Ágazati iránymutatás a szakképzés egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez

A járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelethez kapcsolódóan megjelent a felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkárság iránymutatása a szakképzés egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez.

Tájékoztatásul közöljük az iránymutatásból a gyakorlati képzőhelyeket is érintő 3.pont előírásait, melyek 2020.október 1-től alkalmazandók:

 

3. Szakmai gyakorlatok, gyakorlati képzések megvalósítása

3.1. A gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton részt vevő tanulókra, oktatókra az általános higiénés rendszabályok vonatkoznak.

3.2. A gyakorlatokat kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja. A megbetegedés jellemző tüneteit az 1. számú melléklet tartalmazza.

3.3. A gyakorlat helyszínén történő megjelenéskor akkor is kötelező a testhőmérséklet mérése, amennyiben külső helyszínen (pl. duális képzőhelyen) van. A belépéshez megengedett hőmérsékletet meghaladó testhőmérséklet esetén a tanuló a gyakorlatot nem kezdheti meg. Erről a gyakorlatot vezető oktató haladéktalanul köteles a szakképző intézményt, valamint kiskorú tanuló esetén a szülőt vagy a törvényes képviselőt is értesíteni.

3.4. A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés előírása, melynek feltételeit a gyakorlat helyszínén biztosítani kell. A gyakorlat során maszk viselése javasolt, amennyiben a másfél méteres távolságot nem lehet megtartani, vagy egyéb védőeszköz (pl. plexifal) nem biztosított.

3.5. A gyakorlati képzés ideje alatt az oktató kiemelt feladata, hogy a helyes egyéni védőeszköz-használatot folyamatosan ellenőrizze. A 1,5 méteres védőtávolságot a gyakorlat teljes időtartama alatt lehetőség szerint biztosítani kell.

3.6. A gyakorlat során az eszközöket – amennyiben azt nem károsítja –virucid hatású felületfertőtlenítő-szerrel rendszeresen tisztítani kell.

3.7. A gyakorlati képzésre vonatkozó szabályokat a belső és külső gyakorlóhelyen is be kell tartani.

3.8. Valamennyi oktatási gyakorlati tér esetében az előírt takarítási útmutató teljes körű betartása szükséges. Ezt megfelelő módon dokumentálni kell. A termekben a tanulói csoportok váltása között a felületfertőtlenítést biztosítani szükséges.