Az Európai Bizottság ismertette a Kereskedelmi Világszervezet modernizációjára vonatkozó átfogó elképzelését

Az Európai Bizottság ismertette a WTO korszerűsítésére, valamint a globális gazdasági kihívásoknak megfelelő nemzetközi kereskedelmi szabályok kidolgozására vonatkozó előzetes elképzeléseit. A Bizottság stratégiai dokumentumának bemutatásakor Cecilia Malmström elmondta, hogy: „a multilaterális kereskedelmi rendszer az elmúlt évtizedek során stabil, kiszámítható és hatékony keretet biztosított a vállalkozásoknak a világ egész területén, és számos gazdaság gyors növekedését segítette elő. A WTO még ma is elengedhetetlen tényező a nyitott, méltányos és szabályokon alapuló kereskedelem biztosításában. Sikerei ellenére azonban a Kereskedelmi Világszervezet nem volt képes megfelelően alkalmazkodni a gyorsan változó globális gazdasághoz. A világ megváltozott, a WTO viszont nem. Itt az ideje a rendszer oly módon történő átalakításának, hogy az képes legyen kezelni a mai globális gazdaság kihívásait, és a működése újra mindenki számára előnyös legyen. Az EU-nak ebben pedig vezető szerepet kell betöltenie.." Az EU továbbra is rendíthetetlen híve a multilaterális kereskedelmi rendszernek. Az Európai Tanács 2018. június 28–29-i ülésén felhatalmazást adott az Európai Bizottságnak arra, hogy részt vegyen a WTO modernizációjában annak érdekében, hogy elősegítse a Világszervezet alkalmazkodását a változó világhoz és növelje annak hatékonyságát. A közzétett, és az uniós tagállamokkal már egyeztetett uniós stratégiai dokumentum e modernizációs törekvés irányát határozza meg. Az e témákkal kapcsolatos végleges uniós álláspont sérelme nélkül ezek az elképzelések három fő téma köré csoportosulnak: a nemzetközi kereskedelemre vonatkozó szabálykönyv frissítése, a mai globális gazdaság viszonyainak figyelembe vétele érdekében a WTO ellenőrző szerepének megerősítése a WTO vitarendezési rendszerével kapcsolatos, küszöbön álló patthelyzet feloldása. Az EU már egyeztetéseket kezdett több WTO-partnerrel: az Egyesült Államokkal és Japánnal háromoldalú megbeszélések keretében, Kínával a legutóbbi EU–Kína csúcstalálkozón az erre a célra létrehozott munkacsoportban, a többi partnerrel pedig legutóbb a G20-ak kereskedelmi miniszteri találkozóján. A WTO-nak címzett konkrét javaslatok elkészítése érdekében az elkövetkező hetekben az EU folytatja ezen előzetes elképzelések megvitatását a különböző WTO-partnerekkel. A Bizottság folyamatosan tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot a megbeszélések állásáról. Háttér-információk A határokon átnyúló kereskedelemre vonatkozó, – a WTO által ellenőrzött és egy pártatlan vitarendezési rendszer által végrehajtott – megállapodás tárgyát képező szabályok megléte évtizedek óta segített a kereskedelemmel kapcsolatos feszültségek semlegesítésében, valamint a kereskedelmi háborúk megelőzésében. A kereskedelemre vonatkozó új szabályok kialakítása azonban nem történt meg a gazdasági, politikai és technológiai változásokkal egy időben. Itt azt kell kiemelni például, hogy a jelenlegi nemzetközi kereskedelmi szabályok nem veszik megfelelően figyelembe azokat a piactorzító hatású támogatásokat, amelyeket gyakran állami tulajdonban lévő vállalkozásokon keresztül folyósítanak, és amelyek aláássák a gazdasági szereplők egyenlő versenyfeltételeit. A WTO-t egyre nagyobb mértékben terhelik a rugalmatlan eljárások és az országok közötti érdekellentétek. A WTO kereskedelmi viták rendezésével foglalkozó ága a működésképtelenség határán van amiatt, hogy blokkolják a WTO Fellebbezési Testülete új tagjainak kinevezését. A WTO ellenőrző szervként betöltött szerepét pedig veszélyezteti az átláthatóság több országban fennálló hiánya. A közzétett javaslatok célja a helyzet javítása, valamint az, hogy a rendszert a Kereskedelmi Világszervezet valamennyi tagországa számára előnyös módon tegyék hatékonnyá. Forrás: az Európai Bizottság sajtóközleménye - 2018. szeptember 18.
Szerző: Piti Enikő
2018.09.19.