Az európaiak a védelmet és az energiafüggetlenséget jelölték meg 2022 kiemelt prioritásaként

A frissen közzétett Eurobarométer felmérés szerint az európai polgárok széles körben támogatják a közös biztonság- és védelempolitikát, és azt várják az EU-tól, hogy fokozatosan megszüntesse az orosz energiaforrásoktól való függőségét. A felmérés azt is megerősíti, hogy az európaiak nagy mértékben támogatják az Ukrajna elleni orosz agresszióra adott uniós választ.

Az EU válasza az ukrajnai orosz invázióra – A május 5-én közzétett Eurobarométer gyorsfelmérés eredményeivel összhangban a mai felmérés megerősíti, hogy az európaiak többsége (59%) elégedett az Ukrajna elleni orosz invázióra adott uniós válasszal és saját kormányának reakciójával (57%). A humanitárius fellépések a leginkább támogatottak (93%), ezt követi a háború elől menekülő ukránok befogadása (91%). Az európai polgárok 80%-a az orosz kormánnyal, vállalatokkal és magánszemélyekkel szembeni gazdasági szankciók mellett foglal állást, a katonai felszerelések beszerzésének és Ukrajnába irányuló szállításának finanszírozását pedig 70%-uk helyesli.

Védelem és biztonság – Az uniós polgárok túlnyomó többsége (81%) – és minden országban a válaszadók legalább kétharmada – támogatja az uniós tagállamok közös védelmi és biztonságpolitikáját. 93%-uk egyetért továbbá azzal, hogy a tagállamoknak közösen kell fellépniük az EU területének védelme érdekében, 85%-uk pedig úgy gondolja, hogy fokozni kell az uniós szintű védelmi együttműködést.

Energiafüggetlenség – Az Eurobarométer felmérés szerint a RePowerEU célkitűzései is széles körű támogatást élveznek. A válaszadók 87%-a szerint az EU-nak a lehető leghamarabb csökkentenie kell az orosz energiaforrásoktól való függőségét. 80%-uk egyetért azzal, hogy az energiapolitika hozzájárulhat az EU stratégiai érdekeinek védelméhez. Az európaiak 86%-a úgy véli, hogy a kőolaj- és földgázimport csökkentése és a megújuló energiába való beruházás fontos az általános biztonságunk szempontjából, és 87%-uk szerint az energiahatékonyság növelése csökkenteni fogja az Unión kívüli energiatermelőktől való függőségünket. 85%-uk szeretné, ha az EU jelentős mértékben beruházna a megújuló energiaforrásokba.

Az éghajlatváltozás elleni küzdelem – Az európaiak 85%-a úgy véli, hogy az éghajlatváltozás kezelése hozzájárulhat saját egészségük és jólétük javításához, és ugyanennyien gondolják úgy, hogy ez új lehetőségeket teremthet az innováció, a beruházások és a munkahelyteremtés számára. Bár 49%-uk tart attól, hogy az éghajlatváltozás elleni küzdelem káros lehet gazdaságunkra nézve, 83%-uk úgy gondolja, hogy az hozzájárulhat a jövőben a nagyobb ökológiai károk költségeinek csökkentéséhez. Ezen túlmenően 81%-uk úgy véli, hogy a megújuló energia hosszú távon korlátozhatja az energiafogyasztásunkért fizetendő árat.

Fő prioritások – Az Eurobarométer felmérés szerint a jelenlegi helyzetre tekintettel az európaiak a védelmet és a biztonságot (34%), valamint „az EU és tagállamai nagyobb energiafüggetlenségét” (26%) tartják a legfontosabbnak 2022-ben. Szorosan ezután következik a gazdasági helyzet (24%), a környezet és az éghajlatváltozás (22%), valamint a munkanélküliség (21%) kezelése.

A koronavírus-világjárvány – A válaszadók többsége elégedett az EU (58%), illetve saját kormánya (59%) oltási stratégiájával.

Háttér-információk

Az 526. „Eurobarométer tematikus felmérés” – „Napjaink legégetőbb kihívásai: az EU 2022-ben” személyes és online interjúk útján zajlott 2022. április 19. és május 16. között a 27 európai uniós tagállamban. A 27 uniós tagállamban 26 578 interjú készült.

Forrás: az Európai Bizottság Sajtóközleménye, 2022. június 15.