Az Európai Bizottság felgyorsítaná az azonnali euróátutalások bevezetését

Az Európai Bizottság arra irányuló jogalkotási javaslatot fogadott el, hogy az euróban történő azonnali fizetés az EU-ban és az EGT-országokban bankszámlával rendelkező valamennyi polgár és vállalkozás számára elérhetővé váljon. A javaslat célja, hogy az euróban történő azonnali átutalások megfizethetők és biztonságosak legyenek, és azokat Unió-szerte zökkenőmentesen dolgozzák fel.

Az azonnali fizetés lehetővé teszi az emberek számára, hogy tíz másodpercen belül bármikor pénzt utaljanak át. Ez sokkal gyorsabb a hagyományos átutaláshoz képest, amelyet a pénzforgalmi szolgáltatók csak munkaidőben fogadnak, és az összeg csak a következő munkanapon érkezik meg a kedvezményezett számlájára, ami akár három naptári napot is igénybe vehet. Az azonnali fizetés számottevően gyorsabb és a kényelmesebb a fogyasztók számára, például számlák befizetésekor vagy sürgős átutalások fogadásakor (pl. egészségügyi szükséghelyzet esetén). Emellett az azonnali fizetésnek köszönhetően jelentősen javul a cash flow és csökkennek a vállalkozások költségei, különösen a kkv-k, köztük a kiskereskedők esetében. Az azonnali fizetés révén felszabadul a pénzügyi rendszerben az úgynevezett „úton lévő pénz” (egy adott napon közel 200 milliárd euró blokkolódik a fizetési rendszerben), és amelyet így fogyasztás vagy beruházás céljára korábban fel lehet használni. Ugyanakkor 2022 elején az EU-n belüli összes euróátutalásnak csak 11%-a volt azonnali. E javaslat célja, hogy megszüntesse az akadályokat, amelyek gátolják az azonnali fizetés elterjedését és előnyeinek kiaknázását.

Valdis Dombrovskis, az emberközpontú gazdaságért felelős ügyvezető alelnök így nyilatkozott: „Az azonnali fizetések számos országban gyorsan alapértelmezetté válnak. A szolgáltatásnak Európa-szerte mindenki számára hozzáférhetővé kell válnia, hogy megőrizzük a globális versenyképességünket, és a lehető legjobban kihasználjuk a digitális kor által kínált innovációs lehetőségeket. Az előnyök a polgárok számára a szélesebb választékon és a kényelmesebb szolgáltatáson keresztül, a vállalkozások számára pedig azon keresztül jelentkeznek, hogy jobban tudják irányítani a pénzforgalmukat és csökkennek a működési költségeik. A mai javaslat erősíti gazdaságunkat, hatékonyabbá teszi azt, és hozzájárul a növekedéshez.”

Mairead McGuinness, a pénzügyi stabilitásért, a pénzügyi szolgáltatásokért és a tőkepiaci unióért felelős biztos: „A „másnap jóváírtról” a „tíz másodperces” utalásra való áttérés forradalmi változást jelent, jelentősége a postán feladott levélről az e-mailre való váltáshoz mérhető. Ma azonban tíz euróátutalásból majdnem kilenc még mindig hagyományos „lassú” átutalásként kerül feldolgozásra. Semmi sem indokolja, hogy sok polgár és vállalkozás az Unióban ne tudjon azonnal pénzt küldeni és fogadni, hiszen az ehhez szükséges technológia 2017 óta rendelkezésre áll. A másodpercek alatt történő pénzküldés és -fogadás lehetősége különösen fontos egy olyan időszakban, amikor a háztartások és a kkv-k kiadásai növekednek, és minden cent számít. Ez a kezdeményezés közvetlenül az uniós polgárok és vállalkozások javát szolgálja.”

Az egységes eurófizetési rendszerről (SEPA) szóló 2012. évi rendeletet módosító és korszerűsítő javaslat négy követelményt tartalmaz az azonnali eurófizetésekre vonatkozóan:

  • Az azonnali eurófizetés általánosan elérhetővé tétele, amelynek értelmében az euróátutalásokat már kínáló uniós pénzforgalmi szolgáltatóknak meghatározott időn belül azonnali euroátutalást is kell kínálniuk.
  • Az azonnali eurófizetés megfizethetővé tétele, ami azt jelenti, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók által az azonnali eurófizetésért felszámított díj nem haladhatja meg az euróban történő hagyományos, nem azonnali átutalások díját.
  • Az azonnali fizetésbe vetett bizalom növelése, aminek érdekében a szolgáltatók kötelesek ellenőrizni a fizető fél által megadott bankszámlaszám (IBAN) és a kedvezményezett neve közötti egyezést annak érdekében, hogy a fizetés teljesítése előtt értesíthessék a fizető felet az esetleges hibáról vagy csalási kísérletről.
  • Az azonnali eurófizetések feldolgozását érintő súrlódások megszüntetése úgy, hogy közben meg kell őrizni az uniós szankciók hatálya alá tartozó személyek ellenőrzésének hatékonyságát is. Erre szolgál az az eljárás, amelynek keretében a pénzforgalmi szolgáltatók az összes tranzakció egyenkénti ellenőrzése helyett legalább naponta ellenőriznék ügyfeleiket az uniós szankciós listák alapján.

A javaslat támogatja az innovációt és erősíti a versenyt az uniós fizetési piacon, egyúttal teljes mértékben összhangban van a szankciókra és a pénzügyi bűncselekmények elleni küzdelemre vonatkozó meglévő szabályokkal. A javaslat egyben hozzájárul a Bizottság digitalizációval és nyitott stratégiai autonómiával kapcsolatos tágabb célkitűzéseihez is. A kezdeményezés a Bizottságnak az emberközpontú gazdaság kialakítására vonatkozó prioritásához igazodik, és vonzóbb beruházási környezetet teremt.

Háttér-információk

Az azonnali fizetés elérhetősége és az esetleges kapcsolódó díjak tagállamonként jelentősen eltérnek, ami akadályozza az azonnali átutalások elterjedését az egységes piacon. Ezért jogalkotási beavatkozásra van szükség ahhoz, hogy az azonnali eurófizetések Unió-szerte széles körben elfogadottá váljanak, és az uniós polgárok és vállalkozások – különösen a kkv-k – élvezhessék azok előnyeit. A kkv-k a javuló cash flow és a fizetési módok szélesebb választéka révén is profitálnának a kezdeményezésből.

A mai javaslat eleget tesz a Bizottság 2020. évi lakossági pénzforgalmi stratégiájában megfogalmazott egyik kiemelt kötelezettségvállalásnak, amely az azonnali fizetéseknek az Unióban történő teljes körű bevezetésére irányult. A kezdeményezés az egységes eurófizetési térségről szóló 2012. évi rendelet módosítása formájában valósul meg, amely már tartalmaz általános rendelkezéseket valamennyi (SEPA) euróátutalásra vonatkozóan, és a javaslat a rendeletet új rendelkezésekkel egészíti ki az azonnali (SEPA) eurófizetésre vonatkozóan. A végrehajtáshoz szükséges megfelelő idő biztosítása és az arányosság elvének való teljes körű megfelelés érdekében a javaslat a benne szereplő különböző összetevőkhöz szakaszos végrehajtási határidőket szab, és különbséget tesz az euróövezeti és az euróövezeten kívüli tagállamok között.

Forrás: az Európai Bizottság Sajtóközleménye, 2022. október 26.