Az EU 1 billió eurót meghaladó értékben exportál termékeket a szabadkereskedelmi megállapodások keretében

Az uniós kereskedelmi megállapodások az export bővülését eredményezik, megszilárdítják a gazdasági kapcsolatokat, és biztosítják, hogy a felek hozzáférjenek a szükséges erőforrásokhoz – ez derül ki abból a jelentésből, amely most látott napvilágot a témában. Az uniós kereskedelmi megállapodások végrehajtásáról és érvényre juttatásáról szóló második éves jelentésében a Bizottság arról számol be, hogy 2021-ben a preferenciális kereskedelmi partnerországokba irányuló uniós kivitel összértéke meghaladta az 1 billió eurót. Erre soha korábban nem volt példa az EU történetében. A jelentésből az is kiderül, hogy a kereskedelmi akadályok felszámolását és a kisvállalkozások támogatását célzó uniós erőfeszítések előmozdítják az uniós kivitelt, és ezáltal segítik az európai munkahelyek létrejöttét és megőrzését.

Valdis Dombrovskis, a Bizottság ügyvezető alelnöke és kereskedelempolitikáért felelős tagja így nyilatkozott a jelentés közzététele alkalmából: „A jelentés örvendetes hírekkel szolgál annak dacára, hogy Európának jelenleg számos gazdasági és geostratégiai kihívással kell szembenéznie. A dokumentum kiemeli, hogy kereskedelmi stratégiánk sikeres: újabb akadályokat számoltunk fel, megkönnyítve a piacra jutást, és jobban támogatjuk kis- és középvállalkozásainkat. Most arra összpontosítunk, hogy tovább bővítsük az uniós kereskedelmi megállapodások kiterjedt rendszerét, mely létfontosságú szerepet játszik abban, hogy gazdaságaink a jelenlegi bizonytalan helyzet ellenére növekedjenek. Törekvéseink homlokterében áll az is, hogy exporttermékeink számára privilegizált hozzáférést biztosítsunk a legfőbb piacokhoz, továbbá hogy diverzifikált és ellenállóképes ellátási láncok révén hozzáférést nyerjünk a kiemelten fontos alap- és nyersanyagokhoz. Most, a geopolitikai környezet változásai közepette fontosabb, mint valaha, hogy együttműködjünk megbízható globális partnereinkkel.”

Egyre nagyobb jelentőséggel bír, hogy a legtöbbet hozzuk ki a kereskedelmi megállapodásokból és hatékony végrehajtásukból: 2021-ben például az uniós kereskedelem 44%-a preferenciális kereskedelmi megállapodások keretében valósult meg, és ez az arány várhatóan 47,4%-ra fog emelkedni a jelenleg elfogadásra vagy megerősítésre váró megállapodások hatálybalépésével.

2020 és 2021 között az EU-ból a preferenciális partnerországokba (kivéve az Egyesült Királyságba) irányuló export nagyobb mértékben (16%-kal) növekedett, mint az összes kereskedelmi partnerországba irányuló uniós kivitel (amely 13%-kal bővült).

Az uniós kereskedelmi megállapodások megkönnyítik a nyersanyagok behozatalát. Ezt példázza az is, hogy az EU jelenleg a kritikus fontosságú nyersanyagok 24%-át a preferenciális kereskedelmi partnerországokból importálja. Ez az arány 46%-ra fog emelkedni, amikor révbe érnek a szabadkereskedelmi megállapodás megkötése céljából Ausztráliával folytatott tárgyalások. A Chilével – a finomított lítium legnagyobb uniós beszállítójával (78%) – kötött megállapodás korszerűsítése várhatóan még biztosabbá teszi majd ennek a kulcsfontosságú erőforrásnak a beszerzését, és ezáltal az EU zöld és digitális átállását is elő fogja segíteni.

További kereskedelmi akadályok elhárítása és előrelépés a kereskedelmi viták terén

Az uniós kivitel 2021-ben 7,2 milliárd euróval bővült annak köszönhetően, hogy 2015 és 2020 között számos kereskedelmi akadályt sikerült felszámolni.

