást, és a tagállami hatóságokkal, valamint az ágazati képviselőkkel együttműködésben került kidolgozásra.

 

Forrás: az Európai Bizottság Sajtóközleménye, 2022. május 23.