A vállalati elszámoltathatóság új szabályairól

A Európai Parlament új uniós szabályokat szeretne, amelyek biztosítanák a vállalatok felelősségre vonását, ha tetteik kárt okoznak az embereknek és a bolygónak.

A Parlament november 10-én fogadta el álláspontját a vállalati elszámoltathatóság új szabályairól. Olyan törvényt szeretne, amely kötelezi a nagyobb uniós vállalatokat, hogy foglalkozzanak értékláncaik azon aspektusaival, amelyek hatással lehetnek az emberi jogokra, a környezetre és a szociális normákra.

A részletesebb jelentéstételi követelmények összhangban vannak az EU klímapolitikai céljaival. A követelményeknek az EU szociális piacgazdaságát is erősíteniük kell, és remélhetőleg globális szinten is megalapozzák a fenntarthatósági jelentéstételi jogszabványokat.

Határokon átnyúló, kötelező érvényű szabályok

A jogszabályok az EU összes nagyvállalatára vonatkoznának, függetlenül attól, hogy a tőzsdén jegyzik őket, vagy sem, akárcsak a kis- és középvállalkozásokra, bár utóbiak több időt kapnának az új normákhoz való alkalmazkodásra.

A Parlament szerint a kötelező érvényű jogszabályoknak át kell lépniük az EU határain, ami azt jelenti, hogy az Unióban 150 millió euró feletti forgalmat bonyolító nem uniós cégekre is vonatkozniuk kell.

„Európa megmutatja a világnak, hogy lehetséges biztosítani, hogy a pénzügy – a szó szoros értelmében – ne irányítsa a globális gazdaságot” – mondta Pascal Durand (Renew Europe, francia) jelentéstevő a plenáris ülésen.

2020 februárjában a Bizottság közzétett egy tanulmányt, amely megállapította, hogy az EU-ban jelenleg csak minden harmadik vállalat alkalmaz valamilyen átvilágítási intézkedést, miközben az európai vállalkozások 70%-a támogatja az EU-szerte érvényes átvilágítási szabályokat.

A Parlament 2021 márciusában arra szólította a Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy törvényt, mely hatékonyabban védi az emberi jogokat és az áldozatokat a nem uniós országokban és tiltsa az emberi jogok súlyos megsértéséhez, például a kényszer- vagy gyermekmunkához kapcsolódó behozatalt.

Bővebben arról, hogy az EU kereskedelempolitikája hogyan segíti az emberi jogok és a környezetvédelmi normák előmozdítását.


Forrás: az Európai Parlament hivatalos oldala, 2022. november 14.