Audiovizuális médiaszolgáltatások: áttörés a modern és tisztességesebb szabályokra irányuló uniós tárgyalásokon

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság fontos lépéseket tett az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló új irányelvre vonatkozó politikai megállapodás felé. A tárgyalások hivatalosan júniusban zárulnak le, amikor az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közösen fog ülésezni a javaslat utolsó fennmaradó technikai részleteinek véglegesítése és megvitatása céljából. A Tanács, valamint az Európai Parlament plenáris ülésének szavazása által történő hivatalos megerősítésüket követően az új szabályokat át kell ültetni a nemzeti jogba. Ez a megállapodás az egész audiovizuális ágazat, ezen belül a lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatások és a videómegosztó platformok számára is megteremti a méltányosabb szabályozási környezet lehetőségét. Az új szabályok valamennyi audiovizuális tartalomban megerősítik a kiskorúak védelmét és fokozzák a gyűlöletbeszéddel szembeni harcot. Támogatják az európai audiovizuális alkotások gyártását, és garantálják az audiovizuális szabályozó szervek függetlenségét. Andrus Ansip, a digitális egységes piacért felelős alelnök a következőket mondta: „Ezek az új szabályok a digitális fejlődést tükrözik, és elismerik, hogy az emberek manapság már más módon néznek videókat, mint korábban. Ösztönzik az innovatív szolgáltatásokat, és népszerűsítik az európai filmeket, de a gyermekeket is jobban védik, és a gyűlöletbeszédet is hatékonyabban kezelik.” Marija Gabriel, a digitális gazdaságért és társadalomért felelős biztos hozzátette: „Az audiovizuális ágazat valamennyi szereplőjének tisztességesebb környezetre van szüksége. Ezenkívül kulturális ágazatunk is nagyobb hangsúlyt kap a lekérhető alkotások kínálatában, ami jelentős és pozitív változást jelent az európai alkotók és szerzők számára.” Milyen újdonság lesz az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló felülvizsgált irányelvben? A származási ország elvének megerősítése egyértelműbbé teszi, hogy melyik tagállam szabályait kell alkalmazni az egyes esetekben; a televíziós műsorszolgáltatókra és a lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatások szolgáltatóira is ugyanazok az eljárások vonatkoznak, továbbá közbiztonsági aggályok és a népegészséget fenyegető súlyos kockázatok esetén lehetőség van eltérésekre. A kiskorúak eredményesebb védelme a káros tartalmak ellen, függetlenül attól, hogy a Tv-ről vagy lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatásokról van szó. Az új szabályok szerint a videómegosztó platformoknak megfelelő intézkedéseket kell hozniuk a kiskorúak védelmére. Az európai audiovizuális szabályok kiterjesztése a videómegosztó platformokra. A felülvizsgált irányelvet a felhasználók által létrehozott és olyan platformokon megosztott videókra is alkalmazni kell majd, mint például a Facebook, amennyiben a szolgáltatás alapvető funkciója az audiovizuális tartalom szolgáltatása. Szigorúbb szabályok a gyűlöletbeszéd és a terrorista bűncselekmények elkövetésére való nyilvános uszítás ellen, amelyek az audiovizuális médiaszolgáltatásokban tiltják az erőszakra és gyűlöletre uszítást, valamint a terrorista bűncselekmények elkövetésére való uszítást. Az embereknek az erőszakra vagy gyűlöletre való uszítástól és a bűncselekménynek minősülő tartalmaktól való védelme érdekében a szabályokat a videómegosztó platformokra is alkalmazni kell. Az európai alkotások népszerűsítése az olyan, lekérhető alkotásokat tartalmazó katalógusokban, amelyek legalább 30%-ban európai alkotásokat tartalmaznak. Nagyobb rugalmasság a televíziós reklámok tekintetében. A felülvizsgált szabályok nagyobb rugalmasságot biztosítanak a műsorszolgáltatók számára a tekintetben, hogy mikor sugározhatnak reklámokat; a 6:00 és 18:00 óra közötti idősávra vonatkozóan a teljes műsoridő 20%-ában megállapított általános korlátozás megmarad. Azonban a jelenlegi óránkénti 12 perces korlátozás helyett a műsorszolgáltatók szabadabban választhatják meg, hogy a nap folyamán mikor sugároznak reklámokat. Az audiovizuális szabályozó hatóságok függetlenségét az uniós jog megerősíti annak biztosításával, hogy jogilag elkülönüljenek, valamint a kormánytól és bármely más köz- vagy magánjogi szervtől függetlenül működjenek.   Háttérinformációk A média helyzete kevesebb mint egy évtized alatt drámai mértékben megváltozott. A családi televíziózás helyett az európaiak milliói, különösen a fiatalok különböző mobil eszközökön nézik az online és lekérhető tartalmakat. A fogyasztók internetes forgalmán belül a globális internetes videómegosztás részaránya a 2014. évi 64%-ról 2019-re várhatóan 80%-ra nő. Európai digitális egységes piaci stratégiája részeként a Bizottság 2016 májusában javaslatot tett az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv felülvizsgált változatára, amely az audiovizuális tartalmakat terjesztő online platformokra vonatkozó új megközelítést is tartalmazott. Forrás: Európai az Bizottság sajtóközleménye - 2018. április 26.
Szerző: CSMKIK
2018.05.11.