Az EU újabb szintre emeli a Kína által kikényszerített technológiatranszfer elleni fellépését

Az Európai Unió megtámadta a Kereskedelmi Világszervezetnél (WTO) azokat a rendszerszintű gyakorlatokat, amelyek arra kényszerítik az európai vállalkozásokat, hogy a Kínában való üzletkötés előfeltételeként érzékeny technológiát és szakismereteket adjanak át. Ez a jogi fellépés az EU által 2018 júniusában indított ügyre épül. Ezzel a lépéssel az EU jelentősen kibővíti és elmélyíti a WTO keretében a kényszerített technológiatranszferre irányuló kínai intézkedések ellen irányuló fellépéseinek spektrumát. Erre a lépésre azon újabb megállapítások fényében került sor, melyek szerint a beruházások jóváhagyására és a külföldi vállalkozások szellemitulajdon-jogainak védelmére vonatkozó kínai intézkedések nem felelnek meg a megállapodásokban szereplő multilaterális szabályoknak. Cecilia Malmström kereskedelempolitikáért felelős biztos így nyilatkozott: „Nem tűrhetjük, hogy az uniós vállalkozásoknak a kínai beruházási lehetőségekért cserébe értékes technológiát kell átadniuk. Ez egyértelműen szemben áll azokkal a szabályokkal, amelyek a betartását Kína a WTO-csatlakozása idején vállalta. A mai napon egy szélesebb körű és rendszerszintű keresetet nyújtunk be ez ellen a jogszerűtlen gyakorlat ellen, mivel úgy látjuk, hogy ez a Kínában gazdasági tevékenységet folytató uniós vállalkozásokat érintő jelentős kérdés. Ez egy olyan ügy, amelyet a nemzetközi, multilaterális keretek között lehet és kell megoldani.” A WTO-hoz benyújtott felülvizsgált keresetében az EU a következőkre vonatkozó kínai jogszabályokat támadja meg: – a Made in China 2025 terv stratégiai ágazatainak részét képező elektromos járművek (alternatív energiaforrásokkal működő járművek) és biotechnológia (vetőmagok) területén folytatott beruházások jóváhagyása, – a közös vállalkozások jóváhagyása a különböző ágazatokban, mivel a jóváhagyáshoz teljesítőképességi követelményeket írnak elő a Kínában működő külföldi vállalkozások számára, valamint korlátozzák a külföldi vállalkozások gazdasági és szerződési szabadságát a beruházások és a technológiatranszfer tekintetében. Az úgynevezett teljesítőképességi követelmények arra kényszerítik vagy késztetik az európai vállalkozásokat, hogy a kínai hatóságok szükséges közigazgatási jóváhagyásaiért cserébe átadják technológiájukat közös vállalkozásaik kínai partnerei számára. A külföldi vállalkozásoktól azt is megkövetelik, hogy kutatás-fejlesztési tevékenységeket folytassanak Kínában. WTO-csatlakozása idején Kína kötelezettséget vállalt arra, hogy nem ír elő teljesítőképességi követelményeket a beruházások jóváhagyásáért cserébe, valamint hogy megőrzi a vállalkozások szerződési szabadságát Kínában, különösen a beruházásokkal és a technológiatranszferrel kapcsolatban. Az EU ezért fenntartja, hogy Kína jelenlegi szakpolitikai intézkedései megsértik Kína jogi kötelezettségvállalásait. A  megtámadott intézkedések kiegészítik azokat, amelyekre vonatkozóan az EU 2018 júniusában megindította az eredeti jogi fellépést. A korábbi kereset a technológiabehozatali és -kiviteli rendelet, valamint a kínai és külföldi tőke közötti közös vállalkozásokról szóló rendelet rendelkezései ellen irányult, mivel e rendeletek szemben állnak a WTO-nak a hazai és külföldi vállalkozások közötti egyenlő bánásmódra vonatkozó szabályaival, és jogtalanul korlátozzák az uniós vállalkozások jogait, többek között a szabadalmak tekintetében. Forrás: Európai Bizottság sajtóközlemény- 2018. december 20.
Szerző: Piti Enikő
2018.12.21.