Az Európai Unióban való munkavégzés legális lehetőségeinek javítása

Európa jelentős demográfiai változásokkal néz szembe: a népesség gyorsan öregszik, miközben a születési arányszám alacsony. Így a nyugdíjasok 2050-re várhatóan az EU lakosságának körülbelül egyharmadát teszik majd ki. Ennek jelentős társadalmi és gazdasági következményei lesznek, beleértve az egészségügyi ellátás és a szociális szolgáltatások iránti kereslet növekedését, az alacsonyabb termelékenységet és a magasabb közkiadásokat.

Ezen kihívások kezelésének segítése érdekében az Európai Unió ösztönzi a legális migrációt a munkaerőhiány kezelése, a szakképzettségi hiányosságok pótlása és a gazdasági növekedés fellendítése érdekében.

Uniós kék kártya: a magasan képzett munkavállalók számára

Az uniós kék kártya olyan munkavállalási és tartózkodási engedély, amely lehetővé teszi nem uniós állampolgárok számára, hogy uniós tagállamban dolgozzanak és éljenek, feltéve, hogy diplomával vagy azzal egyenértékű képesítéssel, valamint egy minimális fizetési küszöböt elérő állásajánlattal rendelkeznek.

A felülvizsgált szabályok 2023 végétől lépnek életbe, az állásajánlat időtartamát minimum hat hónapban határozzák meg, a minimum fizetési küszöb csökken, méghozzá a foglalkoztatás helye szerinti ország éves bruttó átlagkeresetének 100%-ára.

A kék kártya legfeljebb négy évig érvényes, de megújítható. A kártyabirtokosok magukkal hozhatják családtagjaikat az EU-ba.

Dánia és Írország kivételével minden EU-tagországban elismerik.

Az uniós kék kártyájáról és reformjáról itt olvashat bővebben.

Összevont engedély: ideiglenes és országspecifikus munkavállalási engedély

Azok számára, akik nem jogosultak a kék kártyára, választható az összevont engedély is.

Ez egy kombinált munkavállalási és tartózkodási engedély, amelyet legfeljebb két évre állít ki az az uniós ország, ahol a nem uniós állampolgár dolgozni és élni fog.

A 2011. évi összevont engedélyről szóló irányelv jelenleg felülvizsgálat alatt áll. Annak érdekében, hogy az EU vonzóbbá váljon, a jelentkezési folyamatot négy hónapról 90 napra javasolják csökkenteni. Azon kérelmezők esetében, akik már rendelkeznek engedéllyel, vagy akiket uniós tehetséggondozási partnerségen keresztül választottak ki, a folyamat 45 napra csökkenthető.

Az engedély a továbbiakban nem lesz konkrét munkáltatóhoz kötve, lehetővé téve a munkavállalók számára, hogy munkahelyet váltsanak, megkönnyítve a munkaerő összeegyeztetését és csökkentve a munkavállaló kizsákmányolással szembeni kiszolgáltatottságát. A munkavállalók akár kilenc hónapig is megtarthatnák az összevont engedélyt, amíg munkanélküliek.

Az EP tárgyalási álláspontjának áprilisi jóváhagyását követően megkezdődhetnek a tárgyalások a Tanáccsal a törvény végleges formájáról.

Kinek szól az összevont engedély?

A felülvizsgált összevont engedély szinte minden EU-n kívüli munkavállalóra és családjukra, munkával rendelkező hallgatókra, idénymunkásokra és menekültekre vonatkozik. Azok azonban, akik menedékkérelem elbírálására várnak, nem igényelhetik az összevont engedélyt. Emellett nem vonatkozik senkire, aki egyéni vállalkozó.

A huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállás

Az EU huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállás lehetővé teszi a nem uniós állampolgárok számára, hogy határozatlan ideig maradjanak és dolgozzanak az EU-ban. 2003-ban vezették be, mint a nem uniós polgárok legális migrációjának és integrációjának eszközét. Miután megkapta, az egyén szabadon mozoghat és dolgozhat az EU-n belül.

A Parlament a jogosultsághoz szükséges tartózkodási feltételt három évre kívánja csökkenteni a Bizottság javaslatának megfelelően, valamint a menekülteket és más, akadályokkal szembesülő csoportokat is be kíván vonni. Az új szabályok az uniós polgárokkal egyenlő bánásmódot biztosítanának olyan területeken, mint a foglalkoztatás, az oktatás és a szociális juttatások.

Azok a gyermekek, akiknek szülei huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkeznek, születési helyüktől függetlenül automatikusan ugyanazt a státuszt szereznék meg.

Ki nem jogosult az EU-s huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező státuszra?

Nem vonatkozik azon nem uniós állampolgárokra, akik:

• tanulnak vagy szakképzést végeznek
• függőben lévő ideiglenes vagy nemzetközi védelem iránti kérelemmel rendelkezik

• kizárólag ideiglenes okokból tartózkodik az EU-n belül, bébiszitterként, szolgáltató által határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás céljából kiküldött munkavállalóként vagy határokon átnyúló szolgáltatásnyújtóként dolgozik.

A bevándorlók képesítéseinek elismerése az EU-ban

A képviselők a bevándorló munkavállalók képesítését elismerő uniós szabályokat is szorgalmaznak. Szeretnék, ha a nem uniós állampolgárok által egy másik uniós országban megszerzett szakmai képesítéseket, valamint készségeket és kompetenciákat ugyanúgy elismernék, mint az uniós polgárokét. Az EU területén kívül szerzett képesítések elismeréséről az egyes tagállamok dönthetnek.

2019-ben a magasan képzett bevándorlók körülbelül 48%-a dolgozott alacsony vagy közepesen képzett munkakörben, szemben az uniós polgárok mindössze 20%-ával. A leggyakoribb elfoglaltság a takarító vagy háztartási kisegítő, miközben a programozó cégek 62%-a és az építőipari cégek 43%-a számol be munkaerőhiányról.

A tagállamok a huzamos tartózkodás engedélyezése előtt megkövetelhetnek bizonyos szintű nyelvtudást, de ilyen esetekben ingyenes tanfolyamokat kell biztosítaniuk.

 

Forrás: az Európai Parlament hivatalos honlapja, 2023. április 20.