Az Európai Bizottság álláspontja a gyógyszerellátás biztosításáról

Az Európai Bizottság felszólította a tagállamokat, hogy biztosítsák az európaiak számára az alapvető gyógyszerekhez való hozzáférést a koronavírus-járvány alatt. A pandémia rámutatott a szükséges kritikus gyógyszerekkel való ellátás biztosításával összefüggő jelentős kihívásokra és azokra a hatásokra, amelyeket egy ilyen járvány a gyógyszerek ellátási láncára gyakorolhat az EU-ban. Az Európai Bizottság iránymutatásának középpontjában a koronavírusos betegek kezelésére szolgáló nélkülözhetetlen gyógyszerekkel, valamint a pandémia miatt ellátási hiány kockázatának kitett gyógyszerekkel összefüggő észszerű ellátás, elosztás és felhasználás áll. A javasolt intézkedések célja, hogy az egységes piac integritásának megőrzését és a közegészség védelmét biztosító, Unió-szerte összehangoltabb megközelítést tegyenek lehetővé.

Sztella Kiriakídisz, az egészségügyért és az élelmiszer-biztonságért felelős biztos így nyilatkozott: „Ez a példa nélküli egészségügyi válság óriási nyomás alá helyezi egészségügyi rendszereinket, és számos európai kórházban fennáll annak a veszélye, hogy az alapvető gyógyszerek készleteiben hiány lép fel. Ebben a kritikus pillanatban nem engedhetjük meg magunknak az életmentő gyógyszerek hiányát. A mai napon konkrét intézkedéseket terjesztünk a tagállamok elé az ellátási hiány proaktív megelőzése és annak biztosítása érdekében, hogy kórházaink rendelkezzenek az életmentéshez szükséges alapvető gyógyszerekkel. Számítok az uniós gyógyszeripar szolidaritására és felelősségére, és felszólítom az ágazatot, hogy növelje a súlyos koronavírusos betegek kezeléséhez szükséges gyógyszerek gyártását.”

A gyógyszerek optimális és észszerű használatáról szóló bizottsági iránymutatás hangsúlyozza, hogy a nemzeti hatóságoknak:

- Szolidaritást kell vállalniuk azáltal, hogy megszüntetik a kiviteli tilalmakat és korlátozásokat, és ezáltal biztosítják, hogy a kórházakban és a gyógyszertárakban rendelkezésre álljanak az alapvető gyógyszerek, és elkerülhető legyen a nemzeti szintű készletfelhalmozás. A tagállami hatóságoknak küzdeniük kell a félretájékoztatás ellen is, amely a pánikvásárlás miatt szükségtelen készletfelhalmozáshoz vezethet.

- Biztosítaniuk kell az ellátást azáltal, hogy a készletek és a termelési kapacitások nyomon követése, az ipari szereplők közös erőfeszítéseinek koordinálása, valamint az ellátás ösztönzését célzó keresletoldali támogatásra irányuló és beszerzési kezdeményezések révén növelik és átszervezik a termelést. Amennyiben a tagállamoknak adójellegű ösztönzőkkel és állami támogatással kell támogatniuk az ágazatot gyártási kapacitásuk növelésében, továbbá szabályozási rugalmasságot kell biztosítaniuk, a Bizottság készen áll arra, hogy iránymutatást és jogbiztonságot nyújtson.

- Ösztönözniük kell a gyógyszerek optimális felhasználását a kórházakban, különösen a meglévő kórházi protokolloknak a túlzott gyógyszerhasználat megelőzését célzó kiigazításával vagy új validált protokollok kidolgozásával, továbbá lehetővé kell tenniük a gyógyszerek lejárati idejének meghosszabbítását.

- Optimalizálniuk kell a közforgalmú gyógyszertárakban történő értékesítést a készletfelhalmozás elkerülése érdekében azáltal, hogy korlátozásokat vezetnek be az ellátási hiány kockázatának kitett gyógyszerek értékesítésére vonatkozóan, és mérlegelik az alapvető gyógyszerek online értékesítésének ideiglenes korlátozását.

Az elmúlt hetekben a Bizottság az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) támogatásával adatokat gyűjtött a jelenlegi kihívásokról azzal a céllal, hogy nyomon kövesse, értékelje és azonosítsa az ellátási hiány kockázatának kitett gyógyszereket. Ennek keretében nyomon követte a tagállamok részéről jelentkező általános keresletet és az egyes harmadik országok által elrendelt kiviteli tilalmakat.

Az ellátási hiány kockázata elsősorban a koronavírusos betegek kórházi kezelésére használt gyógyszerek iránti növekvő keresletnek tulajdonítható. E kockázatot olyan tényezők is növelik, mint a polgárok általi készletfelhalmozás, a koronavírussal kapcsolatos kísérleti gyógyszerek iránti megnövekedett kereslet, az EU-n belüli és kívüli protekcionista intézkedések bevezetése (például kiviteli tilalom és nemzeti készletfelhalmozás), valamint az országok közötti szállítási akadályok.

Emellett Margrethe Vestager versenypolitikáért felelős ügyvezető alelnök ideiglenes keretet terjeszt elő, amely elmagyarázza, hogy a vállalkozások mikor és hogyan kaphatnak iránymutatást vagy írásos megerősítést arra vonatkozóan, hogy az alapvető ritka termékek és szolgáltatások hiányának elkerülésére irányuló együttműködés összhangban legyen a versenyszabályokkal.

Forrás: az Európai Bizottság Sajtószolgálata, 2020. április 8.