2021-ben 39 kereskedelmi akadály szűnt meg teljesen vagy részlegesen (hattal több, mint 2020-ban), ami elsősorban az érintett kereskedelmi partnerekkel folytatott együttműködésnek tulajdonítható. Felszámolásuk azonnal és kedvezően hatott az uniós exportőrök tevékenységére, különös tekintettel az élelmiszer-ágazatra, mivel a kérdéses akadályok túlnyomó többsége állat- és növényegészségügyi intézkedésekkel volt kapcsolatos. Kanada például a Bizottsággal, az uniós tagállamokkal és az üzleti szereplőkkel folytatott együttműködés nyomán elfogadta az uniós szinten harmonizált baromfihús-bizonyítványt. A Dél-Koreával régóta fennálló együttműködés eredményeként 2022 szeptemberében újraindult az uniós tagállamok Koreába irányuló sertéshús- és baromfiexportja, miután az ország elismerte, hogy az EU szigorú intézkedéseket hozott a régiókba sorolás terén az afrikaisertéspestis-járványok megfékezése érdekében. A következő években akár az egymilliárd eurót is meghaladhatja az ennek az együttműködésnek a keretében megvalósuló kereskedelmi forgalom értéke.

Komoly eredmények születtek az Egyiptommal folytatott kereskedelmet gátló vámjellegű akadályok felszámolása terén is. Itt az a cél, hogy az ország a tervekkel ellentétben ne vezessen be újra vámokat az EU-ból behozott személygépkocsikra vonatkozóan. Hasonló előrelépés történt a kozmetikumok Törökországba irányuló uniós exportját gátló nem vámjellegű akadályok felszámolása terén is.

A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) vitarendezési tevékenysége folytatódott, annak ellenére, hogy a szervezet Fellebbezési Testületének működése megbénult. A Bizottság lezárta az Egyesült Királysággal a szélenergia témájában folytatott vitát, több más ország esetében pedig előrelépést ért el. Példaként említhető az Egyesült Államokkal az alumíniumról, illetve a Törökországgal a gyógyszerekről folytatott kereskedelmi vita. Az EU és Dél-Korea közötti kétoldalú kereskedelmi és munkaügyi vitában is előrehaladásról lehet beszámolni a vizsgálóbizottsági jelentés végrehajtása tekintetében, ugyanis 2022 áprilisában hatályba lépett három alapvető fontosságú ILO-egyezmény. A Bizottság emellett több esetben is panaszt emelt a kereskedelmi szabályok uniós gazdasági érdekek sérelmére elkövetett megsértése miatt, többek között Kínával és Egyiptommal szemben.

A kereskedelem akadályairól szóló uniós rendelet segített rendezni a Mexikóval a tequilaexport tekintetében fennálló nézetkülönbségeket.

Háttér-információk

A most közzétett jelentés a Bizottság második konszolidált éves jelentése az uniós kereskedelmi megállapodások végrehajtását és érvényre juttatását célzó intézkedésekről. Tárgyát a 2021-ben és 2022 első negyedévében végrehajtott intézkedések képezik. A dokumentum a Kereskedelmi Világszervezetben és az uniós preferenciális kereskedelmi megállapodások keretében elért eredményekre összpontosít. Ezek közé tartozik a kereskedelmi megállapodások térnyerése és egyes kereskedelmi akadályok elkerülése, illetve felszámolása, ami előnyös a kkv-k számára. A dokumentum emellett egy sor, kereskedelemmel kapcsolatos uniós jogalkotási eszközről is naprakész információkkal szolgál, köztük az augusztus 29. óta hatályban lévő nemzetközi közbeszerzési eszközről, valamint a Bizottság kényszerítő intézkedések elleni eszköz létrehozására irányuló javaslatáról.

Valdis Dombrovskis ügyvezető alelnök útmutatása mellett a Bizottság kereskedelmi jogérvényesítési főtisztviselője irányítja a végrehajtást és érvényre juttatást célzó erőfeszítéseket, melyekről beszámol az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Ennek legfőbb eszköze a végrehajtásáról és érvényre juttatásáról szóló éves jelentés.

Forrás: az Európai Bizottság Sajtóközleménye, 2022. október 11.