Az Európai Bizottság gyakorlati iránymutatással segíti a kritikus munkavállalók szabad mozgását

Az Európai Bizottság új gyakorlati útmutatót adott ki annak biztosítására, hogy az Unión belül ingázó munkavállalók, különösen azok, akik a koronavírus okozta világjárvány megfékezésében kulcsfontosságú szerepet töltenek be, akadálytalanul eljuthassanak munkahelyükre. E munkavállalók közé tartoznak többek között az egészségügyi és élelmiszeripari ágazatban, valamint az egyéb alapvető szolgáltatások terén, például a gyermek- vagy az idősgondozásban dolgozók, valamint a létfontosságú közüzemi személyzet. A szintén most közzétett, az EU-ba irányuló, nem alapvető fontosságú utazások ideiglenes korlátozásának végrehajtásáról szóló iránymutatással együtt ez az útmutató választ ad az uniós vezetők március 26-án megfogalmazott kérdéseire, és megpróbálja eloszlatni a koronavírus terjedésének korlátozása érdekében hozott intézkedések által érintett polgárok és vállalatok, valamint az intézkedéseket végrehajtó nemzeti hatóságok aggályait is.

Bár érthető, hogy a tagállamok belső határellenőrzések bevezetésével igyekeznek megfékezni a koronavírus terjedését, elengedhetetlenül fontos, hogy a kritikus feladatot ellátó munkavállalók késedelem nélkül eljussanak munkahelyükre.

Nicolas Schmit, a foglalkoztatásért és a szociális jogokért felelős biztos így fogalmazott: „Nap mint nap nők és férfiak ezrei lépik át az uniós határokat, hogy munkahelyükre érve a biztonságunk és egészségünk megóvásán és a mindennapi betevőnk biztosításán dolgozzanak. Közös felelősségünk, hogy e munkavállalók a mozgásukban ne legyenek akadályoztatva, ezzel együtt pedig minden óvintézkedést megtegyünk a világjárvány további terjedésének elkerülése érdekében.”

A közzétett iránymutatás megnevez több olyan foglalkozást, amelyek kritikus fontosságú feladatokat foglalnak magukban, ezért az ilyen területen tevékenykedő munkavállalók számára feltétlenül biztosítani kell az Unión belüli szabad mozgást. Az iránymutatásban szereplő felsorolás nem kimerítő. Közéjük tartoznak például az egészségügyi szakemberek, a gyermek- és idősgondozásban dolgozók, az egészségügyhöz kapcsolódó ágazatok kutatói, a kritikus orvostechnikai eszközök üzembe helyezéséhez szükséges szakemberek, a tűzoltók és a rendőrök, a közlekedési dolgozók, valamint az élelmiszeriparban foglalkoztatottak. Az Európai Bizottság arra hívja fel a tagállamokat, hogy a zökkenőmentes határátlépést segítő, egyedi és gyors eljárások kialakításával, többek között az egészségügyi szűrővizsgálatok megfelelő mértékű alkalmazásával tehermentesítsék az ingázó munkavállalókat.

A munkavállalók fent említett kategóriáin túl az iránymutatás egyértelműen rögzíti azt is, hogy a tagállamoknak lehetővé kell tenniük minden határ menti ingázó számára az átkelést, amennyiben az adott ágazatban való munkavégzés továbbra is engedélyezett a fogadó tagállamban. A határ menti ingázókat és a belföldi munkavállalókat azonos elbánás illeti meg.

Ami az idénymunkásokat, különösen a mezőgazdasági ágazatban dolgozókat illeti, a tagállamok feladata, hogy a válság következtében fellépő munkaerőhiány kezelése céljából egyeztessenek egymással, hogy pontosan mely szakmai területeken szorulnak segítségre, valamint hogy kialakítsák a szóban forgó munkavállalók zökkenőmentes határátlépéséhez szükséges egyedi eljárásokat. A mezőgazdaságban dolgozó idénymunkások, bizonyos körülmények között, alapvetően fontos feladatokat látnak el a betakarításban, a növénytermesztésben és -gondozásban. Ilyen helyzetben a tagállamoknak kritikus feladatot ellátó munkavállalóként kell kezelniük ezeket a személyeket is, és tájékoztatniuk kell a munkáltatókat arról, hogy kötelesek gondoskodni a megfelelő egészségvédelemről és biztonságról.

Az iránymutatás kiegészíti a közelmúltban elfogadott, az egészség védelmét, valamint az áruk és alapvető szolgáltatások rendelkezésre állását biztosító határigazgatási intézkedésekre vonatkozó iránymutatást, valamint a szintén ma közzétett, az EU-ba irányuló, nem alapvető fontosságú utazások ideiglenes korlátozásának végrehajtására vonatkozó iránymutatást.

A Bizottság a tagállamokkal közösen folytatja a bevált gyakorlatok összegyűjtését, amelyeket valamennyi tagállamra ki lehetne terjeszteni annak érdekében, hogy a munkavállalók indokolatlan akadályok nélkül láthassák el létfontosságú feladataikat.

Háttér-információk

A koronavírus okozta világjárvány következtében valamennyi uniós tagállamban példa nélküli intézkedéseket vezettek be, amelyek magukban foglalják többek között a belső határokon történő ellenőrzés visszaállítását is.

A határ menti ingázók, a kiküldött munkavállalók és az idénymunkások olyan munkavállalók, akik a lakóhelyük szerinti uniós országtól eltérő uniós országban dolgoznak. Közülük sokan alapvető fontosságú feladatokat látnak el a fogadó tagállamban, például az egészségügyi rendszerben, valamint az egyéb alapvető szolgáltatások – például az orvostechnikai felszerelések és infrastruktúra működtetése és karbantartása – vagy az alapvető áruk biztosítása terén. Ezért ebben a kérdésben kulcsfontosságú az uniós szintű összehangolt megközelítés.

Március 26-án az állam-, illetve kormányfők a következőket nyilatkozták: „A Bizottság segítségével sürgősen kezelni fogjuk az uniós belső határokon feltartóztatott és ezáltal a saját országukba hazajutni nem tudó uniós polgárokkal kapcsolatos, még fennálló problémákat, továbbá a határt átlépő munkavállalók és az idénymunkások helyzetét, akik számára lehetővé kell tenni, hogy folytassák az alapvető fontosságú tevékenységeket, elkerülve mindeközben a vírus továbbterjedését.” A most bemutatott iránymutatás, az EU-ba irányuló, nem alapvető fontosságú utazások ideiglenes korlátozásának végrehajtásáról szóló és az uniós polgárok hazaszállításának kérdésére is kitérő iránymutatással együtt a Bizottság azonnali válasza erre a felhívásra.

Forrás: az Európai Bizottság Sajtószolgálata, 2020. március 30.