Az Európai Parlament új uniós bevételi források bevezetését kéri

A koronavírus-járvány példa nélküli mértékben sújtja az európai társadalmat és gazdaságot. Az Európai Bizottság előrejelzése szerint az EU gazdasága 2020-ban 8,3%-kal zsugorodik. Az Unió már számos rendkívüli intézkedést hozott a válság kezelésére, de a legnagyobb eszköz a tagállamok kezében a helyreállításra és egy zöldebb Európa létrehozására törekvő, új hosszú távú költségvetés.

A helyreállítás finanszírozása

Az EU 2021-2027 közötti költségvetésére a koronavírus-járvány kitörése miatt az Európai Bizottság 2020 májusában új javaslatot dolgozott ki. A világjárvány miatti válság kezelése érdekében a Parlament már áprilisban és májusban elfogadott állásfoglalásaiban nagyszabású helyreállítási és újjáépítési csomagot kért az európai gazdaság fellendítéséhez és a válság által leginkább sújtott európaiak támogatásához. A Parlament felhívására válaszul az Európai Bizottság 750 milliárd eurós helyreállítási tervet javasolt.

A Parlament és a Tanács megvitatja az új javaslatot, és tárgyalások során kialakítja annak végső formáját.

A 750 milliárd eurós csomaghoz az EU-nak módosítania kellett az uniós költségvetés finanszírozására vonatkozó szabályokat. Az EU hitelképességének javítása és az adósság későbbi hatékony visszafizetése érdekében a Bizottság azt javasolja, hogy az Unió növelje a tagállamoktól érkező források maximális összegét. A Parlament 2020. szeptember 16-án szavazott a saját forrásokról szóló határozattal kapcsolatos álláspontjáról, amellyel megnyitotta az utat a kulcsfontosságú uniós jogszabály előtt, amelynek révén az Európai Bizottság a helyreállítási alap feltöltésére 750 milliárd euró piaci hitelt vehet fel a gazdaság újraindítására.

Új bevételi forrásokat sürget az EP

Az EU költségvetésének bevételi forrásain (más néven saját források) már több évtizede nem változtatott az Unió. Ide tartoznak a vámok, valamint a héa-bevételeken és a bruttó nemzeti jövedelmen alapuló nemzeti hozzájárulások. Az évek során a Parlament többször is a saját források rendszerének reformját kérte.

Ahogy Európa dolgozik a koronavírus okozta károk helyreállításán, az EP-képviselők sürgetik az új bevételi források bevezetését, amelyek fedezik a helyreállítási terv költségeit, megakadályozzák az EU költségvetési kiadásainak gyors csökkentését, és biztosítják, hogy a mostani helyreállítási terv ne rójon terhet a következő generációra.

A Parlament szerint lehetséges új saját forrásként a következők jöhetnek szóba:

- közös konszolidált társaságiadó-alap;

- a digitális szolgáltatások megadóztatása;

- pénzügyi tranzakciós adó;

- a kibocsátáskereskedelmi rendszerből származó jövedelem;

- a műanyag-hozzájárulás; és

- az importált fogyasztási cikkek karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmus.

A Parlament ragaszkodik az összes visszatérítés és korrekció eltörléséhez.

Az európaiak szerint növelni kell az uniós költségvetést

A hosszú távú költségvetéssel kapcsolatos bármely döntéshez az EP-képviselők jóváhagyása szükséges, és a Parlament szerint az új bevételi források bevezetése a megállapodás alapvető feltétele. A Parlament kérésére 2020 júniusában készült új felmérés szerint az európaiak többsége (56%) úgy véli, hogy az EU-nak növelnie kéne a pénzügyi forrásait, hogy enyhíteni tudja a koronavírus-járvány okozta károkat.

A Tanács költségvetésre vonatkozó javaslatára a július 17-18-i uniós csúcs előtt Johan Van Overtveldt, az EP költségvetési szakbizottságának elnöke elmondta, hogy a helyreállítási tervvel kapcsolatos pozitív lépések nem szabad, hogy a hosszú távú költségvetés és a saját források reformjának kárára történjenek. Szerinte az olyan alapvető uniós programokat, mint például a Horizon Europe, vagy az Erasmus+ csökkentik már így is tovább. Hangsúlyozta, hogy az EU hosszú távú célkitűzései nem szűntek meg a Covid19-járvány kitörésével, ezért nem szabad feladni azokat.

Valérie Hayer (Renew Europe, francia), az EP saját források reformjáért felelős egyik képviselője szerint szükség van egy kötelező erejű ütemterv kijelölésére van szükség a saját bevételi források reformját tekintve, emellett pedig a tagállamoknak egyértelműen ki kell jelenteniük, hogy támogatják.

José Manuel Fernandes (néppárti, portugál), az EP saját források reformjáért felelős másik képviselője szintén a kötelező erejű reformot támogatja: „Azt akarjuk, hogy az új saját forrásokból származó összeg elegendő legyen a helyreállítási terv kamatainak fizetésére. […] Az ok egyszerű: nem akarunk terhet rónia az európai polgárokra”.

Ha a tagállamok megegyezésre jutnak, akkor megkezdődhetnek a tárgyalások az EP-vel, amelynek jóvá kell hagynia a költségvetést, ahhoz, hogy az életbe lépjen. A jelenlegi hosszú távú költségvetés 2020. december 31-ig érvényes.

 

Forrás: az Európai Parlament hivatalos oldala, 2020. november 3.