Az uniós kereskedelmi megállapodások hozzájárulnak a növekedéshez és a munkahelyteremtéshez, és támogatják a fenntartható fejlődést

A külföldi piacokhoz való jobb hozzáférés, amely az EU tárgyalásai révén lehetővé vált, előnyökkel jár az európai vállalatok, munkavállalók és fogyasztók számára. A kereskedelmi megállapodások végrehajtásáról szóló, közzétett második éves jelentés szerint ezek a megállapodások – amelyek világszerte közel 70 piacot fednek le – hatékonynak bizonyulnak a kereskedelmi akadályok felszámolása, valamint a magas szintű munkaügyi és környezetvédelmi normák előmozdítása terén. Az európai exportőrök azonban még jobban ki tudnák használni az érvényben lévő megállapodások nyújtotta lehetőségeket. Cecilia Malmström kereskedelempolitikáért felelős biztos így nyilatkozott: „Az EU az évek során jelentős erőforrásokat fektetett a kereskedelmi megállapodások világszerte legnagyobb hálózatának kialakításába. A legfrissebb tények és adatok azt mutatják, hogy ez a megközelítés eredményes. Ezek a megállapodások hozzájárulnak az európai gazdaság fellendítéséhez azáltal, hogy világszerte megkönnyítik az üzleti tevékenységet, miközben odahaza támogatják a munkahelyteremtést. Egyre több stratégiai megállapodást kötünk, amelyek kulcsfontosságú piacokon teremtenek új lehetőségeket és biztosítanak versenyelőnyt európai vállalkozások számára, és elősegítik az emberi és a munkavállalói jogok, valamint a környezetvédelmi normák tiszteletben tartását is. Továbbra is összpontosítanunk kell a nyomonkövetési tevékenységekre annak érdekében, hogy biztosítsuk az érvényben lévő szabályok betartását, valamint azt, hogy a vállalkozások a lehető legnagyobb mértékben kiaknázhassák e megállapodások előnyeit.” A közzétett jelentés a 2017. évi fejleményekről számol be, és azt mutatja, hogy a meglévő uniós kereskedelmi megállapodások alapján folytatott kereskedelem folyamatosan növekszik. Erre néhány példa, hogy az elmúlt évben a Dél-Koreába irányuló export több mint 12%-kal és a Kolumbiába irányuló export pedig több mint 10%-kal nőtt, miközben a Kanadába irányuló uniós export az EU-Kanada megállapodás hatálybalépését követő kilenc hónapon belül 7%-kal emelkedett. A vámok kiiktatásának fő kedvezményezettjei többek között az uniós agrár-élelmiszer-ipari termelők, akik a tavalyi évben erőteljes exportnövekedést könyvelhettek el, különösen az Ecuadorba (+ 34%), Chilébe (+ 29%), Szerbiába (+ 23%), Törökországba és Costa Ricába (mindkettő + 14%) irányuló kivitel terén. Ami a kereskedelem útjában álló szabályozási akadályokat illeti, az uniós kereskedelmi megállapodások tavaly lehetővé tették a mexikói piac megnyitását az európai egészségügyi termékek előtt, a chilei és a perui piacok megnyitását az uniós agrár-élelmiszeripari export előtt; az uniós vállalkozások számára pedig lehetőséget teremtettek arra, hogy közbeszerzési pályázatokon vegyenek részt Grúziában, Moldovában és Ukrajnában. Ami az uniós normák és a fenntartható fejlődés előmozdítását illeti, az uniós kereskedelmi megállapodások egyedi rendelkezéseinek köszönhetően olyan partnerek, mint Kanada vagy Mexikó, az elmúlt évben a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet több egyezményét is ratifikálták, hatékonyabb védelmet biztosítva ezáltal a munkavállalók számára. E kedvező fejlemények ellenére még többet lehetne elérni, ha az uniós vállalkozások teljes mértékben kiaknáznák a hatályos megállapodások keretében rendelkezésre álló lehetőségeket. Ezért a Bizottság, a tagállamok és az üzleti hálózatok részvételével, fokozza arra irányuló erőfeszítéseit, hogy tájékoztatást és segítséget nyújtson az uniós vállalatoknak – különösen a kisebb vállalkozásoknak – a kereskedelmi megállapodások előnyeinek kiaknázása terén. A kezdeményezések közé tartozik olyan online eszközök kifejlesztése, mint például a Piacrajutási Adatbázis vagy a Trade Helpdesk (kereskedelmi információs szolgálat), valamint részletes útmutató nyújtása azon vállalkozások számára, amelyek a legnagyobb mértékben ki kívánják aknázni a Kanadával és Japánnal kötött uniós kereskedelmi megállapodások nyújtotta lehetőségeket. Forrás: Európai Bizottság sajtóközlemény - 2018. október 31.
Szerző: Piti Enikő
2018.11.09.